Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1221

Brüsszel, 2009. augusztus 4.

A digitális gazdaság kivezetheti Európát a válságból, áll a Bizottság jelentésében

Az Európai Bizottság digitális versenyképességről szóló, mai napon közzétett jelentése szerint Európa digitális ágazata nagy előrehal adást ért el 2005 óta: az európaiak 56%-a rendszeresen használja az internetet, ebből 80% nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkezik (2004-ben arányuk csupán egy harmad volt), ami által Európa világvezető a szélessávú internet területén. Európa a világ első igazán mobil kontinense, hiszen a mobiltelefon-előfizetések száma meghaladja a lakosok számát (a penetráció mértéke 119%-os). Európa további eredményeket is elérhet, amint a digitális technológián felnövő fiatal nemzedék a növekedés és az innováció irányába ható, jelentős tényezővé válik a piacon. A digitális gazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása elengedhetetlen ahhoz, hogy Európa tartósan kilábaljon a válságból. A Bizottság a mai napon a nyilvánossághoz fordul azzal a kérdéssel, hogy az EU-nak milyen jövőbeli stratégiát kellene elfogadnia a digitális gazdaság felpörgetéséhez.

Európa digitális gazdasága hatalmas bevételeket termelhet valamennyi ágazatban. Ahhoz azonban, hogy ezt a potenciált fenntartható növekedésre és új munkahelyekre tudjuk váltani, a kormányoknak irányt kell mutatniuk olyan, összehangolt politikák elfogadásával, amelyek lebontják az új szolgáltatások előtt álló, meglévő akadályokat – nyilatkozta Viviane Reding, az EU információs társadalomért és médiáért felelős biztosa. É lnünk kell az európaiak új generációjában rejlő lehetőségekkel, amely nemzedék hamarosan megkerülhetetlen tényezővé válik az európai piacon. Ezek a fiatalok intenzív internethasználók és emellett rendkívül igényes fogyasztók. Ahhoz, hogy felszabadítsuk a »digitális generációban« rejlő gazdasági potenciált, a digitális tartalmat könnyen hozzáférhetővé kell tennünk.”

A mai napon közzétett jelentés ismerteti a Barroso elnök vezette Bizottság által öt éven keresztül folytatott uniós politika eredményeit, amely a legújabb kommunikációs technológiák, az új hálózatok és szolgáltatások, valamint a kreatív médiatartalom előmozdítását tűzte ki célul. 2008-ra az európaiak 56%-a rendszeres internethasználó lett, ami jelentős előrelépés a 2004-ben regisztrált egyharmados arányhoz képest. A háztartások fele és a vállalkozások több mint 80%-a ma már széles sávú internetkapcsolattal rendelkezik. A színen feltűnik az európaiak új nemzedéke, amely könnyedén kezeli az internetes alkalmazásokat, és kész alkalmazni innovációit. Ez a „digitális generáció” nagy potenciállal rendelkezik Európa növekedése szempontjából.

A 16 és 24 év közöttiek a legaktívabb internethasználók: 73%-uk rendszeresen vesz igénybe fejlett szolgáltatásokat az online tartalom létrehozására és megosztására, ami az EU-lakosság átlagának (35%) a kétszerese (lásd a mellékletet). A 24 év alatti európaiak 66%-a naponta használja az internetet, ezzel szemben az uniós átlag 43%. A Bizottság digitális műveltségről szóló, szintén a mai napon közzétett jelentése szerint ezek a fiatalok a lakosság többi részéhez képest fejlettebb internethasználati készségekkel rendelkeznek.

Noha úgy tűnik, hogy a „digitális generáció” nem hajlandó fizetni az online tartalom – pl. videók és zene – letöltéséért vagy megtekintéséért (33%-uk semmiért sem hajlandó fizetni, ami az uniós átlag kétszerese), valójában kétszer annyian fizettek már ilyen szolgáltatásokért, mint a lakosság többi része (a fiatal felhasználók 10%-a szemben az 5%-os EU-átlaggal). Ezenkívül a fiatalok hajlandóbbak fizetni a jobb szolgáltatásokért és minőségért.

Az internethasználat mértéke ugrásszerűen meg fog emelkedni, amikor a „digitális generáció” megkezdi szakmai pályafutását, és egyre fokozottabban alakítja és uralja a piaci tendenciákat. A hagyományos piaci modellek megrekedésével a vállalkozásoknak a felhasználók új nemzedéke számára vonzó szolgáltatásokat kell majd kínálniuk, a jogalkotóknak pedig törekedniük kell olyan feltételek kialakítására, amelyek egyrészt megkönnyítik az új online tartalomhoz való hozzáférést, másrészt biztosítják, hogy a tartalom létrehozói díjazásban részesüljenek.

Európának ezenkívül többet kell tennie azért, hogy világszinten versenyképes legyen. Az elért eredmények ellenére tény, hogy az uniós polgárok egyharmada sosem használta az internetet. A fogyasztók csupán 7%-a vásárolt már online valamely másik tagállamban. Az Egyesült Államok és Japán még mindig megelőzi Európát az információs és kommunikációs technológiákba (IKT) és a nagy sebességű, széles sávú kommunikációs eszközökbe való beruházások, valamint az innovatív piacok – például az online reklámok – fejlesztése terén.

A proaktív politikaformálásnak Unió-szerte biztosítania kell, hogy mindenki rendelkezzen nagy sebességű internetkapcsolattal, valamint arról, hogy legyen egy online egységes piac, ahol a polgárok könnyedén vehetnek igénybe határokon átnyúló, onlin e szolgáltatásokat.

A digitális Európa előtt álló kihívásokról a Bizottság a mai napon nyilvános konzultációt indít, amelynek keretében az érdekeltek 2009. október 9-éig tehetik meg észrevételeiket. Ez jelenti az első lépést az új európai IKT-stratégia felé, amelyet a Bizottság a tervek szerint 2010-ben, a lisszaboni menetrend új hullámának részeként készül ismertetni.

Háttér:

Idén lezárul az „i2010” elnevezésű, a Bizottság által 2005 júliusában elfogadott ( IP/05/643 ) uniós stratégia, amelyet az IKT terén Európa vezető szerepének megerősítésére, valamint az európai növekedést elősegítő és munkahelyteremtő információs társadalom potenciáljának felszabadítására irányult. Az EU valamennyi tagállama és az Európai Parlament által elfogadott stratégia célja az volt, hogy megerősítse az egységes piacot a vállalkozások és a felhasználók számára, valamint serkentse az IKT-val összefüggő kutatást és innovációt. A verseny ösztönzését és a fogyasztók előtérbe helyezését célzó politika konkrét eredményekhez vezetett, és számos innovatív politika létrehozását segítette elő szerte az EU-ban.

Július 9-ei beszédében ( SPEECH/09/336) Reding biztos hangsúlyozta, hogy „Digitális Európa” néven új, politikai megközelítésként szolgáló stratégiát kell kialakítani az online tartalom egységes és felhasználóbarát piacának létrehozására, ahol az IKT jelenti majd az innováció, a teljes körű internet-lefedettség és a „zöldebb” gazdaság hajtóerejét.

A digitális versenyképességről szóló jelentés, az egyes tagállamok teljesítményét ismertető adatlapok és a nyilvános konzultációhoz kapcsolódó anyagok az alábbi internetcímeken találhatók meg:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

A „ Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy ” (A közpolitikák és az érdekelt felek digitális műveltséget támogató kezdeményezései) című tanulmány:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

A Barroso elnök vezette Bizottság által az IKT-stratégia területén az utóbbi öt évben elért eredmények:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE
Side Bar