Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1244

Bryssel 20. elokuuta 2009

Komissio tarttuu uuteen tietoyhteiskuntahaasteeseen: medialukutaito kaikille

Tapa, jolla käytämme eri medioita, on muuttumassa. Informaatiota on tarjolla valtavia määriä, mikä edellyttää meiltä enemmän kuin pelkkää luku- ja kirjoitustaitoa tai taitoa käyttää tietokonetta. Euroopan komissio muistutti tänään, että niin nuoret kuin ikääntyneemmätkin eurooppalaiset saattavat jäädä paitsi tämän päivän huipputeknisen tietoyhteiskunnan hyödyistä, ellei heidän medialukutaitonsa riittävyyteen kiinnitetä enemmän huomiota: heidän olisi pystyttävä käyttämään, analysoimaan ja arvioimaan kuvaa, ääntä ja tekstiä sekä hyödyntämään viestinnässään ja mediasisällön luomisessa sekä perinteisiä että uusia medioita. Komission mukaan EU-maiden ja media-alan on lisättävä ihmisten tietoisuutta mediaviesteistä, olipa kyse sitten mainonnasta, elokuvista tai verkkosisällöstä.

”Vuorovaikutus median kanssa merkitsee nykyään paljon muutakin kuin yleisönosastokirjoittelua. Uusmedia, erityisesti uusi digitaaliteknologia, saa yhä useammat eurooppalaiset mukaan tiedon ja kokemusten vaihdon, vuorovaikutuksen ja luovuuden maailmaan. Kuluttajat voivat nykyään luoda omaa sisältöään ja aikaansaada uusia teoksia muokkaamalla muiden jo tuottamaa sisältöä”, sanoi tietoyhteiskunta- ja mediakomissaari Viviane Reding. ”Mutta jos ihmiset eivät osaa käyttää uusia medioita, kuten internetin sosiaalisia verkostopalveluja tai digi-TV:tä, heidän on vaikea olla vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa ja osallistua siihen. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki osaavat käyttää medioita ja ketään ei suljeta ulkopuolelle. Kansalaisille suunnattua viestintää tulee joka tuutista, mutta toimiiko kommunikointi myös toiseen suuntaan? Kun kansalaisilla on tarvittavat taidot käyttää eri medioita hallitusti ja luovasti, voimme ottaa aimo askeleen kohti uuden sukupolven osallistavaa demokratiaa”

Voidakseen osallistua nykypäivän tietoyhteiskuntaan ihmisten on ymmärrettävä, miten eri mediat (vanhat ja uudet) toimivat. Euroopan komissio antoi tänään Euroopan parlamentin pyynnöstä EU-maille ja media-alalle toimintaohjeet, joissa niitä kehotetaan edistämään kaikkialla Euroopassa medialukutaitoa toimilla, jotka auttavat ihmisiä käyttämään, ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti kaikkia medioita, kuten TV:tä ja elokuvia, radiota, musiikkia, lehdistöä, internetiä ja digitaalisia viestintävälineitä.

Medialukutaitokoulutus voisi esimerkiksi parantaa ihmisten taitoja käyttää hakukoneita, ja koululaisille voitaisiin näyttää, miten elokuvia tehdään tai miten mainonta toimii. Joissakin maissa, kuten Ruotsissa, Irlannissa ja Britanniassa, medialukutaito on jo osa koulujen opetusohjelmia. Britanniassa kidSMAR T -verkkosivuilla opetetaan nuoria käyttämään internetin sosiaalisia verkostopalveluja turvallisesti. Koulutus- ja opetusasiat kuuluvat jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan, mutta komissio kehotti silti tänään EU-maita käynnistämään keskustelun keinoista, joilla medialukutaidolle voitaisiin antaa enemmän näkyvyyttä opetuksessa.

Medioita käyttäessään ihmisten on oltava tietoisia henkilökohtaisten tietojen leviämiseen liittyvistä vaaroista. He voivat suojella yksityisyyttään sitä paremmin mitä taitavampia he ovat näiden teknologioiden käytössä ja mitä paremmin he ovat perillä verkkomainonnan toimintaperiaatteista. Medioita ymmärtävät ihmiset ovat myös innokkaampia tutustumaan kulttuuriperintöönsä ja uusiin eurooppalaisiin kulttuuriteoksiin.

Komission aiemmin tässä kuussa julkaisemasta digitaalista Eurooppaa koskevasta raportista (IP/09/1221) käy ilmi, että eurooppalaisista on tulossa yhä taitavampia internetin ja tietokoneiden käyttäjiä. 60 prosenttia osaa jo käyttää digitaalitekniikoita, mikä on olennainen osa medialukutaitoa. 56 prosenttia eurooppalaisista käyttää internetiä vähintään kerran viikossa (43 prosenttia vuonna 2005), ja heikommassa asemassa olevistakin yhä suurempi osa käyttää verkkoa (ks. liite).

Vähemmän koulutusta saaneet ihmiset käyttävät aiempaa enemmän verkkopalveluita (53,5 prosenttia vuonna 2005 ja 62,5 prosenttia vuonna 2008, kun 100 prosenttia viittaa koko väestön internetin käyttöön ). Työttömien internetin käyttö on lisääntynyt (74,4 prosenttia vuonna 2005 ja 80,3 prosenttia vuonna 2008), ja naisten internetin käyttö on lähes samalla tasolla kuin EU:n koko väestön (88,4 prosenttia vuonna 2005 ja 94,6 prosenttia vuonna 2008). Naisten, työttömien ja yli 55-vuotiaiden tietokoneen ja internetin käyttäjien määrä on vuodesta 2006 kasvanut ainakin kolme prosenttia verrattuna koko väestöön.

Internet-yhteydet ja erityisesti laajakaistaliittymät ovat tulleet halvemmiksi, mutta 24 prosenttia eurooppalaisista, joilla ei ole kotona internetiä, sanoo hinnan sijasta syyksi sen, ettei heillä ole tarvittavia taitoja sen käyttöön.

Tausta

Medialukutaito tarkoittaa taitoa käyttää eri medioita, ymmärtää ja arvioida kriittisesti medioiden ja mediasisältöjen eri näkökohtia sekä viestiä erilaisissa yhteyksissä. Medialukutaito liittyy kaikkiin medioihin, kuten televisioon ja elokuvaan, radioon ja musiikkitallenteisiin, painettuun mediaan, internetiin ja kaikkiin muihin digitaaliteknologioihin.

Komissio antoi vuonna 2007 medialukutaitoa koskevan tiedonannon ( IP/07/1970 ), joka on osa sen toimia audiovisuaalialan yhtenäismarkkinoiden rakentamiseksi. Niihin kuuluu myös audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi ( MEMO/08/803 ) muun muassa rajatylittävää mainontaa koskevista säännöistä ja eurooppalaista elokuvaa tukeva MEDIA 2007 ‑ohjelma ( IP/07/169 ). Komissio edistää medialukutaitoa myös elokuviin liittyvissä hankkeissa MEDIA International -nimisen valmistelutoimen yhteydessä ( MEDIA International preparatory action ). Tässä hankkeessa edistetään tiedottamista erityisesti eurooppalaisille nuorille kolmansien maiden elokuvista ja audiovisuaaliteoksista ja päinvastoin.

Komission tänään antama medialukutaitoa koskeva suositus on saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Raportti EU:n digitaalisesta kilpailukyvystä on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/i2010

Annex

Europe's most active Internet users
live in Scandinavia

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

24% of the unconnected say they are not online because they do not know how to use the web

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Computer and internet skills development in the EU from 2005 to 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission study, Digital Literacy Review - Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy

Index composition: No skills = 0 of 6 skills performed, low level of skills = 1-2 of 6 skills performed, medium or high level of skills = 3-6 of 6 skills performed.

The 6 skills looked at are the following:

a) Copying or moving a file or folder

b) Using copy and paste tools to duplicate or move information within a document

c) Using basic arithmetic formulas in a spreadsheet

d) Compressing (or zipping) files

e) Connecting and installing new devices, e.g. a printer or a modem

f) Writing a computer program using a specialised programming language

Related to questions E3 for computer skills and E4 for internet skills in the Eurostat Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals. See annex 1 and 2 for exact data and breakdowns. Note that index skill questions regarding computer skills differed in 2005 with the simple item related to the ability to use a mouse to open programs being substituted with the somewhat more demanding item related to the ability to connect and install new devices such as a printer or a modem. Percentages of all individuals aged 16-74.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar