Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1221

Bruxelles, den 4. august 2009

Den digitale økonomi kan trække Europa ud af krisen, siger en rapport fra Kommissionen

Europa-Kommissionens rapport om EU's digitale konkurrenceevne offentliggøres i dag og viser, at der er sket store fremskridt i Europas digitale sektor siden 2005. Nu benytter 56 % af Europas befolkning regelmæssigt internettet, 80 % af dem via en højhastighedsforbindelse (mod kun en tredjedel i 2004), og dermed ligger Europa på førstepladsen inden for bredbåndsinternet. Europa er verdens første virkelig mobile kontinent med flere mobilabonnenter end indbyggere (en dækningsgrad på 119 %). Europa kan fortsætte sit fremskridt, da en generation af "digitalt begavede" europæiske unge bliver en af markedets stærke drivkræfter bag vækst og innovation. For at Europa kan finde en holdbar vej ud af den økonomiske krise, er det afgørende, at der bygges på den digitale økonomis potentiale. I dag har Kommissionen spurgt offentligheden om, hvilken strategi EU skal vælge i fremtiden for at give den digitale økonomi fuld fart på.

" Europas digitale økonomi har et kolossalt potentiale til at generere en enorm indtjening i alle sektorer, men for at omsætte denne fordel til bæredygtig udvikling og nye arbejdspladser må regeringerne udøve lederskab og vedtage koordinerede politikker, der nedbryder de nuværende hindringer for nye tjenester ", sagde Viviane Reding, der er EU-kommissær for informationssamfundet og medier. " Vi må udnytte de muligheder, der ligger i en ny generation af europæiske borgere, der snart bliver de toneangivende på markedet. Disse unge mennesker bruger internettet intensivt og er samtidig meget krævende forbrugere. Disse "digitale indfødtes" økonomiske potentiale kan kun slippes løs, hvis vi gør adgangen til digitalt indhold let og selvfølgelig ."

Den rapport, der offentliggøres i dag, opridser resultaterne af fem års EU-politik under Barroso-kommissionen, hvor man har søgt at fremme den nyeste kommunikationsteknologi, nye net og tjenester og kreativt medieindhold. I 2008 var 56  % af Europas befolkning blevet regelmæssige brugere af internettet, en tilvækst på en tredjedel siden 2004. Halvdelen af de private husholdninger og over 80 % af virksomhederne har nu bredbåndstilslutning. En ny generation af europæere, der behersker nettet og er klar til at udnytte alle dets nyskabelser, er på vej ind på scenen. I disse "digitale indfødte" ligger der et stort potentiale for vækst i Europa.

Unge i alderen 16 til 24 er de mest aktive internetbrugere. 73 % af dem bruger regelmæssigt avancerede tjenester til at skabe og være fælles om online-indhold, og det er det dobbelte af EU-gennemsnittet for hele befolkningen (35 %) (se bilaget). Af Europas unge under 24 bruger 66 % internettet hver dag, mens EU-gennemsnittet til sammenligning er 43 %. De er også meget dygtigere til at bruge internettet end resten af befolkningen - det viser en undersøgelse af digitale færdigheder, som Kommissionen har fået foretaget, og som også offentliggøres i dag.

Selv om den "digitale generation" tilsyneladende ikke er meget for at betale for at downloade eller kigge på online-indhold såsom videoer og musik (33  % siger, at de slet ikke vil betale noget, hvilket er det dobbelte af EU-gennemsnittet), har en dobbelt så stor andel af dem som af resten af befolkningen faktisk betalt for sådanne tjenester (10 % af de unge i modsætning til EU-gennemsnittet på 5 %). De er også i højere grad villige til at betale for bedre tjenester og højere kvalitet.

Brugen af internettet kommer til at stige voldsomt, efterhånden som Europas "digitale indfødte" kommer i gang med arbejdslivet og dermed i stigende omfang former og påvirker markedstendenser. I takt med at de traditionelle forretningsmodeller mister betydning, vil virksomhederne blive nødt til at tilbyde tjenester, som den næste generation af brugere finder tiltrækkende. Samtidig må der ved lovgivning skabes de rette forhold til på én gang at fremme adgang til nyt online-indhold og sikre betaling af skaberne af indholdet.

Europa er også nødt til at sætte mere ind på at konkurrere globalt. Selv om der er sket fremskridt, har en tredjedel af EU's befolkning aldrig brugt internettet. Kun 7 % af forbrugerne har handlet online i en anden medlemsstat. Europa er stadig bag, efter USA og Japan med F&U-investeringer i informations- og kommunikationsteknologi (ikt), højhastighedsbredbånd og udvikling af innovative markeder såsom online-reklamer.

Ved at føre en proaktiv politik over hele EU må man sikre, at alle har højhastighedstilslutning til internettet, og at der bliver skabt et indre online-marked, hvor det er let for brugerne at benytte online-tjenester på tværs af grænserne.

De kommende udfordringer for det digitale Europa tages op ved en offentlig høring, som Kommissionen indleder i dag, og som varer indtil den 9. oktober 2009. Det er det første skridt i retning af en ny europæisk ikt-strategi, som Kommissionen agter at fremlægge i forbindelse med næste bølge af Lissabondagsordenen.

Baggrund:

EU's i2010-strategi, som Kommissionen vedtog i juli 2005 ( IP/05/643 ), og som skulle udbygge EU's førerposition inden for ikt og lade informationssamfundets fordele arbejde for vækst og beskæftigelse, dækker en periode, der slutter ved årets udgang. Strategien, som samtlige EU-medlemsstater og Europa-Parlamentet bakkede op om, skulle udbygge det indre marked for virksomheder og brugere og styrke forskning og innovation på ikt-området. Denne konkurrencefremmende og forbrugerstyrkende politik har ført til konkrete resultater og affødt et væld af innovative politikker overalt i EU.

Den 9. juli slog Viviane Reding ( SPEECH/09/336) til lyd for en ny strategi for et digitalt Europa som den politiske tilgang til et forbrugervenligt indre marked for online-indhold, hvor ikt bliver den drivende kraft bag innovation, en tilslutningsprocent på 100 og en grønnere økonomi.

Rapporten om den digitale konkurrenceevne, faktablade om situationen i hver enkelt medlemsstat og den offentlige høring er til rådighed på:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Undersøgelsen "Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy" findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Resultaterne af fem års ikt-politik for EU under Barroso-kommissionen:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE


Side Bar