Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Brussel, 21 augustus 2009

Laatste oproep om veiligheidssysteem voor auto’s vrijwillig toe te passen

De Europese Commissie heeft vandaag voor het laatst alle EU-lidstaten opgeroepen om sneller werk te maken van de vrijwillige toepassing van de nieuwe boordcommunicatietechnologie 'eCall', die 2 500 levens per jaar kan redden. eCall belt automatisch 112, het uniform Europees noodnummer, wanneer een auto betrokken is bij een ernstig ongeval en stuurt de locatie van de auto naar de dichtstbijzijnde nooddienst. Hierdoor kan de reactietijd van de hulpdiensten worden gehalveerd, de ernst van de verwondingen worden beperkt en het leven worden gered van mensen die niet weten waar ze zich bevinden of niet meer in staat zijn dit mee te delen. De toepassing van eCall door overheden, autofabrikanten en mobieletelefoniebedrijven is vrijwillig. Tot dusver is het systeem nog in geen enkele EU-lidstaat operationeel. In een vandaag vastgesteld beleidsdocument waarschuwt de Commissie ervoor dat, wanneer tegen eind 2009 geen aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt met de invoering van het systeem, zij regelgeving kan voorstellen om deze levensreddende technologie zo snel mogelijk in heel Europa beschikbaar te maken. In 2008 vonden meer dan 1,2 miljoen ongevallen plaats op de Europese wegen, waarbij ongeveer 39 000 mensen het leven lieten en meer dan 1,7 miljoen gewond raakten.

"Er sterven nog steeds te veel mensen op de Europese wegen. Elke week hoor ik van ongevallen waarbij eCall nuttig zou zijn geweest. Het is tijd dat de lidstaten en de industrie stoppen met praten en actie ondernemen", verklaarde Viviane Reding, EU-commissaris voor informatiemaatschappij en media. "Door de aanhoudende steun van het Europees Parlement hebben wij op EU-niveau ons deel van het werk gedaan: alle relevante normen om eCall mogelijk te maken, bestaan. Het is ongehoord dat de Europese burgers moeten wachten op een systeem dat hun leven kan redden, gewoon omdat hun regeringen geen actie ondernemen. Ik wil de eerste eCall-auto's volgend jaar op onze wegen zien verschijnen. Als het systeem niet snel wordt toegepast, staat de Commissie klaar om duidelijke regels vast te stellen die de regeringen, de industrie en de hulpdiensten verplichten actie te ondernemen."

De Commissie heeft vandaag een beleidsdocument vastgesteld met een strategie voor de invoering van een betaalbaar noodoproepsysteem in alle nieuwe auto’s tegen 2014. Deze strategie gaat volgend jaar van start. eCall verstuurt automatisch een noodoproep wanneer de passagiers niet meer in staat zijn dit te doen en kan zo, wanneer het volledig is ingevoerd, tot 2 500 levens per jaar redden in de EU en de ernst van verwondingen met 10 tot 15% beperken. De door de Commissie voorgestelde maatregelen garanderen dat eCall in alle EU-lidstaten werkt en in alle auto’s van alle merken, ongeacht in welk land ze worden gefabriceerd.

Om eCall te kunnen toepassen, is de volledige medewerking van de auto- en telecommunicatie-industrie nodig, alsook van de nationale overheden in alle EU-landen, die ervoor moeten zorgen dat de hulpdiensten zijn uitgerust om op eCall-oproepen te kunnen reageren.

Hoewel de technologie voorhanden is en in de sector overeenstemming is bereikt over gemeenschappelijke normen voor de hele EU, verzetten zes EU-lidstaten (Denemarken, Frankrijk, Ierland, Letland, Malta en het VK) zich nog steeds tegen het systeem omdat het te duur zou zijn.

Het Europees Parlement, de 15 EU-lidstaten die de eCall-intentieverklaring hebben ondertekend (Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Litouwen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Nederland en Zweden) en drie andere Europese Landen (IJsland, Noorwegen en Zwitserland) verlenen hun volledige steun aan de voorbereiding van de telefoonnetwerken en de hulpdiensten op de invoering van eCall in auto's in heel Europa.

Zes andere landen (België, Bulgarije, Hongarije, Luxemburg, Roemenië en Polen) steunen eCall en zijn bereid de intentieverklaring te zijner tijd te ondertekenen.

Alvorens eCall volledig operationeel te maken in de hele EU moeten de lidstaten overeenstemming bereiken over gemeenschappelijke normen en richtsnoeren voor de geharmoniseerde toepassing van het systeem en moeten zij praktijktesten uitvoeren (in sommige EU-lidstaten, zoals Finland, Tsjechië, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Nederland zijn al proefprojecten opgestart). Via haar programma voor concurrentievermogen en innovatie kan de Commissie financiële steun verlenen voor dergelijke proefprojecten en voor bewustmakingscampagnes over de werking van de technologie.

Verkeersongevallen kosten de EU-economie jaarlijks meer dan 160 miljard euro. Door alle auto’s in de EU uit te rusten met eCall kan 26 miljard euro per jaar worden bespaard, terwijl het systeem naar verwachting minder dan 100 euro per auto zal kosten. Niet alleen de consumenten zullen baat hebben bij de invoering van dit systeem, maar ook het bedrijfsleven; op basis van eCall kunnen de auto- en telecommunicatiesector immers nieuwe en verbeterde toepassingen en diensten aanbieden (zoals digitale tachografen of systemen voor elektronische tolheffing) die in alle voertuigen moeten worden geïnstalleerd en die gebruik maken van technologie voor positiebepaling per satelliet.

Achtergrond

De Commissie heeft oorspronkelijk opgeroepen om eCall tegen 2009 vrijwillig toe te passen in heel Europa (IP/05/134, IP/06/1720), maar door het gebrek aan steun in een minderheid van de EU-lidstaten heeft het systeem vertraging opgelopen.

De Commissie heeft eCall ondersteund via onderzoeksfinanciering voor projecten die ervoor moeten zorgen dat de technologie over de grenzen heen werkt (E-MERGE en GST-Rescue) en via samenwerking van de sector in het kader van het eSafety-initiatief. eCall is een van de prioriteiten van het initiatief "de intelligente auto" en het actieplan "Intelligente vervoerssystemen", dat het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) stimuleert om tot slimmer, veiliger en schoner wegvervoer te komen (IP/06/191).

De voorbije twee jaar heeft de EU ongeveer 160 miljoen euro ter beschikking gesteld voor onderzoek naar ICT in het vervoer, waaronder veiligheidssystemen, intelligente voertuigsystemen en mobiliteitsdiensten.

De vandaag vastgestelde strategie van de Commissie voor de invoering van het eCall-systeem in heel de EU en de door 15 lidstaten ondertekende intentieverklaring kunnen worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Nadere informatie over eCall, waaronder ook een videoclip, is beschikbaar via deze link.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

De werking van eCall

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar