Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Brüssel, 21. august 2009

Viimane üleskutse autode turvasüsteemi vabatahtlikuks rakendamiseks

Täna esitas Euroopa Komisjoni kõigile ELi liikmesriikidele viimase üleskutse kiirendada uue sõidukisisese kommunikatsioonitehnoloogia eCall vabatahtlikku rakendamist. See tehnoloogia võimaldaks päästa aastas 2500 elu. Kui autoga juhtub tõsine avarii, valib eCall-süsteem automaatselt Euroopa ühtse hädaabinumbri 112 ja teatab auto asukoha lähimasse häirekeskusesse. Kuna autos olevad inimesed ei tarvitse alati oma asukohta teada või ei suuda seda teatada, võib see õnnetusele reageerimise aega poole võrra vähendada, leevendada vigastuste raskust ja päästa inimeste elu. Praegu on eCall-süsteemi kasutuselevõtmine riigiasutuste, autotootjate ja mobiilsideoperaatorite jaoks vabatahtlik. Seni ei toimi see süsteem üheski ELi liikmesriigis. Täna vastu võetud poliitikadokumendis hoiatab komisjon, et kui 2009. aasta lõpuks ei ole süsteemi kasutuselevõtmisel märkimisväärset edu saavutatud, võib ta teha ettepaneku reguleerivate meetmete võtmiseks, et see elusid päästev tehnoloogia muutuks kogu Euroopas võimalikult kiiresti kättesaadavaks. 2008. aastal hukkus Euroopa teedel aset leidnud üle 1,2 miljonis liiklusõnnetuses ligikaudu 39 000 inimest ja üle 1,7 miljoni inimese sai neis vigastada.

Euroopa teedel hukub ikka veel liiga palju inimesi. Kuulen iga nädal liiklusõnnetustest, mille puhul eCall’ist oleks abi olnud. Liikmesriikidel ja ettevõtetel on aeg minna sõnadelt üle tegudele," ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. ELi tasemel oleme eelkõige tänu Euroopa Parlamendi jätkuvale toetusele oma töö ära teinud: kõik eCall’i kasutuselevõtuks vajalikud põhistandardid on vastu võetud. Eurooplased ei peaks süsteemi, mis võib päästa nende elu, enam kauem ootama lihtsalt sellepärast, et nende valitsused ei asu tegutsema. Tahan järgmisel aastal meie teedel näha esimesi eCall-süsteemiga varustatud autosid. Kui eCall’i kasutuselevõttu ei kiirendata, on komisjon valmis kehtestama selgesõnalised eeskirjad, millele valitsused, ettevõtted ja hädaabiteenistused peavad reageerima.

Täna võttis komisjon vastu poliitikadokumendi, milles käsitletakse strateegiat taskukohase sõidukisisese hädaabikõnede süsteemi kasutuselevõtuks kõigis uutes sõidukites kogu Euroopas aastaks 2014; süsteemi rakendamisega alustatakse järgmisel aastal. Süsteem, mis käivitub automaatselt, kui reisijad ei suuda seda käivitada, võib päästa ELis täielikult rakendatuna kuni 2500 inimelu aastas ja vähendada vigastuste raskust 10–15% võrra. Komisjoni kavandatavad meetmed aitavad tagada, et eCall toimiks kõigis ELi liikmesriikides ja kõigis autodes, sõltumata margist ja päritoluriigist.

eCall-süsteemi rakendamiseks on vaja auto- ja telekommunikatsioonitööstuse täielikku koostöövalmidust ning samuti kõigi ELi liikmesriikide valitsuste valmisolekut tagada, et nende hädaabiteenistused on tehniliselt võimelised eCall-süsteemi kaudu edastavatele väljakutsetele reageerima.

Ehkki tehnoloogia on valmis ja kogu ELis kohaldatavates ühistes standardites on kokku lepitud, ei ole kuus ELi liikmesriiki (Iirimaa, Läti, Malta, Prantsusmaa, Taani ja Ühendkuningriik) ikka veel valmis eCall’i rakendama hakkama, kuna peavad seda liiga kulukaks.

Sidevõrkude ja hädaabiteenistuste ettevalmistamist eCall-süsteemi kasutuselevõtuks kogu Euroopas toetab täielikult Euroopa Parlament ja eCall-süsteemi vastastikuse mõistmise memorandumile alla kirjutanud 15 ELi liikmesriiki (Austria, Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariik) ja kolm muud Euroopa riiki (Island, Norra ja Šveits). Veel kuus riiki (Belgia, Bulgaaria, Luksemburg, Poola, Rumeenia ja Ungari) toetavad eCall-süsteemi ja on valmis memorandumile mõne aja pärast alla kirjutama.

Selleks, et eCall-süsteem saaks täielikult toimida kogu Euroopa Liidus, peavad liikmesriigid leppima kokku ühistes standardites ja suunistes süsteemi kooskõlastatud kasutuselevõtu kohta ning süsteemi katsetama (mõnes ELi liikmesriigis – Soomes, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Austrias, Itaalias ja Madalmaades – on käivitatud pilootprojektid). Komisjon võib konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi kaudu selliseid projekte ning samuti eCall-tehnoloogiaga seotud teadlikkuse tõstmise kampaaniaid rahaliselt toetada.

Liiklusõnnetused lähevad ELi majandusele maksma üle 160 miljardi euro aastas. Kõikide ELi autode varustamine eCall-süsteemiga aitaks säästa aastas 26 miljardit eurot; süsteemi maksumuseks hinnatakse alla 100 euro auto kohta. Seadme kasutuselevõtt ei tooks kasu mitte ainult tarbijatele, vaid ka ettevõtetele, võimaldades auto- ja telekommunikatsioonitööstusel pakkuda eCall-süsteemil ja satelliitside abil asukoha määramisel põhinevaid uusi ja ajakohastatud rakendusi ja teenuseid (nt digitaalsed sõidumeerikud või elektroonilised teemaksu kogumise seadmed).

Taust

Esialgu tegi komisjon üleskutse eCall-süsteemi vabatahtlikuks kasutuselevõtuks kogu Euroopas 2009. aastaks (IP/05/134, IP/06/1720), kuid süsteemi rakendamine on viibinud mõne EL liikmesriigi toetuse puudumise tõttu.

Komisjon on toetanud eCall’i rakendamiseks tehtavat tööd, rahastades teadusprojekte tehnoloogia piiriülese toimimise tagamiseks (E-MERGE ja GST-Rescue), ning tehes algatuse eSafety raames koostööd autotootjatega. eCall on algatuse Intelligentne auto ja intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskava üks prioriteete; nimetatud algatuse ja tegevuskavaga edendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamist eesmärgiga muuta maanteetransport arukamaks, ohutumaks ja keskkonnasõbralikumaks (IP/06/191).

Viimase kahe aastaga on EL rahastanud transpordi IKT-alast teadustööd ohutussüsteemide, intelligentsete sõidukisüsteemide ja liikuvusteenuste vallas ligikaudu 160 miljoni euroga.

Täna vastu võetud komisjoni eCall’i strateegia ja 15 liikmesriigi poolt alla kirjutatud memorandum on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Selle lingi kaudu leiab ka rohkem teavet ja videoklipi eCall-süsteemi kohta.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Kuidas eCall toimib

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar