Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1251

Bruksela, dnia 25 sierpnia 2009 r.

Komisarz Samecki włącza społeczność naukową do debaty nad polityką spójności

Paweł Samecki, komisarz UE ds. polityki regionalnej, wystąpi na kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Badań Regionalnych (ERSA), który odbędzie się jutro, 26 sierpnia, w Łodzi. Kongres, odbywający się pod hasłem „Spójność terytorialna Europy i zintegrowane planowanie”, będzie okazją do zebrania opinii ze świata nauki w ramach europejskiej debaty na temat spójności terytorialnej i przyszłości europejskiej polityki spójności.

Przed kongresem komisarz Samecki powiedział: „W czasach globalnego kryzysu gospodarczego potrzebna jest nam elastyczna polityka. Współczesne wyzwania nie uznają tradycyjnych granic administracyjnych. Musimy skupić się na rozwiązaniach lokalnych i na nowych typach współpracy, które uwzględniają wpływ naszych decyzji politycznych na dany obszar. Musimy także dążyć do większej koordynacji między różnymi politykami Wspólnoty.”

Debata na temat spójności terytorialnej

Obecna debata na temat spójności terytorialnej rozpoczęła się w październiku 2008 r. po opublikowaniu Zielonej księgi w sprawie polityki spójności ( IP/08/1460 ). Celem tej debaty jest osiągnięcie porozumienia co do znaczenia pojęcia spójności terytorialnej, uznanej w traktacie lizbońskim za trzeci wymiar polityki spójności, obok spójności społecznej i gospodarczej. Podsumowanie debaty zostało przyjęte przez Komisję jako część Szóstego sprawozdania w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej , opublikowanego 25 czerwca.

Celem spójności terytorialnej jest lepsze wykorzystanie mocnych stron europejskich regionów, tak aby mogły one przyczyniać się do ogólnej konkurencyjności Europy. Wymagać to będzie większej współpracy między regionami i państwami członkowskimi (tj. współpracy transgranicznej, ponadnarodowej i międzyregionalnej) oraz wzmocnienia powiązań między polityką regionalną a pozostałymi politykami Wspólnoty przyczyniającymi się do spójności terytorialnej (polityki środowiska, transportu, obszarów wiejskich itd.). Potrzeba zmierzenia się z różnicami terytorialnymi, niekorzystnymi uwarunkowaniami naturalnymi i geograficznymi, negatywnymi konsekwencjami urbanizacji ora z ze zróżnicowaniem poziomu bogactwa i polaryzacją społeczeństwa pozostaje dla UE kluczowa.

Wzmacnianie związku między rozwojem obszarów miejskich i wiejskich jest kolejnym priorytetem. Na przykład specjaliści od planowania przestrzennego w niemieckim Lipsku oraz władze regionu, starając się zapobiec negatywnym skutkom rozrastania się miasta, rezerwują jego obrzeża dla celów wypoczynku i rekreacji, turystyki, rolnictwa oraz wielkich, strategicznych projektów, zamiast dalej poszerzać tereny mieszkalne i handlowe wokół centrum.

Podejście makroregionalne

Na kongresie w Łodzi zaprezentowana zostanie Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego jako dobry przykład „planowania zintegrowanego” w Europie, opartego na bardziej strategicznym i funkcjonalnym podejściu do współpracy terytorialnej. W ramach tej nowej strategii, po raz pierwszy w Europie, zachęca się wszystkie zainteresowane strony do lepszego wykorzystywania polityk Wspólnoty poprzez działanie jako „makroregion”. Działanie na nową, większą skalę umożliwi władzom skuteczniejsze rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego i regionu, dostępnością transportu i bezpieczeństwem energetycznym, bardziej zrównoważonym rozwojem gospodarczym i współpracą z krajami sąsiadującymi, także z Rosją. Państwa członkowskie poprosiły Komisję o przygotowanie podobnej strategii makroregionalnej dla dorzecza Dunaju do końca 2010 r.

Kontekst

Europejskie Stowarzyszenie Badań Regionalnych jest ponadnarodowym zrzeszeniem organizacji zajmujących się badaniami regionalnymi w Europie. Jego członkowie to naukowcy, badacze i eksperci zainteresowani gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym, rozwojem regionalnym i lokalnym oraz powiązanymi kwestiami. Kongres odbędzie się w dniach 25-29 sierpnia. Oprócz komisarza Sameckiego udział w nim wezmą między innymi: Hanna Jahns, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, prof. Andreas Faludi z Uniwersytetu Technicznego w Delf (Holandia) oraz prof. Gilles Duranton z Uniwersytetu w Toronto.

Przyszłość polityki spójności

W dniu 25 września Komisja Europejska zorganizuje w Brukseli seminarium poświęcone współpracy terytorialnej i spójności terytorialnej w celu podsumowania opinii na temat Zielonej księgi w sprawie spójności terytorialnej. W październiku zostanie także utworzona grupa analityczna wysokiego szczebla, która zajmie się przyszłością polityki spójności oraz stanowić będzie nieformalną platformę dyskusji między Komisją a decydentami w państwach członkowskich.

Więcej informacji:

http://www.ersa.org/ersa-congress/

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/index_pl.htm


Side Bar