Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1221

V Bruseli 4. augusta 2009

Digitálne hospodárstvo môže dostať Európu z krízy, uvádza sa v správe Komisie

Z dnes uverejnenej správy Európskej komisie o digitálnej konkurencieschopnosti vyplýva, že v európskom digitálnom sektore nastal od roku 2005 výrazný pokrok: 56 % Európanov teraz pravidelne používa internet, a z nich 80 % prostredníctvom vysokorýchlostného pripojenia (v porovnaní len s jednou tretinou v roku 2004), čo robí z Európy svetovú jednotku v oblasti širokopásmového internetu. Európa sa stala prvým skutočne mobilným svetadielom s väčším počtom mobilných účastníkov než občanov (ich pomer dosahuje 119 %). V situácii, keď sa generácia „digitálne zbehlých“ mladých Európanov stáva silným motorom trhu prinášajúcim rast a inovácie, môže pokročiť ešte ďalej. Ak má Európa dosiahnuť udržateľné zotavenie z hospodárskej krízy, musí využívať možnosti digitálneho hospodárstva. Komisia sa dnes opýtala verejnosti, akú novú stratégiu má EÚ prijať, aby sa zabezpečilo rýchle rozbehnutie digitálneho hospodár stva.

„Európske digitálne hospodárstvo má nesmierny potenciál vytvárania obrovských príjmov vo všetkých odvetviach, ale ak chcú vlády premeniť túto výhodu na udržateľný rast a nové pracovné miesta, musia prejaviť rozhodnosť a prijať koordinované politiky, ktorými sa odstránia existujúce prekážky brániace novým službám,“ povedala komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Mali by sme sa chopiť príležitosti, ktorú nám poskytuje nová generácia Európanov, ktorí sa čoskoro ujmú kormidla na európskom trhu. Títo mladí ľudia intenzívne využívajú internet a ako spotrebitelia majú vysoké nároky. Aby sa uvoľnil hospodársky potenciál týchto ‚rodených používateľov digitálnych technológií‛, musíme dosiahnuť, aby sa prístup k digitálnemu obsahu stal ľahkou a férovou hrou.“

V správe uverejnenej dnes sa prehľadne uvádzajú výsledky piatich rokov, počas ktorých Barrosova Komisia vytvárala politiku EÚ podporujúcu najnovšie komunikačné technológie, nové siete a služby a kreatívny mediálny obsah. Do roku 2008 začalo internet pravidelne používať 56 % Európanov, čo bolo výrazné navýšenie oproti jednej tretine v roku 2004. Polovica domácností a vyše 80 % podnikov má teraz širokopásmové pripojenie. Na scénu prichádza nová generácia Európanov, ktorá ovláda web a je pripravená využívať jeho inovácie. Títo „rodení používatelia digitálnych technológií“ predstavujú veľký potenciál pre rast Európy.

Najaktívnejšími používateľmi internetu sú ľudia vo veku 16 až 24 rokov. Z nich 73 % – čo je dvakrát viac, než je priemer populácie EÚ (35 %) – pravidelne využíva pokročilé služby na vytváranie a zdieľanie obsahu online. V porovnaní s priemerom EÚ 43 % používa internet každodenne 66 % všetkých Európanov mladších ako 24 rokov. Podľa štúdie Komisie týkajúcej sa digitálnej gramotnosti, ktorá bola taktiež uverejnená dnes, majú títo mladí ľudia aj pokročilejšie internetové zručnosti.

Hoci sa táto „digitálna generácia“ zdanlivo zdráha platiť za sťahovanie alebo prezeranie online obsahu, ako je video či hudba (33 % jej príslušníkov uvádza, že nie sú ochotní platiť za nič), v skutočnosti za tieto služby platí dva razy častejšie než zvyšok populácie (10 % mladých užívateľov v porovnaní s priemerom EÚ 5 %). Takisto je ochotnejšia platiť za ponúkané lepšie služby a vyššiu kvalitu.

Používanie internetu narastá s tým, ako sa európski „rodení používatelia digitálnych technológií“ začínajú uplatňovať v profesionálnej sfére a čoraz väčšmi a dominantnejšie formujú trhové trendy. Nakoľko tradičné obchodné modely strácajú dych, spoločnosti budú musieť ponúkať služby príťažlivé pre novú generáciu užívateľov, zatiaľ čo zákonodarcovia by mali vytvárať vhodné podmienky na uľahčenie prístupu k novému obsahu online a zároveň zabezpečiť odmeňovanie tvorcov.

Európa potrebuje väčšiu aktivitu, ak chce obstáť v celosvetovej konkurencii. Napriek dosiahnutému pokroku tretina občanov EÚ ešte nikdy nepoužila internet. Len 7 % spotrebiteľov nakupovalo online v inom členskom štáte. Európa stále zaostáva za USA a Japonskom, pokiaľ ide o investície do výskumu a vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). vysokorýchlostných širokopásmových komunikácií a rozvoja inovačných trhov, ako je reklama online.

Proaktívna tvorba politík v rámci celej EÚ musí zabezpečiť, aby každý mal vysokorýchlostné pripojenie na internet a aby vznikol jednotný trh online, v rámci ktorého by ľudia mohli ľahko využívať služby online bez ohľadu na hranice.

Výzvy, pred ktorými stojí digitálna Európa, sú predmetom verejnej konzultácie, ktorú dnes spustila Komisia a ktorá potrvá do 9. októbra 2009. Je to prvý krok k novej európskej stratégii IKT, ktorú Komisia mieni prezentovať v roku 2010 ako súčasť novej vlny lisabonskej agendy.

Kontext:

Stratégia EÚ „i2010“ s cieľom posilniť vedúcu pozíciu EÚ v oblasti IKT a získať všetky výhody informačnej spoločnosti na účely rastu a zamestnanosti v Európe, ktorú Komisia prijala v júli 2005 ( IP/05/643 ), sa tento rok blíži k záveru. Stratégia, podporená všetkými členskými štátmi EÚ a Európskym parlamentom, mala za cieľ posilniť jednotný trh pre podniky a užívateľov a podporiť výskum a inovácie v oblasti IKT. Táto politika podpory hospodárskej súťaže a posilňovania postavenia spotrebiteľov priniesla konkrétne výsledky a podnietila množstvo inovačných politík v rámci EÚ.

Komisárka Redingová 9. júla ( SPEECH/09/336) vyzývala na vytvorenie novej stratégie „digitálnej Európy“ ako politického prístupu k jednotnému trhu obsahu online orientovanému na spotrebiteľa, na ktorom IKT podporia inovácie, plnú konektivitu a ekologickejšie hospodárstvo.

Správu o digitálnej konkurencieschopnosti, stručné prehľady rozvoja podľa členských štátov a verejnú konzultáciu nájdete na:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Štúdia „Verejné politiky a iniciatívy zainteresovaných strán týkajúce sa podpory digitálnej gramotnosti“:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Výsledky piatich rokov, počas ktorých Barrosova Komisia vytvárala politiku EÚ v oblasti IKT:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE
Side Bar