Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2009

Τελευταία έκκληση για εθελοντική εφαρμογή συστήματος ασφάλειας στα αυτοκίνητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε για τελευταία φορά σήμερα όλες τις χώρες της ΕΕ να επιταχύνουν την εθελοντική εφαρμογή της «ηλε-κλήσης» (eCall), μιας νέας τεχνολογίας για αυτοκίνητα με την οποία θα μπορούσαν να σωθούν 2.500 ζωές ετησίως. Το σύστημα eCall καλεί αυτόματα το 112, τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσεως έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που το αυτοκίνητο αντιμετωπίσει σοβαρό ατύχημα και αποστέλλει την θέση του οχήματος στην πλησιέστερη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης. Αυτό μπορεί να μειώσει στο μισό τους χρόνους επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, να περιορίσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών και να σώσει τις ζωές ανθρώπων που δεν γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία στην οποία βρίσκονται ή που δεν είναι σε κατάσταση να την μεταδώσουν. Προς το παρόν η εγκατάσταση του eCall από τις δημόσιες αρχές, τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι εθελοντική. Μέχρι σήμερα το σύστημα δεν λειτουργεί σε καμία χώρα της ΕΕ. Σε έγγραφο άσκησης πολιτικής που εξέδωσε σήμερα, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι εάν δεν σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εγκατάσταση του συστήματος μέχρι το τέλος του 2009 ενδέχεται να προτείνει μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα ώστε η τεχνολογία αυτή που σώζει ζωές να διατεθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη το ταχύτερο δυνατόν. Το 2008, σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια δυστυχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους σημειώθηκαν πάνω από 39.000 θάνατοι και πάνω από 1,7 εκατομμύρια τραυματισμοί.

«Ο αριθμός των θυμάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους εξακολουθεί να είναι υπέρμετρα μεγάλος. Κάθε εβδομάδα ακούω για τροχαία ατυχήματα στα οποία το eCall θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Έφθασε ο καιρός να περάσουν τα κράτη μέλη και η βιομηχανία από τα λόγια στις πράξεις», δήλωσε η Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Σε επίπεδο ΕΕ, χάρη ιδίως στην συνεχή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουμε εκπληρώσει το καθήκον που μας αναλογεί: υπάρχουν σήμερα όλα τα συναφή βασικά πρότυπα που θα επιτρέψουν στο eCall να γίνει πραγματικότητα. Οι ευρωπαίοι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερο για ένα σύστημα που θα μπορούσε να σώσει ζωές μόνο και μόνο επειδή οι κυβερνήσεις τους αδρανούν. Θέλω να δω τα πρώτα αυτοκίνητα με eCall να κυκλοφορούν του χρόνου στους δρόμους. Αν η εγκατάσταση του eCall δεν επιταχυνθεί, η Επιτροπή είναι έτοιμη να θεσπίσει σαφείς κανόνες που θα υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ανταποκριθούν.»

Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα έγγραφο άσκησης πολιτικής, το οποίο περιλαμβάνει στρατηγική για την εισαγωγή ενός οικονομικά προσιτού συστήματος κλήσεων έκτακτης ανάγκης για αυτοκίνητα σε όλα τα καινούργια οχήματα και σε ολόκληρη την Ευρώπη μέχρι το 2014, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος. Το σύστημα eCall, που θα ενεργοποιείται αυτόματα εάν οι επιβάτες δεν είναι σε θέση να το κάνουν οι ίδιοι, είναι δυνατόν, όταν θα έχει εγκατασταθεί πλήρως, να σώσει μέχρι και 2.500 ζωές στην ΕΕ και να μειώσει την σοβαρότητα των τραυματισμών κατά 10 έως 15%. Τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή μπορούν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία του eCall σε όλες τις χώρες της ΕΕ και σε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και χώρας προέλευσης.

Η εφαρμογή του eCall απαιτεί την πλήρη συνεργασία της αυτοκινητοβιομηχανίας και του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, καθώς και των δημόσιων διοικήσεων όλων των χωρών της ΕΕ, οι οποίες οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι οικείες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν εξοπλιστεί κατάλληλα ώστε να διεκπεραιώνουν ηλε-κλήσεις.

Παρόλο που η τεχνολογία είναι έτοιμη και ο κλάδος έχει συμφωνήσει για κοινά πανευρωπαϊκά πρότυπα, έξη χώρες της ΕΕ (Δανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα και Ηνωμένο Βασίλειο) δεν είναι ακόμη έτοιμες να δεσμευτούν, εξαιτίας προβλημάτων που συνδέονται με το κόστος.

Η προετοιμασία των τηλεφωνικών δικτύων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την εγκατάσταση του eCall στα αυτοκίνητα σε ολόκληρη την Ευρώπη τυγχάνει της πλήρους υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 15 χωρών που έχουν υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας για το eCall (Αυστρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Κάτω Χώρες και Σουηδία) καθώς και τριών άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία).

Άλλες έξι χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Πολωνία) υποστηρίζουν το eCall και επιθυμούν να υπογράψουν τη συμφωνία σε εύθετο χρόνο.

Προκειμένου το eCall να καταστεί πλήρως επιχειρησιακό σε ολόκληρη την ΕΕ, οι χώρες πρέπει να συμφωνήσουν επί κοινών προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών για την εναρμονισμένη εγκατάσταση του συστήματος και να πραγματοποιήσουν δοκιμές πεδίου με τις οποίες το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία στην πράξη (πιλοτικές εφαρμογές έχουν ξεκινήσει σε ορισμένες χώρες της ΕΕ στις οποίες περιλαμβάνονται η Φινλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και οι Κάτω Χώρες). Μέσω του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, η Επιτροπή είναι δυνατόν να υποστηρίξει οικονομικά τέτοιες πιλοτικές εφαρμογές, καθώς και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας.

Τα τροχαία ατυχήματα επιβαρύνουν την οικονομία της ΕΕ με πάνω από 160 δις € ετησίως. Από τον εξοπλισμό όλων των αυτοκινήτων στην ΕΕ με το σύστημα eCall μπορεί να προέλθει οικονομία 26 δις € ετησίως, ενώ το εκτιμώμενο κόστος του συστήματος είναι κάτω από 100 € ανά αυτοκίνητο. Από την εισαγωγή της εν λόγω συσκευής δεν θα προκύψουν μόνο οφέλη για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις αφού η αυτοκινητοβιομηχανία και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών θα μπορέσουν να προσφέρουν νέες αναβαθμισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες (όπως ψηφιακούς ταχογράφους ή ηλεκτρονικά διόδια) με βάση το eCall, το οποίο θα εγκατασταθεί σε όλα τα οχήματα και θα χρησιμοποιεί τεχνολογία εντοπισμού μέσω δορυφόρου.

Ιστορικό

Η Επιτροπή ζήτησε αρχικά την εθελοντική εγκατάσταση του eCall σε ολόκληρη την Ευρώπη μέχρι το 2009 (IP/05/134, IP/06/1720), αλλά το σύστημα καθυστέρησε λόγω έλλειψης υποστήριξης από μειοψηφία χωρών της ΕΕ.

Η Επιτροπή υποστήριξε τις εργασίες σχετικά με το eCall μέσω ερευνητικών κονδυλίων για έργα που εξασφάλισαν ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει διασυνοριακά (E-MERGE και GST-Rescue) καθώς και μέσω συνεργασίας της βιομηχανίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eSafety. Το eCall συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Πρωτοβουλίας για το Ευφυές Αυτοκίνητο και του Σχεδίου Δράσης για Συστήματα Ευφυών Μεταφορών με τα οποία προωθείται η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την επίτευξη ευφυέστερων, ασφαλέστερων και καθαρότερων οδικών μεταφορών (IP/06/191).

Κατά την τελευταία διετία, η ΕΕ διέθεσε περίπου 160 εκατ. € για έρευνες ΤΠΕ στις μεταφορές, οι οποίες καλύπτουν συστήματα ασφαλείας, συστήματα ευφυών οχημάτων και υπηρεσίες κινητικότητας.

Η στρατηγική που ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ηλε-κλήσεων eCall και η κοινή συμφωνία που έχουν υπογράψει 15 κράτη μέλη διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες για το eCall, συμπεριλαμβανομένου και σύντομου βίντεο, διατίθενται επίσης στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Πώς λειτουργεί το eCall

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar