Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1244

2009 m. rugpjūčio 20 d., Briuselis

Komisija nustato naują informacinės visuomenės tikslą – naujų žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas

Dėl kintančių žiniasklaidos priemonių naudojimo būdų ir milžiniško informacijos kiekio nebepakanka mokėti skaityti, rašyti ar naudotis kompiuteriu. Šiandien Europos Komisija įspėjo, kad tiek jauni, tiek vyresni europiečiai gali prarasti daug progų pasinaudoti šiuolaikinės aukštųjų technologijų informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis, jei nebus labiau stengiamasi ugdyti jų žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo, kurio pakaktų naudotis vaizdais, garsais ir tekstais, juos analizuoti ir vertinti, taip pat naudojantis tradicinėmis ir naujomis žiniasklaidos priemonėmis bendrauti ir kurti žiniasklaidos turinį. Komisija teigia, kad ES valstybės ir žiniasklaidos sektorius privalo geriau informuoti apie daugelį žmonių gyvenime pasitaikančių žiniasklaidos pranešimų, – reklamą, filmus ar skaitmeninį turinį.

„Sąveika su žiniasklaida šiandien reiškia gerokai daugiau nei laišką laikraščiui. Naudodamiesi žiniasklaidos priemonėmis, ypač naujomis skaitmeninėmis technologijomis, vis daugiau europiečių įsitraukia į mainų, sąveikos ir kūrybos erdvę. Šiandien vartotojai gali patys kurti turinį ir keisdami trečiosios šalies sukurtą turinį kurti naujus darbus, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Tačiau tiems, kurie nemoka naudotis naujomis žiniasklaidos priemonėmis, pavyzdžiui, socialiniais tinklais ar skaitmenine televizija, bus sunku palaikyti ryšius su juos supančiu pasauliu ir dalyvauti veikloje. Privalome užtikrinti, kad visi mokėtų naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir nebūtų atskirti. Į piliečius kreipiamasi nuolat, bet ar jie turi galimybių atsakyti? Jei jie mokėtų išmaniai ir kūrybiškai naudotis žiniasklaidos priemonėmis, užtikrintume naujovišką dalyvavimą pilietiniame gyvenime.“

Norėdami dalyvauti šiuolaikinės informacinės visuomenės veikloje, žmonės turi suprasti, kaip veikia įvairios (senos ir naujos) žiniasklaidos priemonės. Todėl šiandien Europos Komisija, paraginta Europos Parlamento, priėmė politikos gaires, kuriose ragina ES valstybes ir atitinkamą sektorių visoje Europoje didinti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą vykdant veiklą, kuria žmonėms padedama naudotis visomis prieinamomis žiniasklaidos priemonėmis, tokiomis kaip televizija ir kinas, radijas, muzikos įrašai, spauda, internetas ir skaitmeninės ryšių technologijos, jas suprasti ir kritiškai vertinti.

Mokant žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo būtų galima padėti piliečiams veiksmingiau naudotis paieškos priemonėmis, parodyti moksleiviams, kaip kuriami filmai arba kaip veikia reklama. Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Švedijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje) žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas jau įtrauktas į mokyklų programą. Jungtinės Karalystės interneto svetainėje kidSMART jaunimas mokomas saugiai naudotis socialinių tinklų svetainėmis. Švietimas – valstybių narių kompetencija, tačiau šiandien Komisija ragina ES valstybes pradėti diskusijas, kaip užtikrinti, kad mokyklose žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui būtų skiriamas reikiamas dėmesys.

Žiniasklaidos priemonių naudotojai privalo žinoti, kokių yra su asmens duomenų platinimu susijusių pavojų. Kuo išmaniau jie naudojasi šiomis technologijomis ir kuo geriau supranta, kaip veikia internetinė reklama, tuo geriau jie gali apsaugoti savo privatumą. Geriau žiniasklaidos priemonėmis mokantys naudotis žmonės taip pat labiau domisi savo kultūros paveldu, naujausiais Europos kultūros kūriniais ir yra labiau linkę juos tyrinėti.

Iš šio mėnesio pradžioje paskelbtos Komisijos ataskaitos „Skaitmeninė Europa“ (IP/09/1221) matyti, kad europiečiai vis išmaniau naudojasi internetu ir kompiuteriu – 60 % jų moka naudotis skaitmeninėmis technologijomis, o tai yra vienas iš svarbiausių žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo aspektų. 56 % europiečių internetu naudojasi bent kartą per savaitę (palyginti su 43 % 2005 m.); be to, internetu naudojasi daugiau socialiai pažeidžiamoms grupėms priklausančių žmonių (žr. priedą).

Internetu ima naudotis daugiau žemesnio išsilavinimo žmonių (2005 m. – 53,5 %, o 2008 m. – 62,5 % (100 % – visų gyventojų naudojimosi internetu rodiklis)). Internetu naudojasi ir daugiau bedarbių (jų padaugėjo nuo 74,4 % 2005 m. iki 80,3 % 2008 m.), o internetu besinaudojančių moterų procentas dabar yra beveik toks pat kaip visų ES gyventojų (nuo 88,4% 2005 m. šis rodiklis 2008 m. padidėjo iki 94,6%). Nuo 2006 m. moterų, bedarbių ir vyresnių nei 55 metų asmenų naudojimosi kompiuteriu ir internetu įgūdžiai, palyginti su visų gyventojų įgūdžiais, pagerėjo bent 3 %.

Nors interneto, ypač plačiajuosčio, ryšis tampa vis prieinamesnis, 24 % europiečių, kurių namuose interneto ryšio nėra, teigia neturį reikiamų įgūdžių juo naudotis.

Pagrindiniai faktai

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas – tai gebėjimas naudotis įvairiais žiniasklaidos ir jos turinio aspektais, juos suprasti ir kritiškai vertinti, taip pat įvairiomis aplinkybėmis palaikyti ryšius. Tai susiję su visomis žiniasklaidos priemonėmis, įskaitant televiziją ir kiną, radiją ir muzikos įrašus, spaudą, internetą ir visas kitas skaitmenines technologijas.

2007 m. Komisija, siekdama sukurti bendrąją audiovizualinio sektoriaus rinką, be kita ko, paskelbė Komunikatą dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo ( IP/07/1970 ); taip pat priimta Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva ( MEMO/08/803 ), kurioje nustatytos tarpvalstybinės tokių sričių kaip reklama taisyklės, ir paramos Europos kinui programa MEDIA 2007 ( IP/07/169 ).

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą Komisija remia ir pagal parengiamąją priemonę „MEDIA International“ vykdydama raštingumo kino srityje projektus. Pagal šią iniciatyvą skatinamas švietimas ir informacijos apie trečiųjų šalių kinematografinius ir audiovizualinius kūrinius sklaida ES ir informacijos apie ES kūrinius sklaida trečiosiose šalyse – ypač tarp jaunosios kartos atstovų.

Šiandien paskelbtos Komisijos rekomendacijos dėl žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo pateiktos

http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm .

Europos skaitmeninio konkurencingumo ataskaita pateikta http://ec.europa.eu/i2010 .

Annex

Europe's most active Internet users
live in Scandinavia

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

24% of the unconnected say they are not online because they do not know how to use the web

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Computer and internet skills development in the EU from 2005 to 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission study, Digital Literacy Review - Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy

Index composition: No skills = 0 of 6 skills performed, low level of skills = 1-2 of 6 skills performed, medium or high level of skills = 3-6 of 6 skills performed.

The 6 skills looked at are the following:

a) Copying or moving a file or folder

b) Using copy and paste tools to duplicate or move information within a document

c) Using basic arithmetic formulas in a spreadsheet

d) Compressing (or zipping) files

e) Connecting and installing new devices, e.g. a printer or a modem

f) Writing a computer program using a specialised programming language

Related to questions E3 for computer skills and E4 for internet skills in the Eurostat Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals. See annex 1 and 2 for exact data and breakdowns. Note that index skill questions regarding computer skills differed in 2005 with the simple item related to the ability to use a mouse to open programs being substituted with the somewhat more demanding item related to the ability to connect and install new devices such as a printer or a modem. Percentages of all individuals aged 16-74.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar