Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

2009 m. rugpjūčio 21 d., Briuselis

Paskutinis kvietimas savanoriškai diegti automobilių saugumo sistemą

Šiandien Europos Komisija paskutinį kartą visas ES šalis paragino sparčiau savanoriškai diegti naują automobilių pagalbos iškvietos technologiją, kuri padėtų išgelbėti 2 500 gyvybių per metus. Kai įvyksta rimta automobilio avarija, pagalbos iškvietos sistema automatiškai surenka Europos bendrąjį pagalbos numerį 112 ir informaciją apie automobilio buvimo vietą nusiunčia artimiausiai pagalbos tarnybai. Tai gali padėti perpus sumažinti laiką, per kurį suteikiama pagalba, sumažinti sunkių sužalojimų ir išgelbėti žmonių, kurie nežino arba negali pasakyti, kur jie yra, gyvybę. Šiuo metu valdžios institucijos, automobilių bendrovės ir judriojo ryšio operatoriai pagalbos iškvietos sistemą diegia savanoriškai. Kol kas sistema neveikia nė vienoje ES valstybėje. Šiandien priimtame politikos dokumente Komisija įspėja, kad, jei iki 2009 m. pabaigos įgyvendinant sistemą reikšmingos pažangos nebus pasiekta, Komisija gali pasiūlyti reguliavimo priemones šios gelbėjimo technologijos diegimui visoje Europoje paspartinti. 2008 m. Europos keliuose įvyko per 1,2 mln. avarijų, kuriose žuvo 39 000 žmonių ir daugiau kaip 1,7 mln. buvo sužeisti.

„Europos keliuose žūsta per daug žmonių. Kiekvieną savaitę girdžiu apie kelių eismo įvykius, kuriuose pagalbos iškvieta būtų buvusi naudinga. Metas valstybėms narėms ir sektoriaus atstovams pereiti nuo žodžių prie darbų, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – ES lygmeniu, visų pirma padedami Europos Parlamento, padarėme viską, ką reikia – nustatyti visi pagrindiniai pagalbos iškvietos sistemai įgyvendinti būtini standartai. Vien dėl to, kad vyriausybės nesiima reikiamų veiksmų, europiečiai neturėtų būti verčiami ilgai laukti, kol bus įdiegta sistema, galinti išgelbėti jų gyvybę. Norėčiau, kad pirmieji automobiliai su pagalbos iškvietos sistema mūsų keliuose pasirodytų jau kitais metais; jei pagalbos iškvietos sistemos įgyvendinimas nebus paspartintas, Komisija yra pasirengusi nustatyti aiškias taisykles, kad įpareigotų valstybių vyriausybes, sektoriaus atstovus ir pagalbos tarnybas imtis veiksmų.“

Šiandien Komisija pateikė politikos dokumentą, kuriame išdėstė strategiją, kaip pradedant nuo kitų metų iki 2014 m. užtikrinti, kad visuose naujuose automobiliuose Europoje būtų diegiama prieinama pagalbos iškvietos sistema. Įdiegus pagalbos iškvietos sistemą, kuri pradeda veikti automatiškai, jei keleiviai jos negali įjungti patys, Europos Sąjungoje būtų galima išgelbėti iki 2 500 gyvybių per metus ir sunkių sužalojimų sumažinti 10–15 %. Komisijos siūlomos priemonės padėtų užtikrinti, kad pagalbos iškvieta veiktų visose ES šalyse ir visų markių ir visų kilmės šalių automobiliuose.

Norint įgyvendinti pagalbos iškvietos sistemą, būtinas visapusiškas automobilių ir telekomunikacijų sektorių, taip pat visų ES valstybių nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimas – pastarosios turi užtikrinti, kad jų pagalbos tarnybos būtų tinkamai pasirengusios naudoti pagalbos iškvietos sistema.

Nors technologija jau parengta, o sektoriaus atstovai jau suderino bendrus ES standartus, šešios ES valstybės (Airija, Danija, JK, Latvija, Malta ir Prancūzija) dėl galimų išlaidų vis dar nėra pasirengusios prisiimti įsipareigojimų.

Pastangas užtikrinti, kad telefonų tinklai ir pagalbos tarnybos pasirengtų pagalbos iškvietos sistemą diegti visos Europos automobiliuose, visiškai remia Europos Parlamentas, 15 pagalbos iškvietos susitarimo memorandumą pasirašiusių ES valstybių (Austrija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir Vokietija) ir trys kitos Europos šalys (Islandija, Norvegija ir Šveicarija).

Kitos šešios šalys (Belgija, Bulgarija, Lenkija, Liuksemburgas, Rumunija ir Vengrija) remia pagalbos iškvietos sistemą ir yra pasirengusios pasirašyti susitarimą.

Prieš užtikrindamos visišką pagalbos iškvietos sistemos parengtį visoje ES, šalys turi susitarti dėl suderinto sistemos diegimo bendrų standartų bei gairių ir atlikti sistemos diegimui būtinus praktinius bandymus (bandomieji projektai pradėti vykdyti kai kuriose ES šalyse, įskaitant Austriją, Čekiją, Italiją, Nyderlandus, Suomiją ir Vokietiją). Pagal savo Konkurencijos ir inovacijų programą Komisija gali finansiškai paremti tokius projektus ir visuomenės informavimo apie šios technologijos veikimą kampanijas.

Dėl kelių eismo įvykių ES ūkis per metus netenka per 160 mlrd. EUR. Visuose ES automobiliuose įrengus pagalbos iškvietos sistemą per metus būtų galima sutaupyti 26 mlrd. EUR, o sistemos įrengimas automobilyje pagal apskaičiavimus kainuotų mažiau nei 100 EUR. Ši sistema būtų naudinga ne tik vartotojams, bet ir verslui, nes automobilių ir telekomunikacijų sektorius turėtų galimybę pasiūlyti naujas patobulintas programas ir paslaugas (pvz., skaitmeninius tachografus arba elektronines rinkliavas), pagrįstas visuose automobiliuose įrengta pagalbos iškvietos sistema, ir naudoti palydovinę buvimo vietos nustatymo technologiją.

Pagrindiniai faktai

Iš pradžių Komisija ragino, kad pagalbos iškvietos sistema visoje Europoje būtų savanoriškai įdiegta iki 2009 m. (IP/05/134, IP/06/1720), tačiau sistemos diegimas buvo atidėtas dėl to, kad nesulaukta keleto ES valstybių paramos.

Komisija remia su pagalbos iškvietos sistemos diegimu susijusią veiklą – ji teikia mokslinių tyrimų finansavimą projektams, kuriais siekiama užtikrinti, kad technologija veiktų tarpvalstybiniu mastu (E-MERGE ir GST-Rescue), ir remia sektoriaus atstovų bendradarbiavimą įgyvendinant eSafety iniciatyvą. Pagalbos iškvieta yra vienas iš Pažangiojo automobilio iniciatyvos ir Pažangiųjų transporto sistemų veiksmų plano, kuriais skatinama naudoti informacijos ir ryšių technologijas (IRT), kad kelių transportas taptų pažangesnis, saugesnis ir ekologiškesnis (IP/06/191), prioritetų.

Per praėjusius dvejus metus ES skyrė apie 160 mln. EUR moksliniams tyrimams, susijusiems su transportui skirtomis IRT, įskaitant saugumo sistemas, pažangiųjų automobilių sistemas ir judumo skatinimo paslaugas.

Šiandien Komisijos priimtą Europos Sąjungos pagalbos iškvietos sistemos strategiją ir 15 valstybių narių bendrą susitarimą galima rasti:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Ten pat galima rasti daugiau informacijos apie pagalbos iškvietą, įskaitant vaizdo klipą.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Kaip veikia pagalbos iškvieta

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar