Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1221

Br yssel 4. elokuuta 2009

Komission raportin mukaan digitaalinen talous voi nostaa Euroopan kriisistä

K omission tänään julkaisema raportti digitaalisesta kilpailukyvystä osoittaa, että digitaaliala on kasvanut Euroopassa voimakkaasti vuoden 2005 jälkeen: 56 prosenttia eurooppalaisista käyttää internetiä säännöllisesti, ja 80 prosentilla heistä on käytössään nopea yhteys (vuonna 2004 näin oli vain kolmanneksella). Tämä tekee Euroopasta laajakaista-internetin johtavan maanosan, jossa tilaajia on enemmän kuin kansalaisia (käyttöaste 119 %). Kun nuorten eurooppalaisten osaajien sukupolvi alkaa vaikuttaa markkinoiden kasvuun ja innovaatioihin, tämä voi olla todellinen menestystekijä Euroopalle. Jotta Eurooppa toipuisi talouskriisistä pysyvästi, digitaalisen talouden mahdollisuuksiin on panostettava. Komissio on tänään käynnistänyt kyselyn kerätäkseen yleisön mielipiteitä siitä, millaisen strategian avulla EU voisi saada digitaalisen talouden täyteen vauhtiin.

" Euroopan digitaalinen talous antaa paljon mahdollisuuksia tehdä suuria voittoja kaikilla aloilla, mutta jotta tämä etu voidaan muuntaa kestäväksi kasvuksi ja uusiksi työpaikoiksi, hallituksilta vaaditaan johtajuutta ja politiikan koordinointia esteiden purkamiseksi uusilta palveluilta," tietoyhteiskunnasta ja viestinnästä vastaava komissaari Viviane Reding totesi. "On tartuttava tilaisuuteen, kun uusi sukupolvi alkaa näyttää suuntaa markkinoilla. Nämä nuoret ovat ahkeria internetin käyttäjiä ja myös vaativia kuluttajia. Digitaalisten sisältöjen on oltava helposti ja reilusti saatavilla, jotta digisukupolven taloudellinen potentiaali saadaan käyttöön."

T änään julkaistussa raportissa esitellään viimeisintä viestintätekniikkaa, uusia verkkoja ja palveluita sekä luovaa mediasisältöä edistävän politiikan tuloksia. Barroson komissio on ajanut tätä politiikkaa koko 5-vuotiskautensa ajan. Viime vuonna 56 prosenttia eurooppalaisista käytti internetiä säännöllisesti – vuoteen 2004 verrattuna määrä oli kasvanut kolmanneksella. Puolella kotitalouksista ja yli 80 prosentilla yrityksistä on nyt käytössään laajakaistayhteys. Uusi verkkoa ja sen innovaatioita sujuvasti käyttävä eurooppalainen sukupolvi on astumassa esiin. Näillä digitaaliaikakauden kasvateilla on paljon annettavaa EU:n taloudelle.

Aktiivisimpia internetin käyttäjiä ovat 16–24-vuotiaat: 73 prosenttia heistä käyttää säännöllisesti uusimpia palveluita verkkosisällön luomiseen ja jakamiseen, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin Euroopan väestön keskiarvo (35 %) (ks. liite). Kaikista alle 24-vuotiaista eurooppalaisista 66 prosenttia käyttää internetiä päivittäin, kun EU:n keskiarvo on 43 prosenttia. Nuorilla on lisäksi muita paremmat nettitaidot, todetaan digitaalista lukutaitoa käsittelevässä komission tutkimuksessa, joka myös julkaistiin tänään.

Vaikka digisukupolvi vaikuttaa haluttomalta maksamaan verkkosisällöstä, kuten videoiden ja musiikin lataamisesta tai katselusta ja kuuntelusta (33 prosenttia ei ole valmis maksamaan niistä mitään – kaksi kertaa useampi kuin EU:ssa keskimäärin), todellisuudessa nuoret maksavat näistä palveluista kaksi kertaa useammin kuin muu väestö (10 prosenttia nuorista maksaa palveluista, kun EU:n keskiarvo on 5 prosenttia). Nuoret ovat myös valmiimpia maksamaan paremmasta palvelusta ja laadusta.

Internet in käyttö tulee yleistymään, kun markkinatrendejä yhä enemmän muovaavat ja hallitsevat digiosaajat aloittavat työuransa. Kun perinteiset liiketoimintamallit hyytyvät, yritysten on tarjottava uuteen käyttäjäsukupolveen vetoavia palveluita. Samalla lainsäätäjien on huolehdittava siitä, että uuden verkkosisällön saatavuus helpottuu, mutta sisällön tuottajien palkkiot taataan.

EU:n on myös tehtävä enemmän pärjätäkseen globaalissa kilpailussa. Kolmannes EU:n kansalaisista ei ole koskaan käyttänyt internetiä. Vain 7 prosenttia kuluttajista on tehnyt verkko-ostoksia toisessa jäsenmaassa. EU investoi edelleen Yhdysvaltoja ja Japania vähemmän tutkimukseen ja kehitykseen, joka kohdistuu tieto- ja viestintätekniikan nopeisiin laajakaistayhteyksiin ja innovatiivisten markkinoiden kuten verkkomainonnan kehittämiseen.

Ennakoivan päätöksenteon on varmistettava koko EU:n alueella, että jokaisella on nopea internet-yhteys ja että verkossa on yhtenäismarkkinat, joilla ihmiset voivat helposti käyttää rajat ylittäviä online-palveluita.

Digitaalisen Euroopan tulevia haasteita nostetaan esille komission tänään käynnistämässä julkisessa kuulemisessa, joka päättyy 9. lokakuuta. Tämä on ensimmäinen askel kohti uutta eurooppalaista tieto- ja viestintätekniikan str ategiaa, jonka komissio aikoo esitellä vuonna 2010 osana Lissabonin strategian uutta vaihetta .

Taustaa

EU :n "i2010"-strategia päättyy tänä vuonna. Komissio hyväksyi strategian heinäkuussa 2005 ( IP/05/643 ), ja sen tarkoitus oli vahvistaa Euroopan asemaa tieto- ja viestintätekniikan alalla ja hyödyntää tietoyhteiskuntaa kasvun ja työllisyyden moottorina. Kaikkien EU-maiden ja Euroopan parlamentin hyväksymän strategian tavoitteena oli vahvistaa yhtenäismarkkinoita yritysten ja käyttäjien kannalta ja lisätä tieto- ja viestintätekniikan tutkimusta ja innovointia. Kilpailun lisäämiseen ja kuluttajien aseman vahvistamiseen tähtäävä politiikka on nostanut esiin konkreettisia kysymyksiä ja uudistanut toimintatapoja EU:ssa.

Komissaari Reding vaati puheessaan 9. heinäkuuta ( SPEECH/09/336) täysin toimivia yhteyksiä ja vihreämpää taloutta ja kehotti luomaan uuden digitaalisen Euroopan strategian, jonka tavoitteena ovat uudet yhtenäiset ja kuluttajaystävälliset markkinat, joilla tietotekniikka on liikkeelle paneva voima.

Raportti digitaalisesta kilpailukyvystä, tiivistelmät kunkin jäsemaan tilasnteesta ja julkinen kuuleminen ovat luettavissa osoitteesta

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy" -tutkimus:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Barroson komission viisivuotiskauden TVT-politiikan tulokset:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE
Side Bar