Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1244

Bryssel den 20 augusti 2009

Mediekompetens – det nya målet för informationssamhället

Vi använder medier på nya sätt och informationsmängden är enorm, vilket kräver mer av oss än att bara kunna läsa, skriva eller använda en dator. I dag varnar EU-kommissionen för att både unga och gamla i EU kan gå miste om fördelarna med dagens högteknologiska informationssamhälle, om inte mer görs för att göra personer tillräckligt ”mediekompetenta” för att få tillgång till, analysera och bedöma bilder, ljud och texter samt använda traditionella och nya medier för att kommunicera och skapa medieinnehåll. Enligt kommissionen behöver EU-länderna och mediebranschen öka medvetenheten om de många olika mediebudskap som folk får i form av annonser, filmer eller innehåll på Internet.

”Att interagera med medier i dag innebär mycket mer än att skriva till en tidning. Genom medierna, särskilt ny digital teknik, blir fler och fler delaktiga i en värld där man sprider information, interagerar och skapar information. I dag kan konsumenter skapa sitt eget innehåll och nya verk genom att omvandla innehåll från tredje part”, säger kommissionens ledamot med ansvar för frågor kring informationssamhället och medier, Viviane Reding. ”Personer som inte kan använda nya medier, t.ex. sociala nätverk eller digital-tv, kommer dock att få det svårt att interagera med och delta i det omgivande samhället. Vi måste se till att alla är mediekompetenta och att ingen sackar efter. Vi får budskap hela tiden, men kan vi besvara dem? Om folk kan använda medierna på ett kunnigt och kreativt sätt har vi tagit ett steg på vägen mot en ny era av demokratiskt deltagande.”

För att kunna delta i dagens informationssamhälle måste folk förstå hur de olika medierna (gamla som nya) fungerar. Därför antar EU-kommissionen i dag (på uppmaning av Europaparlamentet) en strategi där EU-länderna och branschen uppmanas främja mediekompetens i hela EU med hjälp av verksamheter som hjälper personer att få tillgång till, förstå och kritiskt granska alla medier som de utsätts för, t.ex. tv och film, radio, musik, tryckta medier, Internet och digital kommunikationsteknik.

Genom utbildning i mediekompetens kan folk bli bättre på att använda sökmotorer och skolbarn kan lära sig hur en film görs eller hur annonsering fungerar. I vissa länder (t.ex. Sverige, Irland och Storbritannien) ingår mediekompetens redan i läroplanen. På den brittiska webbplatsen kidSMAR T kan ungdomar lära sig hur man säkert använder webbplatser för sociala nätverk. Även om utbildning ingår i den nationella behörigheten uppmanar kommissionen i dag EU-länderna att starta en debatt om hur mediekompetens kan få en framträdande plats skolorna.

Folk som använder medier måste bli medvetna om riskerna med att deras personuppgifter sprids. Ju skickligare de är på att använda dessa tekniker och ju mer de vet om hur annonsering på Internet fungerar, desto bättre kan de skydda sitt privatliv. Personer som har högre mediekompetens kommer också att bli mera nyfikna på och utforska sitt kulturarv och nyligen framställda kulturella verk i EU.

I kommissionens rapport om ett digitalt EU, som släpptes tidigare denna månad (IP/09/1221) , visas att folk blir allt skickligare på att använda Internet och datorer och att 60 % har ”digital kompetens”, vilket är en väsentlig aspekt av mediekompetens. Av EU:s befolkning är det 56 % som besöker Internet minst en gång i veckan (jämfört med 43 % 2005) och en högre andel i de mindre gynnade grupperna använder Internet (se bilagan).

Fler personer med låg utbildningsnivå besöker Internet (en ökning från 53,5 % 2005 till 62,5 % 2008, där 100 % motsvarar den samlade befolkningens Internetanvändning). Fler arbetslösa använder webben (en ökning från 74,4 % 2005 till 80,3 % 2008) och kvinnors Internetanvändning är nu nästan lika hög som i EU:s befolkning som helhet (en ökning från 88,4 % 2005 till 94,6 % 2008). Kunskaperna om datorer och Internet hos kvinnor, arbetslösa och personer som är äldre än 55 har sedan 2006 ökat med minst 3 % jämfört med den samlade befolkningen.

Även om Internetanslutning, i synnerhet bredband, blir allt mera överkomlig i prishänseende säger 24 % av de personer i EU som inte har Internet hemma att orsaken är att de saknar nödvändiga kunskaper att använda Internet.

Bakgrund

Mediekompetens är förmågan att få tillträde till, förstå och kritiskt granska olika aspekter av medier och medieinnehåll samt att kommunicera i en rad olika sammanhang. Denna kompetens avser samtliga medier, däribland tv och film, radio och inspelad musik, tryckta medier, Internet och all annan digital teknik.

Under 2007 utfärdade kommissionen ett meddelande om mediekompetens ( IP/07/1970 ) som ett led i dess samlade arbete för att skapa en inre marknad för den audiovisuella sektorn. I detta ingår också direktivet om audiovisuella medietjänster ( MEMO/08/803 ) , som anger gränsöverskridande regler på områden som annonsering, och stödprogrammet ”MEDIA 2007” för europeisk film ( IP/07/169 ). Kommissionen främjar också mediekompetens via filmkompetensprojekt inom ramen för dess förberedande åtgärd MEDIA International ( MEDIA International preparatory action ). Detta initiativ stöder verksamheter för att utbilda och höja medvetenheten hos särskilt den yngre generationen om biograffilmer och audiovisuella produktioner från tredjeländer och vice versa.

Dagens rekommendation från kommissionen om mediekompetens finns på följande webbplats: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Rapporten om EU:s digitala konkurrenskraft finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/i2010

Annex

Europe's most active Internet users
live in Scandinavia

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

24% of the unconnected say they are not online because they do not know how to use the web

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Computer and internet skills development in the EU from 2005 to 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission study, Digital Literacy Review - Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy

Index composition: No skills = 0 of 6 skills performed, low level of skills = 1-2 of 6 skills performed, medium or high level of skills = 3-6 of 6 skills performed.

The 6 skills looked at are the following:

a) Copying or moving a file or folder

b) Using copy and paste tools to duplicate or move information within a document

c) Using basic arithmetic formulas in a spreadsheet

d) Compressing (or zipping) files

e) Connecting and installing new devices, e.g. a printer or a modem

f) Writing a computer program using a specialised programming language

Related to questions E3 for computer skills and E4 for internet skills in the Eurostat Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals. See annex 1 and 2 for exact data and breakdowns. Note that index skill questions regarding computer skills differed in 2005 with the simple item related to the ability to use a mouse to open programs being substituted with the somewhat more demanding item related to the ability to connect and install new devices such as a printer or a modem. Percentages of all individuals aged 16-74.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar