Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1214

Bruxelles, 31 iulie 2009

Reforma PAC: etapa finală a reformei sectorului vitivinicol al UE intră în vigoare la 1 august

Etapa finală a reformei sectorului vitivinicol al Uniunii Europene, convenită de miniștrii agriculturii în decembrie 2007 1 , intră în vigoare la 1 august. Această reformă vastă, a cărei primă etapă s-a aplicat începând cu data de 1 august 2008, are ca scop echilibrarea pieței vitivinicole, suprimarea progresivă a măsurilor ineficiente și costisitoare de intervenție pe piață și reorientarea bugetului spre măsuri pozitive și proactive, care vor stimula competitivitatea vinurilor europene. Reforma prevede o restructurare rapidă a sectorului vitivinicol prin includerea unui sistem de desțelenire voluntară pe o perioadă de trei ani, pentru a oferi o alternativă producătorilor necompetitivi și a elimina de pe piață excedentele producției de vin. Se vor suprima progresiv subvențiile pentru distilarea de criză și pentru distilarea alcoolului alimentar, iar sumele respective, repartizate în pachete financiare naționale, vor putea fi folosite pentru finanțarea unor măsuri precum promovarea vinurilor pe piețele țărilor terțe, restructurarea și investițiile în modernizarea viilor și a cramelor. Reforma va contribui la protecția mediului în regiunile viticole, va salvgarda politicile tradiționale și consacrate din domeniul calității și va simplifica normele de etichetare, atât în beneficiul producătorilor, cât al consumatorilor. De la 1 ianuarie 2016 va fi abrogat, la nivelul UE, și sistemul restrictiv al drepturilor de plantare, statele membre având posibilitatea de a continua să îl utilizeze, dacă doresc, până în decembrie 2018.

Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, a afirmat: „Statele membre și producătorii au o șansă extraordinară de a profita din plin de noul regim vitivinicol, pentru a contribui la creșterea reputației internaționale de excelență a Europei. Sunt ferm convinsă că această reformă reprezintă un punct de răscruce în istoria sectorului nostru vitivinicol. Mă vad însă obligată să recomand insistent statelor membre să utilizeze de urgență noile fonduri disponibile. Sumele din pachetele financiare naționale trebuie utilizate până la 15 octombrie, altfel vor fi pierdute.”

A doua etapă a reformei i nclude trei seturi de norme privind:

  • denumirile de origine protejată (DOP) și indicațiile geografice protejate (IGP), mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea vinului;

  • practicile oenologice și

  • registrul viticol, declarațiile obligatorii și colectarea de informații în vederea monitorizării pieței vitivinicole, documentele care însoțesc transportul produselor vitivinicole și păstrarea registrelor în acest sector.

Noile normele privind etichetarea și prezentarea vor îmbunătăți comunicarea cu consumatorul. Regulamentul prevede norme privind protecția DOP/IGP-urilor și a mențiunilor tradiționale. De asemenea, regulamentul respectiv include proceduri privind examinarea cererilor de protecție, obiecțiile, anularea sau modificarea acestora. Legislația garantează salvgardarea politicilor naționale consacrate în domeniul calității. În plus, se vor putea proteja în continuare anumite mențiuni și forme de sticle tradiționale. De acum înainte, anului recoltei și soiurile de struguri se vor putea menționa și pe etichetele vinurilor fără DOP/IGP.

Regulamentul privind practicile oenologice adoptat garantează conservarea celor mai bune tradiții oenologice comunitare, permițând, totodată, o deschidere spre inovare.

Procedura de adoptare a unor noi practici oenologice sau de modificare a practicilor existente este mai flexibilă. Consiliul a delegat Comisiei sarcina de a evalua lista de practici oenologice aprobate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV), cu excepția îmbogățirii și a acidificării. Dacă este necesar, Comisia va adăuga aceste practici pe lista tehnicilor aprobate la nivelul UE.

Prima etapă a reformei sectorului vitivinicol a fost deja implementată. Aceasta vizează programele naționale de sprijin care utilizează pachetele financiare naționale, comerțul cu țări terțe, potențialul de producție, inclusiv un sistem de desțelenire și controalele din sectorul vitivinicol.

Fondurile prevăzute în pachetele naționale pentru 2009 și neplătite până la 15 octombrie vor fi pierdute. Până în prezent au fost plătite numai puțin peste 30% din fondurile disponibile pentru anul în curs. Fiecărei țări producătoare din UE i s-au alocat fonduri europene pentru a permite finanțarea unor măsuri care să răspundă necesităților locale. Statele membre pot alege dintre următoarele măsuri:

  • sistem de plăți unice (plăți directe către producători), promovare pe piețele țărilor terțe, recoltare înainte de coacere, fonduri mutuale, asigurare a recoltei și investiții; restructurare și reconversie a viilor, distilare a subproduselor, distilare a alcoolului potabil, distilare de criză și ajutoare pentru utilizarea mustului de struguri concentrat. Ajutoarele pentru distilarea alcoolului potabil, pentru distilarea de criză și pentru utilizarea mustului de struguri concentrat pot fi acordate din pachetele naționale până, cel târziu, la 31 iulie 2012.

Bugetul disponibil pentru măsurile de sprijin crește în fiecare an: de la 794 de milioane de euro în 2009 va ajunge la 1 231 de miliarde de euro în 2013.

Un sistem de desțelenire voluntară se întinde pe o perioadă de trei ani și acoperă o suprafață indicativă totală de 175 000 de hectare. Sumele alocate măsurii de desțelenire pentru perioada 2009-2011 sunt de 464 de milioane de euro, 334 de milioane de euro și, respectiv, 276 de milioane de euro. Din cauza numărului prea mare de cereri de finanțare, anul acesta s-a acordat prioritate producătorilor care își desțelenesc întreaga vie, urmați de cei cu vârsta de peste 55 de ani.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

publicată ca Regulament (CE) nr. 479/2008 al Consiliului (JO L 148, 6.6.2008, p. 1).


Side Bar