Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1221

V Bruselu dne 4. srpna 2009

Digitální hospodářství může Evropu pozvednout z krize, tvrdí zpráva Komise

Z dnes zveřejněné zprávy Evropské komise o digitální konkurenceschopnosti vyplývá, že evropské digitální odvětví dosáhlo od roku 2005 obrovské ho pokroku: 56 % Evropanů nyní pravidelně používá internet, přičemž 80 % z nich prostřednictvím vysokorychlostního připojení (ve srovnání s pouhou třetinou občanů EU v roce 2004); pokud jde o širokopásmový přístup k internetu, je tedy Evropa na světové špičce. Evropa je prvním skutečným mobilním kontinentem na světě s větším počtem účastníků mobilní sítě, než je počet obyvatel (míra využití 119 %). Je však možno postoupit ještě dále. Generace mladých Evropanů bez problémů ovládajících digitální technologie se stává silným hráčem na trhu, který s sebou přináší růst a inovace. Pro udržitelné zotavení Evropy z hospodářské krize má otázka rozvíjení potenciálu digitálního hospodářství zásadní význam. Komise dnes položila veřejnosti otázku, jakou strategii do budoucnosti by Evropská unie měla zvolit, aby digitálnímu hospodářství umožnila rozběhnout se naplno.

„Evropské digitální hospodářství má obrovský potenciál k vytváření značných příjmů ve všech odvětvích. K tomu, aby se tato výhoda proměnila v udržitelný růst a nové pracovní příležitosti, však musí vlády jednotlivých členských států převzít vedoucí úlohu a přijmout koordinované politiky, díky nimž se podaří odstranit stávající překážky bránící novým službám,“ řekla komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Měli bychom se chopit příležitosti, kterou představuje nová generace Evropanů, jež bude brzy vládnout evropské tržní sféře. Tito mladí lidé intenzivně používají internet a jsou rovněž velice náročnými zákazníky. Abychom využili hospodářský potenciál těchto „digitálních dětí“, musíme digitální obsah zpřístupnit jednoduchým a spravedlivým způsobem.“

Dnes zveřejněná zpráva popisuje výsledky, kterých během pěti let pod vedením Barrosovy Komise dosáhla politika EU propagující nejnovější komunikační technologie, nové sítě a služby a kreativní mediální obsah. Do roku 2008 se 56 % Evropanů stalo pravidelnými uživateli internetu, což je o třetinu více než v roce 2004. Polovina domácností a více než 80 % podniků má nyní širokopásmové připojení. Nastupuje nová generace Evropanů, kteří ovládají web a jsou připraveni jeho inovace používat pro jeho zlepšení. Tyto „digitální děti“ představují obrovský potenciál růstu Evropy.

Nejaktivnějšími uživateli internetu jsou mladí lidé od 16 do 24 let: 73 % z nich pravidelně používá pokročilé služby k vytváření a sdílení on-line obsahu, což představuje dvojnásobek průměru populace EU (35 %) (viz příloha). Oproti průměrnému podílu 43 % všech obyvatel EU využívá 66 % všech Evropanů do 24 let internet každý den. Jak vyplývá ze studie Komise o digitální gramotnosti, která byla rovněž zveřejněna dnes, disponují tito uživatelé také rozvinutějšími schopnostmi pro práci na internetu než zbytek populace.

Ačkoliv se zdá, že „digitální generace“ není ochotna platit za stahování nebo sledování on-line obsahu, jako jsou videonahrávky nebo hudba (33 % tvrdí, že není ochotna zaplatit vůbec nic, což je dvojnásobek průměru všech občanů EU), ve skutečnosti dvakrát více z nich v porovnání se zbytkem populace za tyto služby zaplatilo (10 % mladých uživatelů oproti evropskému průměru 5 %). Tito lidé jsou rovněž ochotnější platit za nabídky lepších a kvalitnějších služeb.

Používání internetu prudce naroste, až „digitální děti“ zahájí svůj pracovní život a začnou čím dál větší měrou ovlivňovat a ovládat vývoj trhu. Vzhledem k tomu, že tradiční obchodní modely přestávají fungovat, společnosti budou muset nabídnout služby, které budou pro další generaci uživatelů atraktivní, zatímco zákonodárci by měli vytvořit vhodné podmínky pro usnadnění přístupu k novému on-line obsahu a zajistit odměnu pro jeho tvůrce.

Evropa rovněž musí učinit více pro to, aby byla konkurenceschopná na celosvětové úrovni. Navzdory zaznamenanému pokroku třetina občanů EU ještě nikdy nepoužila internet. Pouze 7 % spotřebitelů někdy nakupovala on-line v jiném členském státě. Evropa stále zaostává za Spojenými státy a Japonskem, pokud jde o investice do výzkumu a vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií, vysokorychlostních širokopásmových komunikací a rozvoj inovačních trhů, jako je reklama on-line.

Aktivní tvorba politik v EU musí zaručit, že každý bude mít vysokorychlostní internetové připojení a že bude existovat jednotný trh on-line, kde lidé budou moci snadno používat on-line služby bez ohledu na hranice států.

Nadcházející úkoly pro „digitální Evropu“ jsou předmětem veřejné diskuze, kterou Komise dnes zahájila a která bude otevřena do 9. října 2009. Jedná se o první krok směrem k nové evropské strategii v oblasti informačních a komunikačních technologií, jež Komise hodlá představit v roce 2010 jako součást další fáze lisabonské agendy.

Souvislosti:

Strategie EU „i2010“ pro podporu vedoucí pozice Evropy v oblasti informačních a komunikačních technologií a využití potenciálu informační společnosti pro růst a vytváření pracovních míst v Evropě, kterou Komise přijala v červenci 2005 ( IP/05/643 ), letos končí. Za podpory všech členských států EU i Evropského parlamentu se v rámci strategie usilovalo o posílení jednotného trhu ve prospěch podniků a uživatelů a o povzbuzení výzkumu a inovací v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tato politika podpory hospodářské soutěže a posílení postavení spotřebitelů přinesla konkrétní výsledky a vytvořila bohatství inovačních politik v celé EU.

Komisařka Redingová vyzvala dne 9. července ( SPEECH/09/336) )k vytvoření nové strategie pro „digitální Evropu“, která by byla politickou koncepcí jednotného a spotřebitelsky vstřícného trhu nabízejícího on-line obsah, kde budou informační a komunikační technologie podporovat inovaci, plnou konektivitu a ekologičtější hospodářství.

Zprávu o digitální konkurenceschopnosti, informační přehledy s výkony jednotlivých členských států a výsledky veřejné konzultace najdete na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Studie „Veřejné politiky a iniciativy zúčastněných subjektů na podporu digitální gramotnosti“:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Výsledky politiky EU v oblasti informačních a komunikačních technologií za posledních pět let pod vedením Barrosovy Komise:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE


Side Bar