Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Brussel, 19 augustus 2009

Mededinging: Commissie publiceert Mededingings­verslag 2008

In het Mededingingsverslag 2008 geeft de Europese Commissie een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het EU-mededingingsbeleid en van de belangrijkste initiatieven op het gebied van handhaving. Dit verslag laat zien hoe de instrumenten van het mededingingsbeleid zijn ingezet om de financiële en economische crisis aan te pakken en maakt duidelijk welke voordelen het mededingingsbeleid de consumenten oplevert. Toch gingen deze werkzaamheden niet ten koste van de rest van het handhavingsbeleid: het optreden tegen concurrentieverstorende gedragingen en het onderzoek van concentraties en van staatssteun bleven gewoon doorgaan.

Eurocommissaris voor Mededinging Neelie Kroes: "2008 was een ongewoon en moeilijk jaar, waarin Europa te maken kreeg met economische uitdagingen zonder weerga. Ik denk dat het optreden van de Commissie op mededingingsgebied een beslissende factor is geweest om de interne markt en de voordelen van concurrentie veilig te stellen, en tegelijk toch de stabiliteit van het financiële bestel te verzekeren. Dankzij nauwe samenwerking tussen partners op Europees en nationaal niveau hebben we de crisis doeltreffend en snel het hoofd kunnen bieden. Dat alles betekende echter niet dat de rest van het handhavingsbeleid verslapte: net in crisistijd zijn de mededingingsregels van nog groter belang voor de economie en de Commissie blijft met haar handhavingsbeleid puike resultaten neerzetten."

Het mededingingsbeleid hervormen om sneller en beter te beslissen

2008 is een bijzonder vruchtbaar jaar geweest voor het mededingingsbeleid, of het nu gaat om antitrustbeleid, staatssteuntoezicht of concentratiecontrole.

In haar staatssteunbeleid is de Commissie bij haar onderzoek van de steunmaatregelen die de lidstaten aanmelden, steeds meer gaan kijken naar de economische effecten. Daarom heeft zij bijvoorbeeld een algemene groepsvrijstellingsverordening goedgekeurd of bij het beoordelen van steunzaken een afwegingstoets ingevoerd.

Ook heeft de Commissie een witboek goedgekeurd betreffende schadeacties wegens inbreuken op de EU-concurrentieregels. Dit witboek is een belangrijke stap voorwaarts om de obstakels op te ruimen die slachtoffers van concurrentieproblemen beletten daadwerkelijke schadevergoeding te ontvangen.

In haar niet aflatende strijd tegen kartels heeft de Commissie een mechanisme ingevoerd om kartelzaken in overleg met de betrokken partijen te schikken via een vereenvoudigde procedure. Daardoor kunnen zaken sneller worden afgehandeld en komen er middelen vrij om andere kartelzaken te behandelen en nieuwe onderzoeken te openen.

De voordelen van het mededingingsbeleid voor consumenten centraal stellen

Voor het eerst bevat het Mededingingsverslag 2008 een apart hoofdstuk dat een thema uit het mededingingsbeleid behandelt dat van bijzonder belang is. Als thema werd dit jaar gekozen voor "Kartels en consumenten". In 2008 heeft de Commissie in zeven kartelbeschikkingen aan in totaal 34 ondernemingen een geldboete opgelegd. In zaken zoals het bananenkartel hadden consumenten direct te lijden van hogere prijzen, totdat de Commissie dit kartel met prijsafspraken heeft opgebroken (zie IP/08/1509 ). De kartels die in de periode 2005-2007 een geldboete van de Commissie kregen opgelegd, berokkenden de economie voor ten minste 7,6 miljard EUR schade, zo blijkt uit een raming van de diensten van de Commissie.

Streng toezicht op ondernemingen met een machtspositie

In haar strijd tegen het misbruik van machtsposities heeft de Commissie in 2008 een aantal belangrijke besluiten genomen in de energie- en de IT-sector. In het kader van de follow-up van het sectorale onderzoek in de energiesector en na doorgedreven onderzoek van de Commissie heeft het Duitse energiebedrijf E.ON vrijwillig aangeboden om belangrijke delen van zijn activiteiten af te stoten - en zo de bezwaren weg te werken die tijdens het onderzoek waren gerezen (zie IP/08/1774 ). Daardoor krijgen nieuwe concurrenten de kans de Duitse energiemarkt te betreden en wordt de Duitse consumenten meer keuze geboden. Het afzonderlijke beheer van de transmissie-infrastructuur zal ook de Europese energiemarkt beter doen functioneren doordat alle spelers op gelijke voorwaarden toegang krijgen. Nog in 2008 heeft de Commissie een tweede geldboete van 899 miljoen EUR opgelegd aan Microsoft omdat de onderneming zich niet had gehouden aan een beschikking van de Commissie van 2004. Die eiste van de onderneming dat zij op redelijke voorwaarden essentiële interoperabiliteitsinformatie met haar concurrenten zou delen (zie IP/08/318 en MEMO/08/125 ).

Mooie resultaten neerzetten - voor de burgers

De ervaring in 2008 leert dat het mededingingsbeleid niet statisch of star is, maar kan inspelen op de veranderende economisch realiteit en tegelijk toch een gelijk speelveld kan handhaven in de interne markt. Dit samenspel van stevige principes en flexibele procedures heeft van het mededingingsbeleid een opbouwende en stabiliserende factor gemaakt voor het financiële bestel in de EU en, meer algemeen, de reële economie. Zo heeft de Commissie sinds de crisis in oktober 2008 is losgebarsten (en tot het eind van het jaar) zo'n 40 besluiten of beschikkingen goedgekeurd over steun voor banken en de reële economie. Ook heeft zij in drie documenten de nodige aanwijzingen gegeven over hoe de lidstaten de staatssteunregels kunnen gebruiken om de financiële sector en de economie in tijden van crisis kunnen steunen.

Het Mededingingsverslag 2008 is te vinden onder:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar