Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1204

Bruxelles, 30 iulie 2009

Erasmus atinge cifra de 2 milioane de studenți

Conform unor noi date publicate azi, programul Erasmus al UE, dedicat mobilității și cooperării în domeniul învă țământului superior, și-a continuat parcursul de succes în anul universitar 2007/2008, prin facilitarea studiilor în străinătate pentru mai mult de 162 000 de studenți europeni și a predării în străinătate pentru mai mult de 27 000 de cadre didactice din învățământul superior. Pentru prima oară, Erasmus a sprijinit și efectuarea de stagii în companii și organizații din alte țări pentru 20 000 de studenți și a facilitat desfășurarea de activități de formare profesională pentru aproape 5 000 de cadre didactice universitare. Schimburile de studenți în cadrul programului Erasmus, însemnând atât studiile, cât și stagiile în străinătate, au crescut cu 5,2% față de 2006/2007, în timp ce creșterea doar a mobilității în vederea efectuării de studii a fost de 2,1%. Pe baza acestor ultime date, se poate estima că, până la mijlocul anului 2009, Erasmus a depășit cifra de 2 milioane de studenți.

Comentând cu privire la aceste cifre, Ján Figel', comisarul european pentru educație, formare profesională, cultură și tineret, a afirmat: „Tot mai mulți studenți europeni pot participa la schimburile din cadrul programului Erasmus. Faptul că, de la lansarea sa în 1987, programul a facilitat studiile și stagiile în străinătate pentru 2 milioane de studenți, face ca Erasmus să fie un exemplu de succes european. Studiile efectuate arată în mod limpede că nu doar participanții, ci și instituțiile de învățământ de unde provin aceștia și societatea în ansamblul ei beneficiază de o astfel de mobilitate transnațională. Acum dorim să continuăm succesul programului Erasmus și să oferim astfel de oportunități tuturor tinerilor care vor să studieze în străinătate. În acest scop, am lansat de curând o consultare publică cu privire la cea mai bună strategie de urmat pentru a atinge acest obiectiv”.

Datele publicate azi de către Comisie cu privire la mobilitatea studenților și a cadrelor didactice pentru anul universitar 2007/2008 arată că în cursul unei perioade de 21 de ani, din 1987 până în 2008, aproximativ 1 846 600 de studenți au beneficiat de o perioadă de studii în cadrul programului Erasmus. În 2007/2008, 162 695 de studenți Erasmus au studiat în străinătate. În timp ce această cifră semnifică o creștere anuală de 2,1% față de anul precedent, rata creșterii este în curs de încetinire, 10 țări înregistrând un regres. Totuși, în alte țări, de exemplu în Regatul Unit și în Țările de Jos, numărul de studenți Erasmus plecați la studii în străinătate și-a reluat creșterea .

Printre noile oportunități oferite de programul Erasmus, mobilitatea studenților în vederea efectuării de stagii a reprezentat în 2007/2008 20 002 stagii și este probabil ca în viitor acest tip de activitate să se extindă. S-ar putea ca în cadrul programului Erasmus să se fi petrecut o reorientare, de la mobilitatea în vederea desfășurarea de studii la cea în vederea desfășurării de stagii.

În plus, odată cu introducerea activităților de formare profesională dedicate personalului didactic , Erasmus se adresează tuturor celor care activează în învățământul superior. În 2007/2008, 4 883 de membri ai personalului didactic al instituțiilor de învățământ superior au beneficiat de activități de formare profesională în cadrul unor companii sau instituții partenere din străinătate.

Numărul activităților de predare a continuat să crească cu mai mult de 5%. În cursul anului academic 2007/2008, 27 157 de cadre didactice au predat în străinătate la instituții partenere. De la introducerea acestui tip de schimb, au participat aproape 200 000 de cadre didactice și alte categorii de personal universitar.

Cu un total de 182 697 de studenți în 2007/08, mobilitatea studenților Erasmus a crescut cu mai mult de 5 %, luând în considerare toate tipurile de schimburi de studenți, inclusiv stagiile. În același timp, nivelul bursei lunare acordate studenților Erasmus a crescut de asemenea substanțial, în medie la peste 250 de EUR pe lună, pentru ambele tipuri de mobilitate a studenților, considerate împreună. Aceasta s-a datorat unei creșteri importante a bugetului Erasmus destinat acțiunilor din sfera mobilității, la 372 milioane de EUR în 2007, odată cu introducerea programului UE privind învățarea de-a lungul vieții.

Țările care furnizează cei mai mulți studenți Erasmus, în termeni de procent din populația lor de studenți, sunt Liechtenstein (6,43 %), Austria (1,77 %), Republica Cehă (1,54 %) și Spania (1,41 %).

Context

În prezent, se estimează că, într-un stadiu oarecare al studiilor, 4% din studenții europeni primesc o bursă Erasmus. Erasmus nu se adresează doar studenților și personalului universitar, ci sprijină și instituții de învățământ superior pentru a conlucra prin intermediul unor programe, rețele, proiecte și alte măsuri intensive și pentru a aduce beneficii mediului de afaceri și societății în general. Prin adăugarea în 2009 a Croației și a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, numărul țărilor participante a crescut la 33.

Informații suplimentare:

Notă cu informații statistice mai detaliate, incluzând defalcarea ultimelor cifre pe țări: „Programul Erasmus: noi cifre cu privire la participare” MEMO/09/355 , 30 iulie 2009.

Comisia Europeană: Programul Erasmus [incluzând informații statistice suplimentare]

Comisia Europeană: consultare publică: Carte Verde privind promovarea mobilității tineretului în scop de învățare


Side Bar