Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

Brüssel, 28. august 2009

Euroopa digitaalraamatukogu on mahult küll kahekordistunud, kuid ELis puudub endiselt ühine lähenemine autoriõigusele Internetis

Europeana ehk Euroopa mitmekeelne digitaalraamatukogu ( www.europeana.eu ) annab nüüd internetikasutajatele juurdepääsu 4,6 miljonile digitaalsele raamatule, kaardile, fotole, videole ja ajalehele. Alates Europeana käivitamisest novembris 2008 ( IP/08/1747 ) on selle kogud enam kui kahekordistunud. Euroopa Komisjon seadis täna oma poliitikadokumendis eesmärgiks, et 2010. aastaks tuleks digitaalteoste arvu suurendada 10 miljonini. Samuti käivitas komisjon avaliku arutelu raamatute digiteerimise tuleviku üle Euroopas: avaliku ja erasektori koostöövõimaluste üle ning vajaduse üle reformida autoriõiguse killustunud maastikku Euroopas.

„Raamatute digiteerimine on küll väga suur ettevõtmine, kuid see teeb kultuurilise sisu kättesaadavaks miljonitele inimestele Euroopas ja sellest väljaspool. Just seepärast on mul hea meel esimeste sammude üle, mida liikmesriigid ja nende kultuuriasutused on teinud Euroopa digitaalraamatukogu riiulite täitmiseks,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „On aga murettekitav, et Europeana kogudes on üksnes 5 % kõigist ELis leiduvatest digitaalraamatutest. Samuti väärib märkimist, et pea pooled Europeana digitaalteosed on pärit ühestainsast riigist ning ülejäänud liikmesriikides jääb saavutatu eesmärkidele endiselt tugevasti alla. See tähendab eelkõige ühte: liikmesriigid peavad lõpetama teistes maailmajagudes tehtu kadestamise ja lõpuks ise tegutsema hakkama. Samuti tähendab see, et Europeanast üksi ei piisa selleks, et Euroopa kindlustaks oma koha digitaalsel maailmakaardil. Me peame tegema tõhusamalt koostööd autoriõiguse Euroopa raamistiku kohandamiseks digitaalajastuga.”

Praegu on Europeana kasutajatel juurdepääs 4,6 miljonile digitaalteosele võrreldes 2 miljoniga üheksa kuu eest. Hiljuti on lisatud näiteks 70 inkunaablit (kõige vanema trükitehnoloogia abil trükitud raamatud) Kataloonia raamatukogust, Portugali poeedi Luís de Camoẽsi rahvuseepose „Lusiaadid” („Os Lusíadas”) 1572. aasta väljaanne ning Euroopa Filmiarhiivide Assotsiatsioonilt saadud kaadrid Berliini Friedrichstraßest 1913. aastal.

Euroopas Europeana vallas saavutatu toob aga ühtlasi esile digiteerimisega seotud ülesa nded ja probleemid. Praegu on Europeana kogudes peamiselt sellised digitaalraamatud, mida võivad kasutada kõik, st nad ei ole enam kaitstud autoriõigusega, mis kehtib 70 aastat pärast autori surma.

Juriidilistel põhjustel ei hõlma Europeana hetkel teoseid, mille tiraaž on lõppenud (ligikaudu 90 % Euroopa rahvusraamatukogude raamatutest), ega omanikuta teoseid (hinnanguliselt 10–20 % autoriõigusega kaitstud kogudest), mis on veel autoriõigusega kaitstud, kuid mille autor on teadmata.

Europeana kogemus näit ab, et Euroopas on autoriõigusega kaitstud materjalide litsentsimise õigusraamistik endiselt väga killustatud. Käesoleva aasta algul pidi üks Prantsuse vahendaja Europeanasse lisatud fotod sealt kõrvaldama, kuna ta tohtis neid materjale levitada üksnes Prantsusmaal.

Kõikide nimetatud küsimuste lahendamiseks käivitas Euroopa Komisjon täna avaliku arutelu Europeana tuleviku ja raamatute digiteerimise üle. Arutelu kestab 15. novembrini 2009 . Muu hulgas küsib komisjon, kuidas kindlustada digitaalmaterjalide kättesaadavuse kogu ELi tarbijatele, kas autoriõigusega kaitstud materjalide käsitlemiseks on vaja tugevdada koostööd väljaandjatega, kas tuleks luua lõppenud tiraažiga ja omanikuta tööde Euroopa register ning kuidas tuleks Europeanat pikas perspektiivis rahastada.

Taust:

Euroopa Komisjon käivitas Europeana novembris 2008 ( IP/08/1747 ). Aastatel 2009–2011 katab ELi programm eContent plus ligikaudu 80 % Europeana eelarvest, mis on 2,5 miljonit eurot aastas. Ülejäänu eraldavad liikmesriigid ja nende kultuuriasutused. Kuni 2013. aastani saab Euroopa Komisjon toetada Europeanat 9 miljoni euroga konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi ( Competitiveness and Innovation Programme ) vahenditest. Europeana kontor asub Madalmaade Rahvusraamatukogus Haagis ja selle tegevust juhatab Euroopa Digitaalraamatukogu Sihtasutus.

Europeana käivitamise ajal novembris 2008 sai selle veebisait niisuguse populaarsuse osaliseks, et lakkas esialgu toimimast ( MEMO/08/733 ). Praegu toimib ta aga sujuvalt.

Pressimaterjalid Europeana kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181

Europeana – Euroopa digitaalraamatukogu: http://www.europeana.eu/

Euroopa Liidu digitaalsete raamatukogude algatus:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar