Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Brussell, il-21 ta’ Awwissu 2009

L-aħħar sejħa għall-implimentazzjoni volontarja ta’ sistema tas-sikurezza tal-karozzi

Illum, il-Kummissjoni Ewropea għamlet l-aħħar sejħa lill-pajjiżi kollha tal-UE biex iħaffu l-implimentazzjoni volontarja tat-teknoloġija ġdida tal-komunikazzjoni minn ġol-karozza, l-‘eCall’, li tista’ ssalva 2 500 ħajja fis-sena. Is-sistema eCall iċċempel 112, in-numru uniku ta’ emerġenza tal-Ewropa awtomatikament meta jseħħ aċċident serju b’karozza u tibgħat il-lokazzjoni tagħha lill-eqreb servizz ta’ emerġenza. Dan jista’ jnaqqas bin-nofs il-ħinijiet ta’ rispons għall-emerġenza, inaqqas il-gravità tal-korrimenti u jsalva ħajjet in-nies li ma jafux fejn qegħdin jew ma jistgħux jispjegaw fejn qegħdin. Sa issa, l-użu tal-eCall mill-awtoritajiet pubbliċi, il-kumpaniji tal-karozzi u l-operaturi tat-telefon mobbli huwa volontarju. Sal-lum, is-sistema għadha ma hix operattiva fl-ebda pajjiż tal-UE. Il-Kummissjoni twissi, f’dokument ta’ politika adottat illum, li jekk ma jsir ebda progress sinifikanti fl-implimentazzjoni tas-sistema sa tmiem l-2009, tista’ tipproponi miżuri regolatorji biex din it-teknoloġija li ssalva l-ħajja issir disponibbli madwar l-Ewropa kollha kemm jista’ jkun malajr. Fl-2008, kien hemm aktar minn 1.2 miljun aċċident fuq it-toroq Ewropej li kkawżaw madwar 39 000 mewt u aktar minn 1.7 miljun korriment.

"Għad hemm wisq nies li qed imutu fuq it-toroq Ewropej. Kull ġimgħa nisma’ b’aċċidenti tat-triq fejn l-eCall setgħet tgħin. Wasal iż-żmien li l-Istati Membri u l-industrija jgħaddu mill-kliem għall-fatti," qalet Viviane Reding, il-Kummissarju għas-Soċjetà tal-Informazzjoni u l-Midja tal-UE. "Fil-livell tal-UE, partikolarment bis-saħħa tal-appoġġ kontinwu tal-Parlament Ewropew, is-sehem tagħna tax-xogħol għamilnih: ġew stabbiliti l-istandards ewlenin rilevanti kollha sabiex l-eCall issir possibbli. L-Ewropej ma għandhomx jistennew iżjed għal sistema li tista’ ssalva ħajjithom minħabba li l-gvernijiet tagħhom ma jiħdux azzjoni. Irrid nara l-ewwel karozzi bis-sistema eCall fuq it-toroq tagħna s-sena d-dieħla: Jekk ma jkunx hemm żieda fl-implimentazzjoni tal-eCall, il-Kummissjoni hija lesta biex tistipula regoli ċari li jorbtu lill-gvernijiet, l-industrija u s-servizzi tal-emerġenza biex jirrispondu.”

Illum, il-Kummissjoni ppreżentat dokument ta’ politika bi strateġija għall-introduzzjoni ta’ sistema ekonomika ta’ sejħiet mill-karozzi f’każ ta’ emerġenza, fil-vetturi l-ġodda kollha fl-Ewropa sal-2014, mis-sena d-dieħla. L-eCall, li taħdem awtomatikament, jekk il-passiġġieri ma jistgħux jużawha, tista’ ssalva sa 2 500 ħajja fis-sena fl-UE meta tintuża bis-sħiħ, u tnaqqas il-gravità tal-korrimenti minn 10 sa 15 %. Il-miżuri li qed tipproponi l-Kummissjoni għandhom jassiguraw li l-eCall taħdem fil-pajjiżi kollha tal-UE u fil-karozzi ta’ kull marka u pajjiż ta’ oriġini.

L-implimentazzjoni tal-eCall teżiġi l-kollaborazzjoni sħiħa tal-industriji tal-karozzi u t-telekomunikazzjoni kif ukoll tal-amministrazzjonijiet nazzjonali fil-pajjiżi kollha tal-UE li għandhom jiżguraw li s-servizzi tal-emerġenza tagħhom huma mgħammra biex jieħdu l-eCalls.

Għalkemm it-teknoloġija hija lesta u hemm qbil fuq l-istandards komuni tal-UE mill-industrija, sitt pajjiżi tal-UE (id-Danimarka, Franza, l-Irlanda, il-Latvja, Malta u r-Renju Unit) għadhom mhumiex lesti li jagħtu l-impenn tagħhom għal dan il-proġett, minħabba

tħassib dwar ir-riżorsi relatati meħtieġa. Il-preparazzjoni tan-netwerks tat-telefon u s-servizzi tal-emerġenza għall-implimentazzjoni tal-eCall ġol-karozzi madwar l-Ewropa għandha l-appoġġ sħiħ tal-Parlament Ewropew u ta’ 15-il pajjiż tal-UE li ffirmaw il-Memorandum ta’ Ftehim dwar l-eCall (l-Awstrija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Finlandja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Italja, il-Litwanja, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Olanda u l-Iżvezja) u ta’ tliet pajjiżi Ewropej oħra (l-Iżlanda, in-Norveġja u l-Iżvizzera).

Sitt pajjiżi oħra (il-Belġju, il-Bulgarija, l-Ungerija, il-Lussemburgu, ir-Rumanija u l-Polonja) jappoġġaw l-eCall u huma lesti li jiffirmaw il-ftehim fi ftit żmien.

Qabel mal-eCall issir totalment operattiva madwar l-UE, il-pajjiżi jridu jaqblu dwar standards u linjigwida komuni għall-użu armonizzat tas-sistema u jwettqu testijiet fil-post biex jipprattikawha (testijiet pilota tnedew f’xi pajjiżi tal-UE, inkluż il-Finlandja, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, l-Awstrija, l-Italja, l-Olanda). Permezz tal-Programm tagħha tal-Kompetittività u l-Innovazzjoni l-Kummissjoni tista’ tappoġġa finanzjarjament dawn il-proġetti pilota, kif ukoll il-kampanji ta’ għarfien pubbliku dwar kif taħdem it-teknoloġija.

L-aċċidenti tat-triq jiswew lill-ekonomija tal-UE aktar minn €160 biljun fis-sena. Jekk il-karozzi kollha tal-UE jiġu mgħammra bis-sistema eCall jistgħu jiġu ffrankati €26 biljun fis-sena filwaqt li s-sistema hija stmata li se tqum inqas minn €100 għal kull karozza. Bl-introduzzjoni ta’ dan it-tagħmir mhux biss se jibbenefikaw il-konsumaturi, iżda wkoll in-negozji billi l-industriji tal-karozzi u tat-telekomunikazzjoni jkunu jistgħu joffru applikazzjonijiet u servizzi ġodda aġġornati (bħal takografi diġitali jew ħlasijiet elettroniċi) ibbażati fuq l-eCall, li se tiġi stallata fil-vetturi kollha u tuża t-teknoloġija tas-satellita tal-lokalizzazzjoni.

L-isfond

Oriġinarjament, il-Kummissjoni għamlet sejħa biex l-eCall tinfirex volontarjament madwar l-Ewropa sal-2009 (IP/05/134, IP/06/1720) iżda kien hemm dewmien fis-sistema minħabba nuqqas ta’ appoġġ minn minorità ta’ pajjiżi tal-UE.

Il-Kummissjoni appoġġat il-ħidma fuq l-eCall permezz ta’ finanzjament ta’ riċerka għal proġetti li jassiguraw li t-teknoloġija taħdem minn fruntiera għall-oħra (E-MERGE u GST-Rescue) u ta’ kooperazzjoni bejn industriji fi ħdan l-Inizjattiva eSafety. L-eCall hija waħda mill-prijoritajiet tal-Inizjattiva għal Karozzi Intelliġenti u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Sistemi Intelliġenti tat-Trasport li jippromwovu l-użu ta’ teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni (ICT) biex jinkiseb trasport aktar intelliġenti, aktar sikur u aktar ekoloġiku (IP/06/191).

Fl-aħħar sentejn, l-UE pprovdiet madwar €160 miljun għal riċerka fl-ICT għat-trasport, li tkopri sistemi ta’ sikurezza, sistemi ta’ vetturi intelliġenti u servizzi ta' mobbiltà.

L-istrateġija tal-Kummissjoni tal-lum għal sistema ta’ eCall madwar l-UE kollha u l-ftehim komuni ffirmat minn 15-il Stat Membru tinstab:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Aktar tagħrif dwar l-eCall, inkluż silta vidjo, tinsab ukoll f’dan is-sit.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Kif taħdem l-eCall

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website