Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1204

Brussel, 30 juli 2009

T wee miljoen Erasmusstudenten

Uit nieuwe cijfers blijkt dat het Erasmusprogramma van de EU ter bevordering van de mobiliteit en de samenwerking in het hoger onderwijs nog steeds veel succes oogst: dankzij het programma hebben meer dan 162 000 Europese studenten en 27 000 academici tijdens het academiejaar 2007-2008 in het buitenland kunnen studeren of doceren. Voor het eerst konden ook 20 000 studenten dankzij Erasmus stage lopen in bedrijven en organisaties in het buitenland. Bovendien konden bijna 5 000 universiteitsmedewerkers een opleiding in het buitenland volgen. Het totale aantal studentenuitwisselingen (studies en stages in het buitenland) is vergeleken met 2006-2007 met 5,2% gestegen (studies alleen slechts met 2,1%). Daarmee is midden 2009 de kaap van de twee miljoen Erasmusstudenten overschreden.

Volgens Ján Figel', Europees commissaris voor Onderwijs, Opleiding, Cultuur en Jeugdzaken, "kunnen steeds meer Europese studenten aan Erasmusuitwisselingen deelnemen. Dankzij Erasmus hebben twee miljoen studenten sinds 1987 in het buitenland gestudeerd of stage gelopen: een echt Europees succesverhaal. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen mobiele individuen maar ook onderwijsinstelllingen en de samenleving als geheel in grote mate van deze transnationale mobiliteit profiteren. We willen het succes van Erasmus verder uitbouwen en alle jongeren de kans geven om in het buitenland te studeren. We hebben daarom onlangs de aanzet gegeven tot een openbare consultatie over de vraag hoe we deze doelstelling het best kunnen verwezenlijken."

Uit de cijfers over de mobiliteit van studenten en universiteitspersoneel in het kader van Erasmus tijdens het academiejaar 2007-2008 blijkt dat tijdens de periode van 1987 tot en met 2008 ongeveer 1 846 600 studenten aan het programma hebben deelgenomen. In 2007-2008 studeerden 162 695 Erasmusstudenten in het buitenland oftewel 2,1% meer dan tijdens het vorige academiejaar. Het groeitempo is echter vertraagd en in tien landen is er zelfs sprake van negatieve groei. In andere landen (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Nederland) is het aantal Erasmusstudenten die in het buitenland gaan studeren dan weer gestegen.

In 2007-2008 hebben 20 002 studenten van een nieuwe mogelijkheid gebruikgemaakt en stage gelopen bij bedrijven of organisaties in het buitenland. Verwacht wordt dat dit aantal in de toekomst nog zal stijgen. Mogelijk heeft er zich binnen Erasmus een verschuiving voorgedaan van studeren naar stage lopen. Erasmus biedt ook het personeel in het hoger onderwijs de mogelijkheid een opleiding te volgen. In 2007-2008 hebben 4 883 personeelsleden bij ondernemingen of partnerinstellingen in het buitenland een opleiding gevolgd.

Het aantal onderwijsopdrachten is met meer dan 5% gestegen. Tijdens het academiejaar 2007-2008 hebben 27 157 docenten in het kader van Erasmus aan een partnerinstelling in het buitenland gedoceerd. Tot dusver hebben bijna 200 000 docenten en universiteitsmedewerkers aan deze uitwisselingen deelgenomen.

In totaal hebben in 2007-2008 182 697 studenten aan Erasmus deelgenomen, een stijging van meer dan 5% als we alle soorten uitwisselingen (dus ook stages) meerekenen. Ook de maandelijke beurs voor Erasmusstudenten is aanzienlijk gestegen tot gemiddeld meer dan 250 euro voor beide soorten mobiliteit samen. Dit was het gevolg van een sterke stijging van het Erasmusbudget voor mobiliteitsacties in 2007 tot 372 miljoen euro naar aanleiding van de introductie van het EU-programma op het gebied van een leven lang leren.

De landen met het grootste percentage Erasmusstudenten zijn Liechtenstein (6,43 %), Oostenrijk (1,77 %), Tsjechië (1,54 %) en Spanje (1,41 %).

Achtergrond

Momenteel ontvangt naar schatting 4% van alle Europese studenten tijdens hun studietijd een Erasmusbeurs. Erasmus richt zich niet alleen op studenten en universiteitspersoneel maar bevordert ook de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs via intensieve programma's, netwerken, projecten en andere maatregelen en helpt contacten te leggen met het bedrijfsleven en de samenleving. Sinds 2009 nemen Kroatië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan het programma deel en is het aantal deelnemende landen gestegen tot 33.

Nadere informatie:

Memo met gedetailleerdere statistische informatie (inclusief uitsplitsingen van de meest recente cijfers per land): "Erasmus programme: new figures on participation" MEMO/09/355 , 30 juli 2009.

Europese Commissie: The Erasmus programme [inclusief nadere statistische informatie]

Europese Commissie: openbare consultatie: Groenboek over de bevordering van de leermobiliteit van jongeren


Side Bar