Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1221

Bruxelles, 4 august 2009

Economia digitală poate scoate Europa din criză, conform unui raport al Comisiei

Raportul Comisiei Europene privind competitivitatea digitală, publicat astăzi, arată că sectorul digital din Europa a înregistrat mari prog rese începând cu 2005: în prezent, 56% dintre europeni folosesc în mod regulat internetul, 80% dintre aceștia prin intermediul unei conexiuni de mare viteză (față de doar o treime în 2004), ceea ce face ca Europa să fie liderul mondial în materie de internet în bandă largă. Europa este primul continent cu adevărat „mobil” din lume, numărul abonaților la serviciile de comunicații mobile depășindu-l pe cel al cetățenilor (un nivel de 119%). Europa poate avansa și mai mult pe măsură ce o generație de tineri europeni buni cunoscători ai tehnologiilor digitale devine un puternic factor care stimulează piața în direcția dezvoltării și inovării. Pentru ca Europa să se poată redresa în mod sustenabil în urma crizei economice, este esențial să ne bazăm pe potențialul economiei digitale. Comisia a întrebat astăzi publicul ce strategie viitoare ar trebui să adopte UE pentru ca economia digitală să funcționeze la capacitate maximă.

„Economia digitală a Europei prezintă un enorm potențial de generare a unor venituri foarte mari în toate sectoarele, dar pentru a transforma acest avantaj în creștere sustenabilă și noi locuri de muncă, guvernele trebuie să joace un rol conducător, prin adoptarea de politici coordonate vizând demolarea barierelor existente în calea noilor ser vicii,” a declarat Viviane Reding, comisarul european pentru societate informațională și mass-media. „Ar trebui să profităm de oportunitatea pe care ne-o oferă o nouă generație de europeni care vor ajunge în curând să hotărască lucrurile pe piața europeană. Acești tineri utilizează intensiv internetul și sunt, de asemenea, consumatori foarte pretențioși. Pentru a elibera potențialul economic al acestor «nativi digitali», trebuie ca accesul la conținutul digital să devină ușor și echitabil.”

Raportul publicat astăzi prezintă rezultatele a cinci ani de politică UE dusă de Comisia Barroso în direcția promovării celor mai recente tehnologii de comunicație, a noilor rețele și servicii și a conținutului media creativ. Până în 2008, 56% dintre europeni au început să utilizeze în mod regulat internetul, ceea ce reprezintă o creștere cu o treime față de 2004. Jumătate din gospodării și peste 80% din companii au în prezent o conexiune în bandă largă. Apare o nouă generație de europeni care stăpânesc internetul și sunt gata să aplice inovațiile în domeniu. Acești așa-numiți „nativi digitali” prezintă un mare potențial pentru dezvoltarea Europei.

Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani sunt cei mai activi utilizatori ai internetului: 73% dintre ei folosesc în mod regulat servicii avansate pentru a crea și pune la dispoziție conținut online - de două ori mai mult decât media la nivelul populației UE (35%) (a se vedea anexa). 66% dintre toți europenii cu vârsta sub 24 de ani utilizează internetul în fiecare zi, față de media UE de 43%. De asemenea, conform unui studiu al Comisiei privind competențele digitale, publicat tot astăzi, aceștia au competențe mai avansate în domeniul internetului decât restul populației.

Cu toate că „generația digitală” pare refractară la ideea de a plăti pentru descărcarea sau vizionarea online a conținuturilor precum materiale video sau muzică (33% declară că nu doresc să plătească nimic, ceea ce reprezintă dublul mediei la nivelul UE), în realitate, dintre acești tineri au plătit pentru acest gen de servicii de două ori mai mulți decât restul populației (10% dintre tinerii utilizatori, față de media UE de 5%). De asemenea, sunt mai dispuși să plătească pentru oferte de servicii și calitate mai bune.

Utilizarea internetului va cunoaște o creștere accelerată pe măsură ce „nativii digitali” ai Europei își încep viața profesională, influențând și dominând din ce în ce mai mult tendințele pieței. Pe când modelele tradiționale de afaceri stagnează, companiile vor trebui să ofere servicii atrăgătoare pentru următoarea generație de utilizatori, iar legiuitorii ar trebui să creeze condițiile corespunzătoare pentru a facilita accesul la conținutul online nou, asigurând, în același timp, remunerarea creatorilor acestuia.

Europa trebuie, de asemenea, să acționeze mai mult pentru a fi competitivă la nivel mondial. În ciuda progreselor, o treime dintre cetățenii UE nu au utilizat niciodată internetul. Doar 7% dintre consumatori au făcut cumpărături online în alt stat membru. Europa se află încă în urma SUA și a Japoniei în ceea ce privește investițiile în cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), al comunicațiilor de mare viteză în bandă largă și al dezvoltării de piețe inovatoare precum publicitatea online.

O elaborare proactivă a politicilor la nivel comunitar trebuie să asigure faptul că toată lumea beneficiază de o conexiune de mare viteză la internet și că există o piață online unică, astfel încât oamenii să poată folosi cu ușurință servicii online din afara granițelor țării lor.

O consultare publică lansată de Comisie astăzi și deschisă până la 9 octombrie 2009 ridică problema viitoarelor provocări cu care se va confrunta Europa digitală. Acesta este primul pas către o nouă strategie europeană în domeniul TIC, pe care Comisia intenționează să o prezinte în 2010 în cadrul următoarei etape a Agendei de la Lisabona.

Context:

Strategia „i2010” a UE vizând impulsionarea rolului de lider al Europei în domeniul TIC și valorificarea beneficiilor societății informaționale pentru realizarea creșterii europene și pentru crearea de locuri de muncă, adoptată de Comisie în iulie 2005 ( IP/05/643 ), se încheie în acest an. Adoptată de toate statele membre ale UE și de Parlamentul European, strategia avea ca obiectiv consolidarea pieței unice pentru companii și pentru utilizatori și stimularea cercetării și inovării în domeniul TIC. Această politică de stimulare a concurenței și de acordare a puterii către consumatori a generat rezultate privind aspecte concrete, precum și o bogăție de politici inovatoare în întreaga UE.

La 9 iulie ( SPEECH/09/336 ), comisarul Reding a lansat un apel la o nouă strategie a pentru „Europa Digitală”, ca abordare de politică vizând o piață a conținutului online unică și favorabilă consumatorilor, în cadrul căreia TIC va constitui un factor de stimulare a inovării, a conectivității totale și a unei economii mai ecologice.

Raportul privind competitivitatea digitală, fișe informative privind performanța pe stat membru, precum și consultarea publică pot fi găsite la:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Studiul „Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy” („Politici publice și inițiative ale părților interesate în sprijinul competențelor digitale”):

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Rezultatele celor cinci ani de politică UE în domeniul TIC dusă de Comisia Barroso:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE
Side Bar