Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1238

Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2009

Η ΕΕ επενδύει 18 εκατομμύρια ευρώ στο μελλοντικό κινητό διαδίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας

Από την 1η Ιανουαρίου 2010, η ΕΕ θα επενδύσει 18 εκατ. ευρώ στην έρευνα που θα αποτελέσει τη βάση για τα μελλοντικά δίκτυα κινητών επικοινωνιών τέταρτης γενιάς (4G). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία για τη χρηματοδότηση της προηγμένης τεχνολογίας LTE (Long Term Evolution), που θα επιτρέπει ταχύτητες κινητού διαδικτύου έως και εκατό φορές υψηλότερες από εκείνες των υφιστάμενων δικτύων τρίτης γενιάς (3G). Η LTE είναι η τεχνολογία που επιλέγουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου για την επόμενη γενιά δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών, κι αυτό οφείλεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ από το 2004 και μετά. Πριν από 25 χρόνια, χάρις στις κοινές ερευνητικές προσπάθειες της Ευρώπης και στη δύναμη της ενιαίας αγοράς, το πρότυπο GSM αποτέλεσε τη βάση της σύγχρονης κινητής τηλεφωνίας. Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται σήμερα από το 80% των δικτύων κινητών επικοινωνιών παγκοσμίως. Το μέλλον της τεχνολογίας LTE διαγράφεται εξίσου λαμπρό αφού η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα συνεχίζει να φέρνει την τεχνολογία αιχμής στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων.

«Με τις τεχνολογίες LTE, η 'τεχνογνωσία' της ευρωπαϊκής έρευνας θα εξακολουθήσει να επηρεάζει καθοριστικά την ανάπτυξη των κινητών υπηρεσιών και συσκευών παγκοσμίως, όπως ακριβώς συνέβη και κατά τις προηγούμενες δεκαετίες με το πρότυπο GSM», δήλωσε η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες και τα μέσα επικοινωνίας Επίτροπος, κυρία Viviane Reding. «Οι τεχνολογίες LTE θα μετατρέψουν τα κινητά τηλέφωνα σε δυνατούς φορητούς υπολογιστές. Εκατομμύρια νέοι χρήστες θα αποκτήσουν υψίρρυθμη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των φορητών συσκευών τους, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν τεράστιες ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.»

Η τεχνολογία LTE (Long Term Evolution) αποτελεί την τελευταία ασύρματη τεχνολογία και επιτρέπει ταχύτητες κινητού διαδικτύου έως και 100 megabits ανά δευτερόλεπτο, δέκα φορές υψηλότερες από εκείνες των δικτύων 3G. Η τεχνολογία αυτή δοκιμάζεται επί του παρόντος από φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών στη Φινλανδία τη Γερμανία, τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται ότι θα είναι εμπορικά διαθέσιμη στη Σουηδία και τη Νορβηγία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Από το 2004 έως το 2007, η ΕΕ χρηματοδότησε την έρευνα για τη βελτιστοποίηση και τυποποίηση της LTE (έργα WINNER I και II, τα οποία εκτελέστηκαν από κοινοπραξία αποτελούμενη από 41 εξέχουσες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια) με 25 εκατ. ευρώ. Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν στη σύλληψη της πρώτης υποδομής δικτύου βασιζόμενου στην τεχνολογία LTE.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επενδύσει ακόμη 18 εκατ. ευρώ στην έρευνα για τη βελτιωμένη έκδοση της LTE, την LTE Advanced. Τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες με κοινοπραξίες έργων, κυριότερη των οποίων είναι η ARTIST4G η οποία στηρίζεται στα επιτεύγματα των έργων WINNER και έχει δημιουργηθεί από τη βιομηχανία 4G και ερευνητές από τη Φινλανδία, τη Γαλλία τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω-Χώρες, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα νέα έργα αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο 2010.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβλέπει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης των τεχνολογιών LTE και LTE Advanced:

  • Η LTE θα ενισχύσει τις ικανότητες των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν ταχύτερες κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες σε περισσότερους χρήστες και σε φθηνότερες τιμές. Αναμένεται λοιπόν ότι θα αποτελέσει επανάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά κινητών τηλεπικοινωνιών.

  • Η LTE Advanced θα αυξήσει τις ταχύτητες των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών μέχρι το 1 gigabit (χίλια megabits) ανά δευτερόλεπτο, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από πολύπλοκες διαδικτυακές υπηρεσίες όπως η υψηλής ποιότητας τηλεόραση ή το βιντεο βάσει παραγγελίας.

  • Η LTE χρησιμοποιεί το ραδιοφάσμα αποτελεσματικότερα, παρέχοντας στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το «ψηφιακό μέρισμα» και να χρησιμοποιήσουν τις συχνότητες που θα απελευθερωθούν με τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση (IP/09/1112). Τα σήματα θα φθάνουν μακρύτερα απ’ ό,τι με τη σημερινή τεχνολογία GSM και έτσι θα μειωθεί ο αριθμός των κεραιών που απαιτείται για την επίτευξη της ιδίας κάλυψης, θα προφυλαχθεί το ευρωπαϊκό τοπίο και θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

  • Με την LTE οι κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι δυνατόν να φθάσουν σε λιγότερο κατοικημένες περιοχές και να συμβάλουν στη μείωση του «ψηφιακού χάσματος» μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. Στα τέλη του 2008, το 23% του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ δεν μπορούσαν να αποκτήσουν διαδικτυακή σύνδεση DSL (IP/09/1221).

Μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών και κατασκευαστές παγκοσμίως (Orange, TeliaSonera, T-Mobile, AT&T, NTT-DoCoMo, Verizon, Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei και Nokia Siemens Networks) έχουν ήδη δεσμευθεί να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο LTE. Μέχρι το 2013, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο επενδύσεις ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ (8,δισ. δολάρια) σε εξοπλισμό LTE.

Ιστορικό

Η παγκόσμια επιτυχία του προτύπου GSM οφείλεται στη στενή πανευρωπαϊκή συνεργασία της βιομηχανίας, των ερευνητών και των κανονιστικών φορέων. Κατά τη δεκαετία του 80, η τυποποίηση του GSM επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του μέσου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον τομέα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, πρόδρομου των σημερινών προγραμμάτων έρευνας της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το έργο GSM, και το 1987 οι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν με την πρόταση της Επιτροπής να παραχωρήσουν τη ζώνη 900MHz αποκλειστικά για τις υπηρεσίες GSM, θέτοντας τις βάσεις για την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας GSM σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τον Ιούλιο του 2009, τα κράτη μέλη της ΕΕ ακολούθησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για επικαιροποίηση της οδηγίας GSM του 1987, ώστε να επιτρέπει τώρα τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 900MHz για άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της LTE (IP/09/1192).

Συνολικά, στο διάστημα 2007-2013 η ΕΕ θα επενδύσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα για τα μελλοντικά δίκτυα, τα μισά από τα οποία θα διατεθούν στις ασύρματες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δικτύων τέταρτης γενιάς (4G) και πέραν αυτής.

Έρευνα της ΕΕ σχετικά με τα δίκτυα του μέλλοντος και το LTE:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/future-networks/

Έργο Wireless World Initiative New Radio (WINNER) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ:

http://www.ist-winner.org

Annex

LTE compared to previous mobile internet technologies

Faster mobile broadband:

Peak download speeds, in megabits per second

Better user experience:

Time it takes data to travel from user to main server and back, in milliseconds

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Operator commitments to LTE

Country

Operator

Anticipated LTE service launch

France

Orange

2011-12

Germany

T-Mobile

2011

Ireland

Hutchison 3

2011

Italy

Telecom Italia

Not known

Spain

Telefonica O2

2011

Sweden

TeliaSonera

2010

Sweden

Tele2 Sweden

2010

Sweden

Telenor Sweden

2010

Various

Vodafone

Not known

Australia

Telstra

Not known

Canada

Telus

2010

Canada

Bell Canada

2010

Canada

Rogers Wireless

2010-11

China

China Mobile

2011

China

China Telecom

2011-12

Hong Kong

SmarTone-Vodafone

Not known

Hong Kong

HK CSL Ltd

Not known

Hong Kong

PCCW

Not known

Japan

NTT DoCoMo

2010

Japan

KDDI

2010

New Zealand

Telecom NZ

2011-12

Norway

TeliaSonera

2010

Philippines

Piltel

Not known

South Korea

SK Telecom

Not known

South Korea

KTF

Not known

USA

Verizon

2010

USA

MetroPCS

2010

USA

CenturyTel

2010

USA

Aircell

2011

USA

Cox

2011

USA

AT&T Mobility

2011

Source: Global mobile Suppliers Association, April 2009.

LTE

Long Term Evolution (LTE) is the next step from current mobile technologies, such as 3G/WCDMA & HSPA. This new radio access technology will be optimized to deliver very fast data speeds of up to 100Mb/s when downloading and 50Mb/s for uploading.

Designed to be backwards-compatible with GSM and HSPA, LTE incorporates Multiple In Multiple Out (MIMO) in combination with Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) in the downlink and Single Carrier FDMA in the uplink to provide high levels of spectral efficiency and end user data rates exceeding 100 Mb/s, coupled with major improvements in capacity and reductions in latency. LTE will support channel bandwidths from 1.25 MHz to 20 MHz and both FDD and TDD operation.

LTE-Advanced

LTE-Advanced extends the technological principles behind LTE into a further step change in data rates. Incorporating higher order MIMO (4x4 and beyond) and allowing multiple carriers to be bonded together into a single stream, target peak data rates of 1Gbps have been set.

LTE-Advanced also intends to use a number of further innovations including the ability to use non-contiguous frequency ranges, with the intent that this will alleviate frequency range issues in an increasingly crowded spectrum, self back-hauling base station and full incorporation of Femto cells using Self-Organising Network techniques.

LTE-Advanced will be 3GPP’s technology as a candidate for the ITU-R IMT-Advanced process, which is intended to identify ‘4G’ technologies.


Side Bar