Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1257

Bruxelles, den 28. august 2009

Europas digitale bibliotek er vokset til det dobbelte, men der mangler stadig en fælles EU-tilgang til ophavsret på nettet

Internetbrugere har nu adgang til 4,6 mio. digitale udgaver af bøger, kort, fotos, filmclip og aviser i Europas flersproglige digitale bibliotek Europeana ( www.europeana.eu ). Europeanas samlinger er mere end fordoblet siden lanceringen i november 2008 ( IP/08/1747 ). Europa-Kommissionen har i dag i et strategipapir erklæret, at målet er at nå op på 10 mio. digitale objekter i 2010. Kommissionen har også igangsat en offentlig debat om fremtidens udfordringer, når det gælder digitalisering af bøger i Europa, herunder det potentiale, der ligger i et samarbejde mellem den private og den offentlige sektor, og behovet for at ændre de meget forskellige regler for ophavsret i Europa.

"Digitaliseringen af bøger er en kæmpemæssig opgave, men det giver også millioner af borgere i og uden for Europa adgang til kulturarven. Derfor siger jeg tak til medlemsstaterne og deres kulturinstitutioner for deres første indsats for at fylde “hylderne” i Europas digitale bibliotek", udtaler Viviane Reding, EU-kommissær for Informationssamfundet og Medier. "Jeg finder det dog alarmerende, at det kun er 5 % af alle digitaliserede bøger i EU, der kan findes på Europeana. Jeg konstaterer også, at næsten halvdelen af Europeanas digitaliserede værker kommer fra kun én medlemsstat, medens alle andre medlemsstater halter voldsomt bagefter. Det viser efter min mening frem for alt, at medlemsstaterne må holde op med at misunde de fremskridt, der gøres andre steder i verden, og nu selv få hænderne op af lommerne. Det viser også, at Europeana alene ikke er tilstrækkelig til at sikre Europa en plads på det digitale verdenskort. Vi må samarbejde bedre om at trimme de europæiske regler for ophavsret, så de er klar til den digitale tidsalder."

I dag kan brugerne finde 4,6 mio. digitale objekter på Europeana; for ni måneder siden var det 2 mio. Blandt nyhederne er en samling på 70 incunabula (bøger trykt med de tidligste trykketeknikker) fra biblioteca de Cataluña, en udgave fra 1572 af Portugals nationaldigt 'Os Lusíadas' af Luís de Camoẽs, og billeder fra Friedrichstraße i Berlin fra 1913 fra Association des Cinémathèques Européennes.

De betydelige fremskridt, der gøres med Europeana, bringer dog også de udfordringer og problemer, som digitaliseringen indebærer, op til overfladen. I øjeblikket omfatter Europeana hovedsageligt digitaliserede bøger, som er i det offentlige domæne, og derfor ikke længere beskyttet af ophavsret (som gælder i 70 år efter forfatterens død).

Aktuelt omfatter Europeana af retlige grunde hverken udgåede bøger (ca. 90 % af bøgerne i Europas nationalbiblioteker) eller forældreløse værker (anslået til 10–20 %, af ophavsretsbeskyttede samlinger), dvs. værker, som stadig er ophavsretsbeskyttet, men hvor forfatteren ikke kan identificeres.

Europeana viser også, at licenser til ophavsretsbeskyttet materiale i Europa stadig er underlagt meget fragmenterede lovrammer. Tidligere på året måtte en fransk billedsamling fjerne fotografier fra Europeana, da den kun havde retten til at udbrede materialet på Frankrigs territorium.

For at få løst alle disse problemer har Kommissionen i dag igangsat en offentlig høring om Europeanas fremtid og digitalisering af bøger, som løber frem til den 15. november 2009 . Kommissionen stiller bl.a. følgende spørgsmål: Hvordan sikres det, at digitaliseret materiale kan stilles til rådighed for forbrugerne i hele EU? Skal der være et bedre samarbejde med forlagene om ophavsretsbeskyttet materiale? Er det en god ide at oprette europæiske registre for forældreløse værker og udgåede værker? Hvordan skal Europeana finansieres på langt sigt?

Baggrund

Europeana blev etableret af Europa-Kommissionen i november 2008 ( IP/08/1747 ). Fra 2009-2011 dækker EU's eContent plus -program ca. 80 % af Europeanas budget på 2,5 mio. EUR årligt. Medlemsstaterne og kulturinstitutioner bidrager med resten. Indtil 2013 kan Europa-Kommissionen støtte Europeana med 9 mio. EUR via programmet for konkurrenceevne og innovation . Europeanas kontor har til huse i Nederlandenes nationalbibliotek i Haag og drives af European Digital Library Foundation.

Ved lanceringen i november 2008 var Europeanas websted så populært, at det brød sammen under belastningen ( MEMO/08/733 ). I dag fungerer det uden problemer.

En pressepakke om Europeana fås på adressen:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5181

Europeana – Europas digitale bibliotek: http://www.europeana.eu/

EU-initiativet vedrørende digitale biblioteker:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Annex

Overview of the contribution of EU Member States to Europeana

in % of the total number of objects (4.6 million)

– situation end July 2009 –

EU countries

France

47%

Germany

15.4%

Netherlands

8%

United Kingdom

7.9%

Sweden

5.2%

Finland

4%

Greece

1.6%

Italy

1.2%

Belgium

1.1%

Slovenia

0.7%

Spain

0.6%

Estonia

0.4%

Luxembourg

0.4%

Poland

0.3%

Romania

0.3%

Austria

0.2%

Portugal

0.2%

Hungary

0.1%

Latvia

<0.1%

Cyprus

<0.1%

Bulgaria

<0.1%

Czech Republic

<0.1%

Denmark

<0.1%

Ireland

<0.1%

Lithuania

<0.1%

Malta

<0.1%

Slovakia

<0.1%

Non EU countries

Norway

4.3%

Switzerland

0.4%


Side Bar