Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1221

Br yssel den 4 augusti 2009

D en digitala ekonomin kan hjälpa EU ut ur krisen, enligt kommissionens rapport

Europe iska kommissionens rapport om digital konkurrenskraft, som offentliggjordes i dag, visar att EU:s digitala sektor har utvecklats enormt sedan 2005: 56 % av EU:s befolkning använder i dag internet regelbundet, och 80 % av dessa gör det via en bredbandsanslutning (mot endast en tredjedel 2004). Det innebär att EU är världsledande på bredbandsinternet. EU är världens första verkligt mobila världsdel, med fler mobilabonnemang än medborgare (mobiltelefonspridningen är 119 %). EU har förutsättningar att nå ännu längre, eftersom den nya, “digitala” generationen blir en stark drivkraft för tillväxt och innovation. En förutsättning för att EU på ett varaktigt sätt ska kunna återhämta sig från den ekonomiska krisen är därför att man verkligen utnyttjar den digitala ekonomins möjligheter. I dag frågar kommissionen allmänheten vilken strategi EU bör anta för att få den digitala ekonomin att fungera optimalt.

EU:s digitala ekonomi har enorma förutsättningar att skapa stora inkomster inom alla branscher, men om detta i praktiken ska kunna omvandlas till hållbar tillväxt och nya jobb måste regeringarna ta kommandot och anta samordnade strategier för att avlägsna de hinder som i dag bromsar utvecklingen av nya tjänster” sa Viviane Reding, EU: kommissionär för informationssamhället och media. ” Vi borde utnyttja den chans som den nya generationen ger: det är de som snart kommer att slå takten på den europeiska marknaden. Dessa ungdomar utnyttjar internet intensivt och har höga krav på sådana tjänster. Om vi vill frigöra potentialen hos den generation som fötts i internet-eran måste vi se till att tillgången till digitala innehåll blir enkel och allmän.”

I den rapport som offentliggjordes i dag redogörs det för resultaten av fem år EU -politik där Barrosos kommission har främjat den nyaste kommunikationstekniken, nya nätverk och tjänster och kreativa medieinnehåll. 2008 hade 56 % av EU-befolkningen blivit regelbundna internetanvändare, en ökning med en tredjedel sedan 2004. I dag har hälften av hushållen och över 80 % av företagen bredband. En ny generation håller på att växa upp i EU som behärskar webben och står klar att tillämpa dess innovationsmöjligheter. Sådana personer, som är uppvuxna med nätet, är en enorm potential för tillväxten i EU.

De som i dag är mellan 16 och 24 använder internet mest: 73 % av dem använder regelbundet avancerade tjänster för att skapa och dela online-innehåll, det är dubbelt så många som EU-genomsnittet (35 %) (se bilagan). 66 % av EU:s befolkning under 24 år använder internet dagligen, jämfört med EU-genomsnittet på 43 %. Ungdomarna har också mer avancerade internetkunskaper än den övriga befolkningen, enligt en kommissionsstudie om digital kompetens som också offentliggjordes i dag.

Visserligen verkar denna ”digitala generation” obenägen att betala för att ladda ned eller använda online-innehåll som videofilmer eller musik (33 % säger att de inte vill betala något alls, dubbelt så många som EU-genomsnittet), men i verkligheten är andelen personer som har betalat för sådana tjänster dubbelt så stor i denna generation som i befolkningen som helhet (10 % unga användare har betalat för sådana tjänster, mot EU-genomsnittet på 5 %). Ungdomarna är också mer benägna att betala för erbjudanden om bättre service och kvalitet.

Internet användningen kommer att explodera när denna generation börjar sitt yrkesliv och allt mer formar och dominerar marknadsutvecklingen. När de traditionella företagsmodellerna inte längre går hem kommer företagen att bli tvungna att erbjuda tjänster som tilltalar den nya generationen användare, och lagstiftarna måste därför skapa villkor som underlättar tillgång till nya online-innehåll, samtidigt som de som skapar dessa innehåll måste kunna få betalt för detta.

E U måste också göra mer för att konkurrera globalt. Trots framgångarna har en tredjedel av EU:s befolkning aldrig använt Internet. Bara 7 % av konsumenterna har handlat på nätet i en annan medlemsstat. EU ligger fortfarande efter Japan och USA i fråga om investeringar i forskning och utveckling inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) och snabb bredbandskommunikation, och i fråga om utveckling av innovativa marknader som online-marknadsföring.

En framtidsinriktad, offensiv politik över hela EU ska garantera att alla får tillgång till snabba internetanslutningar och att en gemensam online-marknad uppstår, där folk enkelt kan utnyttja online-tjänster över gränserna.

I ett offentligt samråd som kommissionen inledde i dag ska framtida utmaningar för det digitala Europa behandlas. Samrådet pågår till den 9 oktober 2009 och är ett första steg på vägen till en ny IKT-politik för EU, som kommissionen hoppas kunna lägga fram under 2010 som del av nästa etapp i Lissabon-agendan.

Bakgrund:

EU:s strategi i2010, som ska främja EU:s ledning på IKT-området och utnyttja fördelarna med informationssamhället för EU:s tillväxt och sysselsättning, antogs av kommissionen i juli 2005 ( IP/05/643 ). Den löper ut i år. Strategin, som stöddes av alla EU:s medlemsstater och Europaparlamentet, skulle stärka den inre marknaden för företag och användare och stimulera forskning och innovation inom IKT. Strategin att främja konkurrens och ge konsumenterna mer makt har givit konkreta resultat och genererat en mängd innovativa idéer över hela EU.

Den 9 juli efterlyste kommissionär Viviane Reding en ny strategi för ett ”digitalt EU” ( SPEECH/09/336) som skulle gå ut på att skapa en gemensam, konsumentvänlig marknad för online-innehåll med IKT-driven innovation, fullständig konnektivitet och en grönare ekonomi.

Rapporten om digital konkurrenskraft och faktablad med resultaten per medlemsstat finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Studien ”Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy”:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Resultaten av fem år av IKT-politik i EU under Barrosos kommission finns på :

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE
Side Bar