Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Bruksela, 21 sierpnia 2009 r.

Ostatni dzwonek dla dobrowolnego wprowadzenia nowego samochodowego systemu bezpieczeństwa

Komisja Europejska po raz kolejny wezwała dziś wszystkie kraje UE do przyspieszenia dobrowolnego wdrożenia nowego, montowanego w pojazdach systemu powiadamiania o wypadkach „eCall”, który mógłby doprowadzić do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 2500 osób rocznie. W razie poważnego wypadku system ten automatycznie nawiązuje połączenie ze wspólnym europejskim numerem alarmowym 112 i przesyła informacje o lokalizacji pojazdu do najbliższych służb ratowniczych. Pozwala to skrócić czas reakcji służb ratowniczych nawet o połowę, a tym samym ograniczyć zakres obrażeń i ocalić życie osób, które mogą nie wiedzieć, gdzie się znajdują lub nie być zdolne do porozumiewania się. Obecnie wdrażanie systemu eCall przez władze, producentów samochodów i operatorów telefonii komórkowej odbywa się na zasadzie dobrowolności i póki co system ten nie funkcjonuje jeszcze w żadnym kraju Unii. W przyjętym dziś komunikacie Komisja ostrzega, że jeśli do końca 2009 r. nie zostanie osiągnięty znaczący postęp we wdrażaniu systemu, rozważy ona zaproponowanie środków regulacyjnych, dzięki którym to ratujące życie rozwiązanie będzie mogło być szybciej udostępnione w całej Europie. W roku 2008 na europejskich drogach doszło do ponad 1,2 mln wypadków, w których zginęło 39 tys. osób, a ponad 1,7 mln zostało rannych.

„Na drogach Europy nadal ginie zbyt wiele osób. Każdego tygodnia docierają do mnie informacje o wypadkach, w których system eCall okazałby się istotną pomocą. Nadszedł czas, by państwa członkowskie i przemysł przeszły od słów do czynów”, twierdzi Viviane Reding, unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Na szczeblu UE, w szczególności dzięki ciągłemu wsparciu Parlamentu Europejskiego, zakończyliśmy wszystkie niezbędne prace: gotowe są wszystkie podstawowe normy techniczne, które umożliwiają wprowadzenie systemu eCall. Europejczycy nie powinni być zmuszeni czekać na system, który może ocalić im życie, tylko dlatego, że ich rządy nie podejmują kolejnych wymaganych kroków. W przyszłym roku chciałabym zobaczyć na europejskich drogach pierwsze samochody wyposażone w system eCall. Jeśli wdrażanie systemu nie nabierze tempa, Komisja gotowa jest wprowadzić przepisy jasno zobowiązujące rządy, branżę i służby ratownicze do podjęcia właściwych działań.”

Komisja opublikowała dziś komunikat, w którym nakreśliła strategię mającą prowadzić do wyposażenia między rokiem 2010 a 2014 wszystkich nowych pojazdów w Europie w przystępny cenowo, pokładowy system powiadamiania o wypadkach. System eCall miałby być aktywowany automatycznie (jeżeli pasażerowie pojazdu nie są w stanie uruchomić go ręcznie) i w przypadku powszechnego wdrożenia mógłby każdego roku uratować życie 2500 osób w UE, a także ograniczyć zakres obrażeń o 10 do 15%. Zaproponowane przez Komisję środki miałyby zagwarantować funkcjonowanie systemu we wszystkich państwach Unii i w samochodach wszystkich marek niezależnie od kraju produkcji.

Wdrożenie systemu eCall wymaga ścisłej współpracy branży samochodowej i telekomunikacyjnej, jak również wszystkich administracji krajowych, które muszą zadbać o to, by ich służby ratownicze były przygotowane do obsługiwania zgłoszeń przekazywanych przez ten system.

Wspólne europejskie normy zostały wprawdzie uzgodnione przez branżę i odpowiednie rozwiązania techniczne są już dostępne, nadal jednak sześć państw członkowskich (Dania, Francja, Irlandia, Łotwa, Malta i Wielka Brytania) nie angażuje się w proces wdrożeniowy w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi kosztów.

Przygotowanie sieci telefonicznych i służb ratowniczych na wprowadzenie w całej Europie systemu eCall uzyskało pełne poparcie Parlamentu Europejskiego oraz 15 państw członkowskich (Austria, Cypr, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja i Włochy) i trzech innych krajów europejskich (Islandia, Norwegia i Szwajcaria), które podpisały odpowiedni protokół ustaleń.

Kolejnych sześć krajów (Belgia, Bułgaria, Luksemburg, Polska, Rumunia i Węgry) popiera inicjatywę i zamierza wkrótce podpisać protokół ustaleń.

Zanim system zacznie skutecznie funkcjonować w całej Europie, uczestniczące kraje muszą uzgodnić wspólne normy oraz wytyczne w zakresie zharmonizowanego wdrożenia, a także przeprowadzić testy w warunkach eksploatacyjnych celem jego sprawdzenia w praktyce (w niektórych krajach UE uruchomiono już pilotażowe projekty, m.in. w Finlandii, Republice Czeskiej, Niemczech, Austrii, Włoszech i Holandii). Za pośrednictwem programu na rzecz konkurencyjności i innowacji Komisja może wspierać finansowo tego rodzaju projekty, podobnie jak kampanie informacyjne wyjaśniające funkcjonowanie nowego rozwiązania.

Wypadki drogowe kosztują unijną gospodarkę ponad 160 mld euro rocznie. Wyposażenie wszystkich samochodów w UE w system powiadamiania o wypadkach mogłoby przynieść oszczędności rzędu 26 mld euro rocznie, przy czym koszty samego systemu szacuje się na mniej niż 100 euro na pojazd. Wprowadzenie tego urządzenia przyniesie korzyści nie tylko konsumentom, ale również przedsiębiorstwom, umożliwiając branży motoryzacyjnej i telekomunikacyjnej oferowanie – w oparciu o zainstalowany we wszystkich pojazdach system eCall i technologię satelitarnego ustalania położenia – nowych, zaawansowanych zastosowań i usług (w rodzaju cyfrowego tachografu lub elektronicznego pobierania opłat drogowych).

Kontekst

Pierwotnie Komisja dążyła do wdrożenia systemu eCall w całej Europie do roku 2009 na zasadzie dobrowolności (IP/05/134, IP/06/1720), jednakże jego wprowadzenie uległo opóźnieniu w wyniku braku poparcia w niektórych państwach członkowskich.

Komisja wspiera prace nad tym systemem poprzez finansowanie projektów badawczych mających zapewnić funkcjonowanie tego systemu ponad granicami państwowymi (projekty E-MERGE oraz GST-Rescue) oraz współpracę przemysłową w ramach inicjatywy eSafety (eBezpieczeństwo). System eCall stanowi jeden z priorytetów inicjatywy „Inteligentny samochód” oraz planu działań na rzecz inteligentnych systemów transportowych, dzięki którym technologie teleinformatyczne mają wnieść wkład w zwiększenie bezpieczeństwa, ekologiczności i wydajności transportu (IP/06/191).

W ciągu ostatnich dwóch lat UE przeznaczyła około 160 mln euro na badania w zakresie technologii teleinformatycznych na rzecz transportu, obejmujące systemy bezpieczeństwa, inteligentne systemy instalowane w pojazdach oraz usługi w zakresie mobilności.

Przedstawiona dziś strategia Komisji na rzecz paneuropejskiego systemu eCall oraz protokół ustaleń podpisany przez 15 państw członkowskich można znaleźć tutaj:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Więcej informacji o systemie eCall, w tym wideoklip, jest dostępnych tutaj:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Jak działa system eCall

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar