Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1244

Brussell, l-20 ta’ Awwissu 2009

Il-Kummissjoni tniedi sfida ġdida tas-soċjetà tal-informazzjoni: l-edukazzjoni għal-litteriżmu fil-midja l-ġdida

Il-mod kif nużaw il-midja qed jinbidel, bil-volum enormi ta' informazzjoni li jitlob minna ħafna aktar milli sempliċement inkunu nafu naqraw u niktbu jew nużaw il-kompjuter. Il-Kummissjoni Ewropea llum wissiet li l-Ewropej ta' kull età jissugraw li ma jgawdux mill-benefiċċji tas-soċjetà tal-informazzjoni b'teknoloġija avvanzata jekk ma jsirx iżjed biex ikunu 'letterati fil-midja' biżżejjed biex jaċċessaw, janalizzaw u jevalwaw xbihat, ħsejjes u testi u jużaw il-midja tradizzjonali u ġdida sabiex jikkomunikaw u joħolqu l-kontenut medjatiku. Il-Kummissjoni qalet li l-pajjiżi tal-UE u l-industrija tal-midja jeħtiġilhom ikabbru l-għarfien dwar il-bosta messaġġi medjatiċi li n-nies jiltaqgħu magħhom, mir-riklami sal-films u l-kontenut online.

"L-interazzjoni mal-midja llum tfisser wisq aktar milli tikteb lil ġurnal. Il-midja, l-aktar it-teknoloġiji diġitali ġodda, tinvolvi aktar Ewropej f'dinja ta' qsim, interazzjoni u ħolqien. Il-konsumaturi llum jistgħu joħolqu l-kontenut tagħhom u joħolqu xogħlijiet ġodda billi jittrasformaw il-kontenut ta' parti terza," qalet il-Kummissarju għas-Soċjetà tal-Informazzjoni u l-Midja Viviane Reding. "Madankollu, in-nies li ma jistgħux jużaw il-midja l-ġdida bħan-netwerks soċjali jew it-TV diġitali jsibuha iebsa biex jinteraġixxu mad-dinja ta' madwarhom u jieħdu sehem fiha. Irridu nkunu żguri li kulħadd ikun letterat tal-midja biex ħadd ma jibqa' lura. Iċ-ċittadini l-ħin kollu jisimgħu 'l min ikellimhom, imma kapaċi jwieġbu? Jekk ikunu jistgħu jużaw il-midja b'mod kompetenti u kreattiv, inkunu qed nagħmlu pass 'il quddiem lejn ġenerazzjoni ġdida ta' parteċipazzjoni demokratika."

Sabiex jieħdu sehem fis-soċjetà tal-informazzjoni tal-lum, in-nies jeħtiġilhom jifhmu kif jaħdmu l-midja differenti (sew l-antiki u sew il-ġodda). Għalhekk il-Kummissjoni Ewropea llum addottat (wara sejħa mill-Parlament Ewropew) linji gwida ta' politika li jsejħu lill-pajjiżi tal-UE u l-industrija biex jippromwovu l-litteriżmu medjatiku madwar l-Ewropa bis-saħħa ta' attivitajiet li jgħinu lin-nies jaċċessaw, jifhmu u jevalwaw b'mod kritiku il-midja kollha li jiġu esposti għalihom, bħat-TV u ċ-ċinema, ir-radju, il-mużika, l-istampa, l-internet u t-teknoloġiji tal-komunikazzjoni diġitali.

It-taħriġ fil-litteriżmu medjatiku jista' jtejjeb il-mod kif iċ-ċittadini jużaw il-magni tat-tiftix, juri lit-tfal tal-iskola kif isir film, jew kif jaħdem ir-riklamar. F'xi pajjiżi (bħal, pereżempju, l-Iżvezja, l-Irlanda u r-Renju Unit), il-litteriżmu mejdatiku huwa ġa parti mill-kurrikulu skolastiku. Is-sitt elettroniku tar-Renju Unit kidSMAR T lit-tfal jgħallimhom jużaw is-siti tan-netwerking soċjali bla periklu. L-edukazzjoni hija kompetenza nazzjonali, imma l-Kummissjoni llum stiednet lill-pajjiżi tal-UE jiftħu dibattitu dwar kif jagħtu post prominenti fl-iskejjel lil-litteriżmu medjatiku.

In-nies li jużaw il-midja jridu jkunu konxji mir-riskji marbuta mat-tixrid tad-dejta personali tagħhom. Iktar ma jkollhom ħila fl-użu ta' dawn it-teknoloġiji, u iktar ma jkunu jafu dwar kif jaħdem ir-riklamar online, aktar ikunu jistgħu jħarsu l-privatezza tagħhom. Min ikun aktar letterat fil-midja ikun ukoll aktar kurjuż biex jesplora l-wirt kulturali tiegħu u xogħlijiet artistiċi Ewropej reċenti.

Ir-rapport tal-Kummissjoni "Ewropea Diġitali", li ħareġ fil-bidu tax-xahar (IP/09/1221) , juri li l-Ewropej qed jiksbu ħiliet akbar fl-użu tal-internet u tal-kompjuter, b'60% "diġitalment letterati", aspett essenzjali tal-litteriżmu medjatiku. Mill-Ewropej kollha, 56% jmorru online mill-inqas darba fil-ġimgħa (imqabbal mat-43% tal-2005) u hemm aktar nies minn gruppi żvantaġġati li jużaw l-internet (ara l-anness).

Imorru online aktar nies b'livell baxx ta' edukazzjoni (minn 53.5% fl-2005 għal 62.5% fl-2008, fejn 100% huwa l-użu tal-internet mill-popolazzjoni kumplessiva). Jużaw l-internet aktar nies qiegħda (minn 74.4% fl-2005 għal 80.3 % fl-2008) u l-użu tal-internet min-nisa issa huwa kważi l-istess daqs dak tal-popolazzjoni kumplessiva tal-UE (li kiber minn 88.4% fl-2005 għal 94.6% fl-2008). Il-ħiliet tal-kompjuter u tal-internet tan-nisa, il-qiegħda u n-nies b'età akbar minn 55 sena kibru b'tal-anqas 3% meta mqabbla mal-popolazzjoni kumplessiva mill-2006 'l hawn.

Madankollu, anki jekk il-konnessjonijiet tal-internet, speċjalment il-broadband, qegħdin dejjem aktar ikunu għall-but ta' kulħadd, 24% tal-Ewropej mingħajr internet id-dar qalu li dan huwa minħabba li m'għandhomx il-ħiliet neċessarji biex jużawh.

L-isfond

Il-litteriżmu medjatiku huwa l-ħila li wieħed jaċċessa, jifhem u jevalwa kritikament l-aspetti differenti tal-midja u l-kontenut medjatiku, kif ukoll li jikkomunika f'diversi kuntesti. Jikkonċerna l-midja kollha, inkluż it-televiżjoni u l-film, ir-radju u l-mużika rrekordjata, l-istampa, l-internet u t-teknoloġiji diġitali l-oħra kollha.

Fl-2007 l-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni dwar il-litteriżmu medjatiku ( IP/07/1970 ) bħala parti mill-isforzi kumplessivi tagħha biex tibni Suq Uniku għas-settur awdjoviżiv, li tinkludi wkoll id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva ( MEMO/08/803 ) li tipprovdi regoli transkonfinali għal oqsma bħar-riklamar, u l-programm ta' appoġġ MEDIA 2007 għaċ-ċinema Ewropew. ( IP/07/169 ). Il-Kummissjoni tippromwovi wkoll il-litteriżmu medjatiku bis-saħħa ta' proġetti dwar il-litteriżmu ċinematografiku taħt l-azzjoni preparatorja internazzjonali MEDIA . Din l-inizjattiva tħeġġeġ azzjonijiet ta' edukazzjoni u trawwim ta' kuxjenza, speċjlament tal-ġenerazzjoni żagħżugħa, dwar xogħlijiet ċinematografiċi u awdjoviżivi ta' pajjiżi terzi u viċe versa.

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-litteriżmu medjatiku tinsab fuq:

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Ir-rapport dwar il-kompetittività diġitali tal-Ewropa jinsab fuq:

http://ec.europa.eu/i2010

Annex

Europe's most active Internet users
live in Scandinavia

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

24% of the unconnected say they are not online because they do not know how to use the web

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Computer and internet skills development in the EU from 2005 to 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission study, Digital Literacy Review - Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy

Index composition: No skills = 0 of 6 skills performed, low level of skills = 1-2 of 6 skills performed, medium or high level of skills = 3-6 of 6 skills performed.

The 6 skills looked at are the following:

a) Copying or moving a file or folder

b) Using copy and paste tools to duplicate or move information within a document

c) Using basic arithmetic formulas in a spreadsheet

d) Compressing (or zipping) files

e) Connecting and installing new devices, e.g. a printer or a modem

f) Writing a computer program using a specialised programming language

Related to questions E3 for computer skills and E4 for internet skills in the Eurostat Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals. See annex 1 and 2 for exact data and breakdowns. Note that index skill questions regarding computer skills differed in 2005 with the simple item related to the ability to use a mouse to open programs being substituted with the somewhat more demanding item related to the ability to connect and install new devices such as a printer or a modem. Percentages of all individuals aged 16-74.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar