Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1238

Bryssel den 18 augusti 2009

EU investerar ytterligare 18 miljoner euro för ett framtida ultrasnabbt mobilt Internet

Från och med den 1 januari 2010 kommer EU att investera 18 miljoner euro i forskning som stöder den nya generationen av mobila 4G-nät. EU-kommissionen beslutade nyligen att starta processen för att finansiera forskning om LTE Advanced-teknik (Long Term Evolution), som kommer att erbjuda ett mobilt Internet som är upp till 100 gånger snabbare än befintliga 3G-nät. LTE-tekniken håller på att bli branschens första val för nästa generation av mobila nät, delvis till följd av det stora forskningsstöd som EU har gett sedan 2004. Redan för 25 år sedan gjorde utvecklingen i Europa att GSM-standarden blev grundstommen i modern mobiltelefoni. Tack vare Europas gemensamma forskning och styrkan hos EU:s inre marknad används GSM-standarden nu i 80 % av världens mobila nät. LTE-tekniken torde bli en liknande succé i det att EU-finansierad forskning fortsätter att frambringa ledande teknik som underlättar européers dagliga liv.

Med LTE-tekniken kommer forskningen i EU att fortsätta att ange takten för utvecklingen av mobila tjänster och mobil utrustning i världen, precis som vi gjort under de senaste decennierna med GSM-standarden”, säger kommissionens ledamot med ansvar för frågor kring telekommunikation och medier, Viviane Reding. ”LTE-tekniken kommer att förvandla mobiltelefoner till kraftfulla mobila datorer. Miljoner nya användare kommer att få ett ultrasnabbt Internettillträde på sin mobila utrustning, oavsett var de befinner sig. Detta skapar oerhörda möjligheter och en stor tillväxtpotential för den digitala ekonomin.”

LTE-tekniken är den senaste trådlösa metoden och innebär att hastigheten i det mobila Internet blir upp till 100 megabit per sekund, vilket är tio gånger snabbare än de mobila 3G-näten. I Europa testas tekniken nu av mobiloperatörer i Finland, Tyskland, Norge, Spanien, Sverige och Storbritannien och den väntas bli kommersiellt tillgänglig i Sverige och Norge under första halvåret 2010. Under perioden 2004–2007 gav EU 25 miljoner euro i stöd till forskning rörande optimering och standardisering av LTE (projekten WINNER I och WINNER II genomfördes av ett konsortium av 41 ledande europeiska företag och universitet). Därigenom utvecklades en första modell för en LTE-baserad nätinfrastruktur.

Under förra månaden beslutade EU-kommissionen att påbörja en investering på ytterligare 18 miljoner euro i forskning om en förbättrad version av LTE, LTE Advanced. I september kommer kommissionen att inleda förhandlingar om närmare projektdetaljer med olika konsortier, däribland flaggskeppet ARTIST4G som bygger på resultaten av WINNER-projekten och inbegriper 4G-branschen och forskare från Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Storbritannien. De nya projekten väntas påbörjas i januari 2010.

EU-kommissionen ser stora möjligheter med användningen av LTE- och LTE Advanced-teknik:

  • LTE-tekniken kommer att förbättra nätoperatörernas kapacitet och göra det möjligt för dem att till lägre priser tillhandahålla snabbare mobilt bredband till fler användare, vilket innebär en revolution på Europas marknad för mobil telekommunikation.

  • LTE Advanced-tekniken kommer att ge mobilt bredband med en hastighet på upp till 1 gigabit (tusen megabit) per sekund, vilket gör att folk i rörelse till fullo kan använda avancerade onlinetjänster som TV av hög kvalitet eller beställvideo.

  • LTE-tekniken använder radiospektrumet mer effektivt och därigenom kan de mobila näten dra fördel av den ”digitala utdelningen” och använda de frekvenser som frigjorts genom övergången från analog till digital tv (IP/09/1112). Signaler kommer att kunna sändas längre sträckor jämfört med den befintliga GSM-tekniken och minska det antal antennplatser som krävs för att uppnå samma nättäckning, vilket bevarar EU:s landskap och sänker energiförbrukningen.

  • LTE-tekniken kan medföra att mobilt bredband blir tillgängligt i glest befolkade regioner och bidra till att den ”digitala klyftan” mellan stadsområden och landsbygdsområden minskar. Mot slutet av 2008 kunde 23 % av befolkningen i EU:s landsbygdsområden ännu inte abonnera på en DSL-Internetanslutning (IP/09/1221).

Ledande mobiloperatörer och tillverkare i världen, t.ex. Orange, TeliaSonera, T-Mobile, AT&T, NTT-DoCoMo, Verizon, Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei och Nokia Siemens Networks, har redan bestämt sig för att använda LTE-standarden. Enligt marknadsanalytiker väntas operatörerna i världen fram till 2013 investera nära 6 miljarder euro (8,6 miljarder US-dollar) i LTE-utrustning.

Bakgrund

Den globala succén för GSM-standarden uppnåddes genom ett nära Europatäckande samarbete mellan industrin, forskare och tillsynsmyndigheter. Under 1980-talet stöddes GSM-standardiseringen med hjälp av ett instrument för europeiskt samarbete inom forskning och teknik, en föregångare till EU:s nuvarande forskningsprogram. EU-kommissionen stödde GSM-projektet och 1987 antog EU-länderna kommissionens förslag att reservera 900 MHz-bandet för GSM-tjänster, vilket banade väg för en snabb spridning av GSM-tekniken i Europa.

I juli 2009 följde EU-medlemsstaterna Europaparlamentet och antog kommissionens förslag att uppdatera GSM-direktivet från 1987, genom att göra 900 MHz-bandet tillgängligt för andra tekniker, däribland LTE-tekniken (IP/09/1192).

Under perioden 2007–2013 kommer EU att investera totalt mer än 700 miljoner euro i forskning om framtida nät, varav hälften avser trådlös teknik som bidrar till utvecklingen av 4G och nät med nyare teknik än 4G.

Forskning i EU om framtida nät och LTE:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/future-networks/

Det EU-finansierade projektet Wireless World Initiative New Radio (WINNER):

http://www.ist-winner.org

Annex

LTE compared to previous mobile internet technologies

Faster mobile broadband:

Peak download speeds, in megabits per second

Better user experience:

Time it takes data to travel from user to main server and back, in milliseconds

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Operator commitments to LTE

Country

Operator

Anticipated LTE service launch

France

Orange

2011-12

Germany

T-Mobile

2011

Ireland

Hutchison 3

2011

Italy

Telecom Italia

Not known

Spain

Telefonica O2

2011

Sweden

TeliaSonera

2010

Sweden

Tele2 Sweden

2010

Sweden

Telenor Sweden

2010

Various

Vodafone

Not known

Australia

Telstra

Not known

Canada

Telus

2010

Canada

Bell Canada

2010

Canada

Rogers Wireless

2010-11

China

China Mobile

2011

China

China Telecom

2011-12

Hong Kong

SmarTone-Vodafone

Not known

Hong Kong

HK CSL Ltd

Not known

Hong Kong

PCCW

Not known

Japan

NTT DoCoMo

2010

Japan

KDDI

2010

New Zealand

Telecom NZ

2011-12

Norway

TeliaSonera

2010

Philippines

Piltel

Not known

South Korea

SK Telecom

Not known

South Korea

KTF

Not known

USA

Verizon

2010

USA

MetroPCS

2010

USA

CenturyTel

2010

USA

Aircell

2011

USA

Cox

2011

USA

AT&T Mobility

2011

Source: Global mobile Suppliers Association, April 2009.

LTE

Long Term Evolution (LTE) is the next step from current mobile technologies, such as 3G/WCDMA & HSPA. This new radio access technology will be optimized to deliver very fast data speeds of up to 100Mb/s when downloading and 50Mb/s for uploading.

Designed to be backwards-compatible with GSM and HSPA, LTE incorporates Multiple In Multiple Out (MIMO) in combination with Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) in the downlink and Single Carrier FDMA in the uplink to provide high levels of spectral efficiency and end user data rates exceeding 100 Mb/s, coupled with major improvements in capacity and reductions in latency. LTE will support channel bandwidths from 1.25 MHz to 20 MHz and both FDD and TDD operation.

LTE-Advanced

LTE-Advanced extends the technological principles behind LTE into a further step change in data rates. Incorporating higher order MIMO (4x4 and beyond) and allowing multiple carriers to be bonded together into a single stream, target peak data rates of 1Gbps have been set.

LTE-Advanced also intends to use a number of further innovations including the ability to use non-contiguous frequency ranges, with the intent that this will alleviate frequency range issues in an increasingly crowded spectrum, self back-hauling base station and full incorporation of Femto cells using Self-Organising Network techniques.

LTE-Advanced will be 3GPP’s technology as a candidate for the ITU-R IMT-Advanced process, which is intended to identify ‘4G’ technologies.


Side Bar