Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1245

V Bruselu dne 21. srpna 2009

Poslední výzva k dobrovolnému zavedení systému bezpečnosti vozidel

Evropská Komise dnes naposled vyzvala všechny země EU, aby urychlily dobrovolné zavádění nové komunikační technologie „eCall“, určené pro použití v automobilech, s jejíž pomocí by bylo možné zachránit 2 500 životů ročně. Jestliže dojde k závažné nehodě vozidla, systém eCall automaticky vytočí linku 112, jednotné evropské číslo tísňového volání, a pošle údaje o místě nehody nejbližší záchranné službě. Čas, který záchranná služba potřebuje k poskytnutí pomoci, se tak může zkrátit o polovinu, může se snížit závažnost zranění a mohou být zachráněny životy lidí, kteří nevědí nebo nejsou schopni říci, kde se nacházejí. Zatím je používání systému eCall veřejnými orgány, automobilovými společnostmi a poskytovateli mobilních telefonních služeb dobrovolné. Dosud nebyl tento systém zprovozněn v žádné zemi EU. Komise v politickém dokumentu, který byl dnes přijat, varuje, že pokud do konce roku 2009 nebude v zavádění sytému dosaženo žádného významného pokroku, může navrhnout regulační opatření, jimiž co nejdříve zajistí dostupnost této technologie, tak nezbytné pro záchranu lidských životů, v celé Evropě. V roce 2008 došlo na evropských silnicích k více než 1,2 milionu nehod, při nichž zahynulo přibližně k 39 000 lidí a více než 1,7 milionu jich bylo zraněno.

„Na evropských silnících stále ještě umírá příliš mnoho lidí. Každý týden se dozvídám o silničních nehodách, při nichž mohl pomoci eCall. Nastal čas, aby členské státy a průmyslová odvětí přistoupily od slov k činům,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Svůj úkol na úrovni EU jsme zejména díky trvalé podpoře Evropského parlamentu splnili: všechny příslušné hlavní normy umožňující používat eCall jsou k dispozici. Evropané by neměli dál čekat na systém, který by mohl zachraňovat jejich životy, jen proto, že jejich vlády nedokážou jednat. Příští rok chci na našich silnicích vidět první auta se systémem eCall: Jestliže se zavádění systému nezrychlí, je Komise připravena stanovit jasná pravidla, která donutí vlády, průmysl a tísňové služby reagovat.“

Komise dnes předkládá politický dokument obsahující strategii pro zavedení cenově dostupného systému tísňového volání z automobilů ve všech nových vozidlech v celé Evropě do roku 2014, počínaje rokem příštím. Pokud by byl eCall, který se spustí automaticky, jestliže tak nemohou učinit cestující, plně využíván, mohl by v EU zachránit až 2 500 životů ročně a snížit závažnost zranění o 10 až 15 %. Opatření navrhovaná Komisí by zajistila fungování systému ve všech zemích EU v autech všech značek a zemí původu.

Jeho zavedení vyžaduje důslednou spolupráci automobilového odvětví a odvětví telekomunikací i vnitrostátních správních orgánů ve všech zemích EU, které musí zajistit vybavení svých záchranných služeb takovým způsobem, aby byly schopné vyřizovat volání v systému eCall.

Přestože je technologie připravená a společné normy platné pro celou EU byly schváleny průmyslem, šest zemí EU (Dánsko, Francie, Irsko, Lotyšsko, Malta a Spojené království) na ně z obav souvisejících s náklady odmítá přistoupit.

Příprava telefonních sítí a tísňových služeb na zavedení systému eCall v autech v celé EU má plnou podporu Evropského parlamentu a 15 zemí EU, které podepsaly memorandum o porozumění pro zavedení systému eCall (Česká republika, Estonsko, Finsko, Itálie, Kypr, Litva, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko) a tří dalších evropských zemí (Islandu, Norska a Švýcarska).

Dalších šest zemí (Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Lucembursko, Rumunsko a Polsko) zavedení systému eCall podporuje a jsou ochotné dohodu ve vhodný čas podepsat.

Než bude možné uvést eCall plně do provozu v celé EU, musí jednotlivé země schválit společné normy a pokyny pro harmonizované používání systému a provést praktické zkoušky (v některých zemích EU, např. ve Finsku, České republice, Německu, Rakousku, Itálii a Nizozemsku, byl již zahájen zkušební provoz). Komise může tento zkušební provoz, jakož i kampaně pro informování veřejnosti o tom, jak tato technologie funguje, finančně podpořit v rámci svého Programu pro konkurenceschopnost a inovace.

Nehody na silnicích stojí ekonomiku EU ročně více než 160 miliard EUR. Vybavením všech vozidel v EU systémem eCall by bylo možné ročně ušetřit 26 miliard EUR, zatímco náklady na vybavení jednoho vozu se odhadují na méně než 100 EUR. Zavedení tohoto zařízení nepřinese užitek jen spotřebitelům, ale také podnikům, protože umožní automobilovému průmyslu a telekomunikacím nabídnout na základě systému eCall nové modernější vybavení a služby (např. digitální tachografy nebo elektronické mýto), jimiž budou vybavena všechna vozidla, a využívat satelitní lokalizační technologii.

Souvislosti

Komise původně vyzvala k dobrovolnému zavádění systému eCall v celé Evropě do roku 2009 (IP/05/134, IP/06/1720), avšak zavádění systému se pro nedostatečnou podporu menšího počtu zemí EU zpozdilo.

Komise podpořila úsilí o zavedení systému financováním výzkumu na projektech, které zajišťují fungování technologie přes hranice (E-MERGE a GST-Rescue), a spoluprací průmyslu v rámci iniciativy eSafety). Systém eCall je jednou z priorit iniciativy Inteligentní automobil a akčního plán pro inteligentní dopravní systémy, které podporují využívání informačních a komunikačních technologií (IKT) k dosažení inteligentnější, bezpečnější a čistší silniční dopravy (IP/06/191).

V uplynulých dvou letech EU poskytla zhruba 160 milionů EUR na výzkum v oblasti IKT pro dopravu, který zahrnoval bezpečnostní systémy, systémy inteligentních vozidel a služby mobility.

Dnešní strategie Komise pro systém eCall pro celou EU a společná dohoda podepsaná 15 členskými státy je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_en.htm

Více informací o systému eCall, včetně videoklipu, lze nalézt na této adrese.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=library&item_subtype=audiovisual&tpa_id=144

Annex

Jak eCall funguje

European Countries that have signed the eCall Memorandum of Understanding

Country

Signed by

Date

Finland

Ministry of Transport and Communications Finland

22/09/2004

Switzerland

Swiss Federal Roads Authority

22/11/2004

Sweden

Swedish Road Administration

20/06/2005

Greece

Ministry of Transport and Communications

18/10/2005

Italy

Ministry of Innovation and Technologies

18/10/2005

Lithuania

Ministry of Interior - Lithuanian Emergency Response Centre

18/10/2005

Slovenia

Ministry of Economy and Transport

18/10/2005

Cyprus

Ministry of Communications and Works

8/12/2005

Norway

Royal Norwegian Ministry of Transport and Communications

8/06/2006

Iceland

Ministry of Transport, Tourism and Telecommunications

11/12/2006

Austria

Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology

5/06/2007

Germany

Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs

5/06/2007

Czech Republic

Ministry of Interior - General Directorate of Fire Rescue Service

18/09/2007

Spain

Gobierno de España – Ministerio del interior – Dirección General de Protección Civil y Emergencias

18/09/2007

Portugal

Ministry for Public Works, Transport and Communications

18/09/2007

Netherlands

Ministry of Interior & Kingdom Relations

8/11/2007

Estonia

Ministry of the Interior of the Republic of Estonia

27/04/2009

Slovak Republic

Ministry of Transport, Posts & Telecommunications of the Slovak Republic

13/06/2008


Side Bar