Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Bryssel 21. elokuuta 2009

Viimeinen mahdollisuus toteuttaa autojen hätäpuhelujärjestelmä vapaaehtoisesti

Euroopan komissio antoi tänään kaikille EU-maille viimeisen kehotuksen nopeuttaa ajoneuvoihin asennettavan uuden ns. eCall-hätäpuhelujärjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmä voisi pelastaa vuosittain 2 500 ihmishenkeä. Autoon asennettuna eCall soittaa vakavassa onnettomuustilanteessa automaattisesti hätäpuhelun yleiseurooppalaiseen 112-hätänumeroon ja ilmoittaa ajoneuvon sijainnin lähimpään hätäpalvelukeskukseen. Näin voidaan puolittaa avun saamiseen kuluva aika, alentaa vammojen vakavuusastetta ja pelastaa ihmishenkiä silloin, kun onnettomuuteen joutunut ei tiedä sijaintiaan tai pysty sitä kertomaan. Toistaiseksi järjestelmän käyttöönotto on viranomaisille, autonvalmistajille ja matkapuhelinoperaattoreille vapaaehtoista. Sitä ei kuitenkaan ole saatu käyttöön vielä yhdessäkään EU-maassa. Komissio varoittaa tänään julkistamassaan politiikkalinjauksessa, että ellei järjestelmän käyttöönotossa edistytä merkittävästi vuoden 2009 loppuun mennessä, se saattaa ehdottaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä tämän ihmishenkiä säästävän teknologian hyödyntämiseksi koko Euroopassa niin pian kuin mahdollista. Vuonna 2008 Euroopan teillä tapahtui yli 1,2 miljoonaa onnettomuutta, joissa kuoli noin 39 000 ja loukkaantui yli 1,7 miljoonaa ihmistä.

”Euroopan teillä aiheutuu edelleen liian monia vältettävissä olevia kuolemia. Joka viikko kuulee tieonnettomuuksista, joissa eCall-järjestelmästä olisi ollut apua. Jäsenvaltioiden ja kyseisten toimialojen on tullut aika ryhtyä sanoista tekoihin”, sanoi EU:n tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding. ”Me olemme nyt – erityisesti Euroopan parlamentin jatkuvan tuen ansiosta – tehneet EU:n tasolla oman osamme: kaikki eCall-järjestelmän mahdollistavat keskeiset standardit ovat olemassa. Eurooppalaisten ei enää pitäisi silkan hallitusten vitkastelun vuoksi joutua odottamaan järjestelmää, joka jonain päivänä voi pelastaa heidän henkensä. Ensimmäiset eCall-toiminnolla varustetut autot on saatava tien päälle jo ensi vuonna. Ellei järjestelmän käyttöönotto nopeudu, komissio on valmis laatimaan selkeät ja sitovat säännöt, joilla hallitukset, alan toimijat ja hätäpalveluorganisaatiot velvoitetaan vastaamaan kutsuumme."

Komissio esitteli tänään strategian, jonka tarkoituksensa on tuoda kohtuuhintainen hätäpuhelujärjestelmä kaikkiin uusiin ajoneuvoihin koko Euroopassa vuoteen 2014 mennessä. Käyttöönotto aloitettaisiin ensi vuonna. Elleivät onnettomuuteen joutuneet kykene itse soittamaan hätäpuhelua, eCall-järjestelmä lähettää automaattisen hätäviestin. Täysin hyödynnettynä järjestelmä voisi säästää EU:ssa vuosittain jopa 2 500 ihmishenkeä ja alentaa loukkaantumisten vakavuusastetta 10–15 prosenttia. Komission ehdottamilla toimenpiteillä varmistettaisiin, että eCall toimii kaikissa EU-maissa ja kaikenmaalaisten autonvalmistajien kaikissa automerkeissä.

Järjestelmän toteuttaminen edellyttää autoteollisuuden ja telealan tiivistä yhteistyötä sekä panostusta kaikkien EU-maiden hallinnoilta, joiden on varmistettava, että niiden hätäpalvelukeskukset kykenevät käsittelemään eCall-hätäkutsut.

Vaikka tarvittava teknologia on jo valmiina ja alan toimijat ovat sopineet EU:n yhteisistä standardeista, kuusi EU-maata (Irlanti, Latvia, Malta, Ranska, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta) ei vieläkään ole kustannusten pelossa valmiita sitoutumaan asiaan.

Puhelinverkkojen ja hätäpalvelukeskusten varustaminen eCall-järjestelmän tarpeisiin koko Euroopassa on saanut täyden tuen Euroopan parlamentilta ja 15 EU-maalta, jotka ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan yhteistyöpöytäkirjan (Suomi, Alankomaat, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Liettua, Portugali, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tšekki ja Viro) sekä kolmelta muulta Euroopan maalta (Islanti, Norja ja Sveitsi).

Lisäksi kuusi muuta maata (Belgia, Bulgaria, Luxemburg, Puola, Romania ja Unkari) kannattaa eCall-järjestelmää ja on valmiina allekirjoittamaan pöytäkirjan sovitussa aikataulussa.

Ennen kuin järjestelmä saadaan täysin toimintaan koko EU:ssa maiden on sovittava yhteisistä standardeista ja säännöistä sen yhdenmukaista käyttöönottoa varten sekä tehtävä käytännön kenttätestejä (pilottihankkeita on jo käynnistetty joissain EU-maissa, kuten Suomessa, Alankomaissa, Italiassa, Itävallassa, Saksassa ja Tšekissä). Komissio voi kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmastaan tukea taloudellisesti tällaisia pilottihankkeita sekä tiedotuskampanjoita, joilla eurooppalaisille kerrotaan järjestelmän toiminnasta ja käytöstä.

Tieonnettomuudet maksavat EU:n taloudelle yli 160 miljardia euroa vuodessa. Varustamalla kaikki autot EU:ssa eCall-järjestelmällä voitaisiin säästää vuosittain 26 miljardia euroa; järjestelmän arvioidaan maksavan autoa kohden alle 100 euroa. Laitteen käyttöönotosta eivät hyödy pelkästään kuluttajat, vaan myös liike-elämä, kun auto- ja telealan yritykset saavat mahdollisuuden tarjota kaikkiin ajoneuvoihin asennettaviksi uusia eCall-alustaan tukeutuvia kehittyneempiä sovelluksia ja palveluja (kuten digitaalisia ajopiirtureita ja elektronisia tiemaksujärjestelmiä) ja hyödyntää satelliittipaikannuksen suomia mahdollisuuksia.

Taustaa

Komissio pyrki alun perin siihen, että eCall-järjestelmä olisi otettu koko Euroopassa vapaaehtoisesti käyttöön vuoteen 2009 mennessä (IP/05/134, IP/06/1720). Käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt muutamien EU-maiden passiivisuuden vuoksi.

Komissio on tukenut eCall-järjestelmän kehittämistä rahoittamalla tutkimusta hankkeissa (E-MERGE ja GST-Rescue), joilla on pyritty varmistamaan tekniikan toimivuus maiden rajojen yli. Lisäksi se on tukenut alan toimijoiden yhteistyötä eSafety-aloitteessa. eCall on yksi painopisteistä ns. älyautoaloitteessa sekä älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevassa toimintasuunnitelmassa, joilla pyritään edistämään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä älykkäämmän, turvallisemman ja puhtaamman tieliikenteen aikaansaamiseksi (IP/06/191).

Viimeisten kahden vuoden aikana EU on tukenut noin 160 miljoonalla eurolla tieto- ja viestintätekniikan liikennesovelluksia esimerkiksi turvajärjestelmien, älykkään ajoneuvotekniikan ja mobiilipalvelujen alalla.

Komission tänään julkistama strategia EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän toteuttamiseksi sekä 15 jäsenvaltion allekirjoittama asiaa koskeva sopimus on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Samassa osoitteessa on myös muuta tietoa ja esittelyvideo järjestelmästä.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Miten eCall toimii?

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar