Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1244

Брюксел, 20 август 2009 г.

Комисията определя ново предизвикателство за информационното общество: повишаване на грамотността при използването на новите медии

Начинът, по който използваме медиите, се променя, а обемът на информацията е огромен, което изисква от нас нещо повече от умението да четем, пишем или използваме компютър. Днес Европейската комисия предупреди, че съществува риск младите и по-възрастните европейци да не могат да се възползват от съвременното високотехнологично информационно общество, освен ако бъдат взети допълнителни мерки за повишаване на тяхната „медийна грамотност“ до ниво, което им позволява да използват, анализират и оценяват изображения, звукове и текстове и да си служат с традиционни и нови медии, за да общуват и създават медийно съдържание. Комисията заяви, че държавите от ЕС и медийната промишленост трябва да работят за повишаването на осведомеността относно многобройните медийни послания, с които се сблъскват хората — реклами, филми или онлайн съдържание.

„Взаимодействието с медиите в днешно време означава много повече от изпращането на писмо до даден вестник. Медиите, особено новите цифрови технологии, въвличат все повече европейци в един свят на споделяне, взаимодействие и творчество. Днешните потребители могат да създават свое собствено съдържание, както и нови произведения, като изменят съдържанието, създадено от трети страни,“ заяви комисарят по въпросите на информационното общество и медиите Вивиан Рединг. „Въпреки това хората, които не могат да използват новите медии, като например социалните мрежи или цифровата телевизия, ще се сблъскат с трудности при общуването си със света, който ги заобикаля, и участието им в него. Трябва да осигурим медийна грамотност за всички и да не допускаме изолация на отделни граждани. Гражданите получават информация непрекъснато, но дали могат да отговарят на тази информация? Ако те могат да използват медиите по един компетентен и творчески начин, това би било стъпка напред към едно ново поколение на демократично участие.“

Ако искат да бъдат част от днешното информационно общество, хората трябва да разберат как функционират различните медии (стари и нови). В тази връзка днес Европейската комисия прие (в отговор на призива на Европейския парламент) политически насоки, с които държавите от ЕС и съответната промишленост се призовават да насърчават медийната грамотност в Европа чрез дейности, позволяващи на хората да използват, разбират и правят критична оценка на всички медии, на които са изложени, като например телевизията, филмите, радиото, музиката, печатните медии, интернет и цифровите съобщителни технологии.

Обучението за повишаване на медийната грамотност би могло да подобри начина, по който гражданите използват интернет търсачките, да покаже на учениците как се прави филм или как функционира рекламната дейност. В някои държави (например Швеция, Ирландия и Обединеното кралство) медийната грамотност вече е част от образователната програма в училищата. Уебсайтът kidSMAR T на Обединеното кралство учи младите хора как да използват по сигурен начин сайтовете за създаването на социални мрежи. Образованието е в сферата на националната компетентност, но днес Комисията прикани държавите от ЕС да открият дебат на тема как да бъде отредено подобаващо място на медийната грамотност в училищата.

Хората, които използват медиите, трябва да са наясно с рисковете, които крие разпространяването на техните лични данни. Колкото по-опитни са при използването на тези технологии и колкото повече знаят относно начина на функциониране на онлайн рекламата, толкова по-добре ще могат да защитят личните си данни. Освен това хората с по-висока медийна грамотност ще бъдат по-любознателни и ще изследват своето културно наследство и новите европейски културни произведения.

Според доклада на Комисията „Цифрова Европа“, публикуван по-рано този месец ( IP/09/1221 ), европейците стават все по-опитни потребители на интернет и на компютри, като 60 % от тях са „цифрово грамотни“, което е основен аспект от медийната грамотност. 56 % от всички европейци посещават интернет пространството поне веднъж седмично (за сравнение през 2005 г. този процент е бил 43 %), като все повече хора от групите в неблагоприятно положение използват мрежата (вж. приложението).

Все повече хора с по-ниска степен на образование използват интернет (53,5 % през 2005 г. и 62,5 % през 2008 г., като стойност от 100 % би означавала, че цяло то население използва Интернет). Все повече безработни използват мрежата (74,4 % през 2005 г. и 80,3 % през 2008 г.), а процентът на жените, които използват интернет, се доближава до процента за цялото население на ЕС (88,4 % през 2005 г. и 94,6 % през 2008 г.). Уменията на жените, безработните и хората на възраст над 55 години в областта на компютрите и интернет са нараснали с поне 3 % по отношение на уменията на цялото население от 2006 г. насам.

Въпреки това, макар че интернет връзките, особено широколентовите, стават все по-достъпни, 24 % от европейците, които не разполагат с интернет в своите домове, отдават това на липсата на необходимите знания в тази област.

История на досието

Медийната грамотност се определя като способността за използване на медиите, за разбиране и критична оценка на различни аспекти на медиите и тяхното съдържание и за общуване в различни контексти. Тя обхваща всички медии, в това число и телевизията, филмите, радиото, музикалните записи, печатните медии, интернет и всички други цифрови технологии.

През 2007 г. Комисията публикува Съобщение относно медийната грамотност ( IP/07/1970 ) като част от нейните усилия за изграждане на единен пазар за аудиовизуалния сектор, който включва и Директивата за аудиовизуалните медийни услуги ( MEMO/08/803 ), в която се съдържат трансгранични разпоредби по въпроси като рекламата, както и програмата за подкрепа на европейското кино — МЕДИА 2007 ( IP/07/169 ). Комисията насърчава медийната грамотност и чрез проекти за филмова грамотност в рамките на своите подготвителни действия по програмата MEDIA International . Тази инициатива насърчава образователни и осведомителни дейности, насочени по-специално към младото поколение, в областта на кинематографските и аудиовизуалните произведения, създадени от трети страни, и обратно.

Днешната препоръка на Комисията относно медийната грамотност е достъпна на: http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/index_en.htm

Докладът за конкурентоспособността на Европа по отношение на цифровите технологии е достъпен на: http://ec.europa.eu/i2010

Annex

Europe's most active Internet users
live in Scandinavia

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

24% of the unconnected say they are not online because they do not know how to use the web

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Computer and internet skills development in the EU from 2005 to 2007

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission study, Digital Literacy Review - Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy

Index composition: No skills = 0 of 6 skills performed, low level of skills = 1-2 of 6 skills performed, medium or high level of skills = 3-6 of 6 skills performed.

The 6 skills looked at are the following:

a) Copying or moving a file or folder

b) Using copy and paste tools to duplicate or move information within a document

c) Using basic arithmetic formulas in a spreadsheet

d) Compressing (or zipping) files

e) Connecting and installing new devices, e.g. a printer or a modem

f) Writing a computer program using a specialised programming language

Related to questions E3 for computer skills and E4 for internet skills in the Eurostat Community Survey on ICT usage in Households and by Individuals. See annex 1 and 2 for exact data and breakdowns. Note that index skill questions regarding computer skills differed in 2005 with the simple item related to the ability to use a mouse to open programs being substituted with the somewhat more demanding item related to the ability to connect and install new devices such as a printer or a modem. Percentages of all individuals aged 16-74.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals


Side Bar