Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Briselē, 2009. gada 21. augustā

Pēdējais aicinājums brīvprātīgi ieviest automobiļu drošības sistēmu

Šodien Eiropas Komisija pēdējo reizi aicināja ES dalībvalstis pasteigties ar jaunās automobiļu sakaru tehnoloģijas eCall brīvprātīgu ieviešanu. Jaunā sistēma var izglābt 2500 dzīvības gadā. Ja automobilis cieš nopietnā satiksmes negadījumā, eCall automātiski zvana 112 — uz Eiropas vienoto ārkārtas tālruni — un pārraida tuvākajam ārkārtas dienestam informāciju par automobiļa atrašanās vietu. Saziņa var uz pusi saīsināt reaģēšanas laiku, samazināt traumu smagumu un izglābt dzīvības tiem, kas nezina vai nespēj pateikt, kur atrodas. Patlaban valsts iestādes, automobiļu ražotāji un mobilo tīklu operatori var brīvprātīgi ieviest eCall. Jaunā sistēma nevienā ES valstī pagaidām nedarbojas. Komisija šodien pieņemtajā politikas dokumentā brīdina — ja līdz 2009. gada beigām eCall ieviešanā netiks panākta manāma virzība uz priekšu, Komisija var ierosināt regulatīvus pasākumus dzīvības glābšanas tehnoloģijas izplatīšanai Eiropā. 2008. gadā vairāk nekā 1,2 miljonos negadījumu uz Eiropas ceļiem gāja bojā 39 000 cilvēku, bet ievainoto skaits pārsniedza 1,7 miljonus.

“Uz Eiropas ceļiem joprojām dzīvības zaudē nepieļaujami daudz upuru. Katru nedēļu nākas uzzināt par satiksmes negadījumiem, kur eCall būtu noderējis. Dalībvalstīm un autoražotājiem pienācis laiks pāriet no vārdiem pie darbiem," teica Viviāna Redinga, ES komisāre, kas atbild par informācijas sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem. “ES līmenī mēs savu darbu esam izdarījuši, par ko īpašs paldies Eiropas Parlamenta pastāvīgajam atbalstam. eCall ieviešanai vajadzīgie pamatstandarti ir izstrādāti. Nedrīkst likt eiropiešiem tik ilgi gaidīt dzīvības glābšanas sistēmu valstu bezdarbības dēļ. Pirmajiem eCall automobiļiem uz mūsu ceļiem jābūt jau nākamgad; ja ieviešana kavēsies, Komisija ir gatava nākt klajā ar skaidriem noteikumiem, kas uzliks valdībām, nozares pārstāvjiem un ārkārtas dienestiem saistošu pienākumu rīkoties.”

Komisija šodien iepazīstināja ar politikas dokumentu — stratēģiju, kas paredz ieviest pieejamu automobiļu ārkārtas zvanu sistēmu visos jaunos automobiļos Eiropā līdz 2014. gadam, sākot no nākamā gada. Ja pasažieri nespēj sazināties, eCall to dara automātiski, tādējādi ļaujot izglābt līdz 2500 eiropiešu gadā (ar nosacījumu, ka jaunā sistēma ir pilnībā ieviesta) un samazināt traumu smagumu par 10 līdz 15 %. Komisijas ierosinātie pasākumi panāktu eCall darbību visās ES valstīs, visu marku un valstu automobiļos.

Lai eCall varētu ieviest, cieši jāsadarbojas automobiļu un telekomunikāciju nozarei, un ES valstu pārvaldes iestādēm, nodrošinot ārkārtas dienestu spēju pieņemt un apstrādāt eCall zvanus.

Lai gan tehnoloģija ir izstrādāta un nozares pārstāvji ir vienojušies par kopīgiem ES standartiem, sešas valstis ― Apvienotā Karaliste, Dānija, Francija, Īrija, Latvija un Malta ― nav gatavas piedalīties ar izmaksām saistītu apsvērumu dēļ.

Tālruņu tīklu un ārkārtas dienestu sagatavošanu eCall ieviešanai Eiropā pilnībā atbalsta Eiropas Parlaments un 15 ES dalībvalstis, kas parakstījušas eCall saprašanās memorandu (Austrija, Čehija, Igaunija, Grieķija, Itālija, Kipra, Lietuva, Nīderlande, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija), un trīs Eiropas valstis ārpus ES (Īslande, Norvēģija un Šveice). Vēl sešas valstis (Beļģija, Bulgārija, Luksemburga, Polija, Rumānija un Ungārija) atbalsta eCall un plāno parakstīt vienošanos bez liekas vilcināšanās.

Pirms eCall sāk darboties visā ES, valstīm jāvienojas par kopīgiem standartiem un vadlīnijām saskaņotai sistēmas ieviešanai, kā arī praktiski jāizmēģina sistēmas darbība (dažās ES valstīs notiek izmēģinājumi, tostarp Somijā, Čehijā, Vācijā, Austrijā, Itālijā, Nīderlandē). Komisija, izmantojot Konkurences un jauninājumu pamatprogrammu, var finansiāli atbalstīt šādus izmēģinājumus un informācijas kampaņas par jaunās tehnoloģijas funkcijām.

Negadījumi uz autoceļiem ES ekonomikai izmaksā vairāk nekā 160 miljardus eiro gadā. Ja visus automobiļus ES aprīko ar eCall sistēmu, var ietaupīt līdz 26 miljardiem eiro gadā, bet pašas sistēmas izmaksas nepārsniedz 100 eiro vienam automobilim. Ieguvēji no jaunās tehnoloģijas būs ne vien patērētāji, bet arī uzņēmumi, jo tā ļaus autoražotājiem un telekomunikāciju nozarei piedāvāt jaunas modernas lietotnes un pakalpojumus (piemēram, digitālos tahogrāfus vai elektronisku ceļa lietošanas maksas iekasēšanu), par pamatu izmantojot visos transportlīdzekļos uzstādītu eCall un satelītnavigācijas tehnoloģiju.

Vispārīga informācija

Sākotnēji Komisija aicināja brīvprātīgi ieviest eCall visā Eiropā līdz 2009. gadam (IP/05/134, IP/06/1720), taču jaunā sistēma aizkavējās, jo dažas ES valstis to neatbalstīja.

Komisija atbalsta eCall attīstību, finansējot pētniecības projektus, kuros pārliecinās par tehnoloģijas darbotiesspēju pāri robežām (E-MERGE and GST-Rescue), un sadarbību ar iniciatīvu eSafety. eCall ir viena no prioritātēm viedo automobiļu iniciatīvā (Intelligent Car Initiative) un automatizēto transporta sistēmu rīcības plānā (Intelligent Transport Systems Action Plan), kas sekmē informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) izmantošanu, lai autotransports kļūtu viedāks, drošāks un tīrāks (IP/06/191).

Pēdējos divos gados ES ir ieguldījusi apmēram 160 miljonus eiro pētījumos par IST transporta nozarē, tostarp drošības sistēmām, intelektiskām transportlīdzekļu sistēmām un mobilitātes pakalpojumiem.

Šodien pieņemto Komisijas stratēģiju par ES eCall sistēmu un 15 dalībvalstu parakstīto vienošanos lasiet

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Sīkāka informācija par eCall, tostarp videoklips atrodas šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Kā darbojas eCall

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar