Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Bruselj, 21. avgusta 2009

Zadnji poziv k prostovoljnemu izvajanju sistema avtomobilske varnosti

Evropska komisija je danes vse države EU še zadnjič pozvala k pospešitvi prostovoljnega izvajanja nove komunikacijske tehnologije v avtomobilih, imenovane „eCall“, ki bi letno lahko rešila 2 500 življenj. V primeru, da je avtomobil udeležen v resni prometni nesreči, sistem eCall samodejno pokliče enotno evropsko telefonsko številko za klic v sili 112 in podatek o položaju avtomobila pošlje najbližji reševalni službi. S tem se lahko prepolovi čas ukrepanja ob nesreči, zmanjša resnost poškodb in reši življenja ljudi, ki ne vedo, kje se nahajajo, ali tega ne morejo povedati. Zaenkrat javni organi, proizvajalci avtomobilov in mobilni operaterji sistem eCall uporabljajo na prostovoljni osnovi. Sistem še v nobeni državi EU ni operativen. Komisija v programskem dokumentu, ki ga je sprejela danes, opozarja, da bi lahko v primeru, če do konca leta 2009 ne bo znatnega napredka pri uvedbi sistema, predlagala ureditvene ukrepe, s katerimi bi bila ta tehnologija, ki rešuje življenja, čim prej na voljo v celotni Evropi. Leta 2008 je v več kot 1,2 milijona nesrečah na evropskih cestah umrlo okoli 39 000 ljudi, več kot 1,7 milijona pa je bilo ranjenih.

„Še vedno na evropskih cestah umre preveč ljudi. Vsak teden poročajo o prometnih nesrečah, pri katerih bi sistem eCall lahko pomagal. Prišel je čas, da države članice in sektor preidejo od besed k dejanjem,“ je dejala komisarka EU za informacijsko družbo in medije Viviane Reding. „Na ravni EU smo zlasti zaradi stalne podpore Evropskega parlamenta svoj delež obveznosti izpolnili: vzpostavljeni so vsi ustrezni osnovni standardi, ki omogočajo uvedbo sistema eCall. Evropejci ne smejo več čakati na sistem, ki bil lahko rešil njihova življenja, samo zato, ker njihove vlade ne ukrepajo. Želim si, da bi po evropskih cestah prihodnje leto vozili prvi avtomobili s sistemom eCall. Če se uvedba sistema eCall ne bo pospešila, je Komisija pripravljena določiti jasna pravila, ki bodo vlade, sektor in reševalne službe obvezala k ukrepanju.“

Komisija je danes predstavila programski dokument s strategijo za uvedbo cenovno ugodnega avtomobilskega sistema za klic v sili v vsa nova vozila v Evropi do leta 2014, ki bi se začela izvajati naslednje leto. Sistem eCall se samodejno sproži, če ga potniki ne morejo, in bi lahko v EU, ko bo v celoti v uporabi, rešil do 2 500 življenj letno ter zmanjšal resnost poškodb za 10 do 15 %. Z ukrepi, ki jih je predlagala Komisija, bi se zagotovilo delovanje sistema eCall v vseh državah EU ter v vseh znamkah avtomobilov ne glede na državo izvora.

Za izvajanje sistema eCall je potrebno popolno sodelovanje avtomobilskega in telekomunikacijskega sektorja ter nacionalnih uprav v vseh državah EU, ki bodo morale zagotoviti, da bodo njihove reševalne službe opremljene za upravljanje sistema eCall.

Čeprav je tehnologija pripravljena in je sektor soglašal s skupnimi standardi za celotno EU, se šest držav (Danska, Francija, Irska, Latvija, Malta in Združeno kraljestvo) zaradi pomislekov glede stroškov še vedno ni pripravljenih zavezati k izvajanju sistema.

Priprava telefonskih omrežij in reševalnih služb za uvedbo sistema eCall v avtomobilih v celotni Evropi ima popolno podporo Evropskega parlamenta in 15 držav članic, ki so podpisale Memorandum o soglasju za sistem eCall (Avstrija, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Italija, Litva, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Nizozemska in Švedska) ter še treh drugih evropskih držav (Islandija, Norveška in Švica).

Še šest držav (Belgija, Bolgarija, Madžarska, Luksemburg, Romunija in Poljska) sistem eCall podpira in so pripravljene sporazum pravočasno podpisati.

Preden sistem eCall postane popolnoma operativen v celotni EU, se morajo države dogovoriti o skupnih standardih in smernicah za usklajeno uporabo sistema ter opraviti preverjanja izvajanja njegovega delovanja na terenu (v nekaterih državah EU, vključno s Finsko, Češko, Nemčijo, Avstrijo, Italijo in Nizozemsko, so se začela pilotna preverjanja). Komisija lahko s pomočjo programa za konkurenčnost in inovativnost finančno podpre takšne pilotne projekte ter kampanje za ozaveščanje javnosti o tem, kako tehnologija deluje.

Prometne nesreče evropsko gospodarstvo stanejo več kot 160 milijard EUR na leto. Če bi vse avtomobile v EU opremili s sistemom eCall, bi lahko letno prihranili 26 milijard EUR, medtem ko je strošek sistema za en avto ocenjen na manj kot 100 EUR. Vgradnja naprave ne bo koristila samo uporabnikom, pač pa tudi podjetjem, saj bosta avtomobilski in telekomunikacijski sektor lahko za vsa vozila ponudila nove posodobljene aplikacije in storitve (kot so digitalni tahografi ali elektronsko cestninjenje), pri katerih se bodo uporabili sistem eCall in tehnologije satelitskega določanja položaja.

Ozadje

Komisija je najprej pozvala k prostovoljni uvedbi sistema eCall v Evropi do leta 2009 (IP/05/134, IP/06/1720), vendar je zaradi pomanjkanja podpore manjšega števila držav EU prišlo do zamude.

Komisija je podpirala ukrepe v zvezi s sistemom eCall s financiranjem projektov za zagotovitev delovanja tehnologije zunaj meja matične države (E-MERGE in GST-Rescue) in sodelovanja sektorja znotraj pobude eVarnost. Sistem eCall je ena izmed prednostnih nalog pobude Inteligentni avtomobil in akcijskega načrta za inteligentne prometne sisteme, ki spodbuja uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) za pametnejši, varnejši in čistejši cestni promet (IP/06/191).

EU je v zadnjih dveh letih zagotovila okoli 160 milijonov EUR za raziskave o IKT, ki se uporabljajo v prometu, tj. varnostni sistemi, sistemi inteligentnih vozil in storitve na področju mobilnosti.

Strategija Komisije za vseevropski sistem eCall in skupni sporazum, ki ga je podpisalo 15 držav članic, sta na voljo na:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Na povezavi je na voljo tudi več informacij o sistemu eCall, vključno z videoposnetkom.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Kako deluje sistem eCall

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar