Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1214

Brysselissä 31. heinäkuuta 2009

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus: EU:n viinialan uudistuksen viimeinen vaihe voimaan 1. elokuuta

Euroopan unionin viinialan kattavan uudistuksen viimeistä vaihetta aletaan soveltaa 1. elokuuta. Maatalousministerit päättivät viinialan uudistuksesta joulukuussa 2007 1 , ja sen ensimmäinen vaihe käynnistettiin viime vuoden elokuun alussa. Uudistuksen myötä viinimarkkinat saadaan tasapainoon. Kalliit ja tuhlailevat interventiotoimenpiteet jätetään asteittain pois käytöstä, jolloin määrärahoja voidaan käyttää positiivisempiin, ennakoiviin toimenpiteisiin eurooppalaisten viinien kilpailukyvyn lisäämiseksi. Viinialan rakenneuudistus tulee olemaan nopea, sillä se sisältää kolmivuotisen vapaaehtoisen raivausjärjestelmän. Sen avulla kilpailukyvyltään heikot tuottajat voivat poistua alalta ja ylijäämäviini saadaan pois markkinoilta. Vähitellen poistetaan myös tuet, joita on myönnetty erityiseen tislaustoimenpiteeseen ja viinin tislaukseen väkeväksi alkoholiksi. Jäsenvaltioille myönnetään määrärahat, joita ne voivat käyttää edistääkseen viinien menekkiä EU:n ulkopuolisissa maissa, toteuttaakseen rakenneuudistuksen tai investoidakseen viinitarhojen ja kellareiden modernisoimiseen. Uudistuksella edistetään ympäristönsuojelua viininviljelyalueilla, suojellaan perinteisiä vakiintuneita laatupolitiikkoja ja yksinkertaistetaan viinien merkintäsääntöjä sekä tuottajien että kuluttajien hyödyksi. Kehitystä rajoittava viiniköynnösten istutusoikeuksia koskeva järjestelmä poistetaan EU-tasolla 1. tammikuuta 2016 alkaen, joskin jäsenvaltiot voivat halutessaan pitää sen voimassa joulukuuhun 2018 saakka.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel puolestaan totesi seuraavaa: ”Jäsenvaltioilla ja tuottajilla on loistava tilaisuus hyödyntää uutta viinijärjestelmää parantaakseen Euroopan jo entisestään erinomaista kansainvälistä mainetta. Olen vakuuttunut, että uudistus on historiallinen käännekohta viinialalla. Minun on kuitenkin kehotettava jäsenvaltioita käyttämään uudet määrärahat ripeästi, sillä 15. lokakuuta jälkeen ne eivät enää ole käytettävissä.”

Tässä viinialan uudistuksen toisessa vaiheessa otetaan käyttöön kolmenlaiset säännöt, jotka koskevat

  • viinien suojattuja alkuperänimityksiä (SAN), suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM) ja perinteisiä ilmaisuja sekä viinien merkintöjä ja esittelyä,

  • viininvalmistusmenetelmiä ja

  • viinitilarekisteriä, markkinoiden seurantaan liittyviä pakollisia ilmoituksia ja tiedonkeruuta, tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavia asiakirjoja sekä viinialalla pidettäviä rekistereitä.

Uusien merkitsemistä ja esittelyä koskevien sääntöjen myötä kuluttajat saavat viineistä paremmin tietoa. Lisäksi vahvistetaan viinien SAN-nimitysten, SMM-merkintöjen ja perinteisten ilmaisujen suojaa koskevat säännöt. Käyttöön otetaan myös suojahakemusten käsittelyä, suojan vastustamista sekä suojattujen nimitysten, merkintöjen ja ilmaisujen peruuttamista ja muuttamista koskevat menettelyt. Lainsäädännöllä varmistetaan vakiintuneiden kansallisten laatupolitiikkojen jatkuvuus. Lisäksi eräät perinteiset ilmaisut ja pullomallit tulevat jatkossakin suojatuiksi. Myös sellaisiin viineihin, joilla ei ole SAN-nimitystä tai SMM-merkintää, voidaan merkitä satovuosi ja rypälelajike.

Viininvalmistusmenetelmiä koskevalla asetuksella varmistetaan, että yhteisön parhaat viininvalmistusperinteet säilyvät, vaikka innovaatiotkin toivotetaan tervetulleiksi.

Uusien viininvalmistusmenetelmien käyttöönotto ja nykyisten tekniikoiden muuttaminen on tehty helpommaksi. Komissio on nyt suorittanut neuvoston sille antaman tehtävän arvioida kansainvälisen viinijärjestön (OIV) hyväksymien viininvalmistusmenetelmien luettelo. Menetelmistä jäivät ulkopuolelle väkevöiminen ja happamuuden lisääminen, jotka tarvittaessa lisätään EU:n hyväksymien käytäntöjen joukkoon.

Viinialan uudistuksen ensimmäinen vaihe on jo pantu täytäntöön. Sen kohteena olivat kansalliset tukiohjelmat, joihin käytettiin jäsenvaltiokohtaisia määrärahoja, kolmansien maiden kanssa käytävä kauppa, tuotantokyky (mukaan lukien raivaustoimenpide) ja viinialan tarkastukset.

Vuodeksi 2009 vahvistetut jäsenvaltiokohtaiset määrärahat, joita ei käytetä viimeistään 15. lokakuuta, eivät ole sen jälkeen enää käytettävissä. Tähän mennessä niistä on käytetty vain hieman yli 30 %. EU:n varoja myönnetään kaikille EU:n tuottajajäsenvaltioille paikallisiin tarpeisiin vastaavien toimenpiteiden rahoitukseen. Jäsenvaltiot voivat valita seuraavista toimenpiteistä:

  • tilatukijärjestelmä (tuottajille maksettavat suorat tuet), menekinedistäminen EU:n ulkopuolisten maiden markkinoilla, rypäleiden korjaaminen raakana, sijoitusrahastot, satovakuutus, investoinnit, viinitarhojen rakenneuudistus, uusiin lajikkeisiin siirtyminen, sivutuotteiden tislaus, viinin tislaus väkeväksi alkoholiksi, erityinen tislaustoimenpide ja tuki tiivistetyn rypäleen puristemehun käyttöön. Tukea viinin tislaukseen väkeväksi alkoholiksi, erityiseen tislaustoimenpiteeseen ja tiivistetyn rypäleen puristemehun käyttöön voidaan myöntää jäsenvaltiokohtaisista määrärahoista 31. heinäkuuta 2012 saakka .

Tukitoimenpiteisiin käytettävissä oleva budjetti kasvaa vuosittain: vuonna 2009 se on 794 miljoonaa euroa ja nousee 1,231 miljardiin euroon vuonna 2013.

Vapaaehtoinen raivaustoimenpide on kolmivuotinen ja koskee alustavasti 175 000:ta hehtaaria. Siihen on varattu 464 miljoonaa euroa vuodeksi 2009, 334 miljoonaa euroa vuodeksi 2010 ja 276 miljoonaa euroa vuodeksi 2011. Koska raivausjärjestelmään on ilmoittautunut liikaa halukkaita, tänä vuonna etusijalle asetetaan tuottajat, jotka raivaavat koko viinitarhansa; seuraavalla sijalla ovat yli 55-vuotiaat tuottajat.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

Neuvoston asetus (EY) N:o 479/2008 (EUVL L 148, 6.6.2008, s. 1)


Side Bar