Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1204

Briselē, 2009. gada 30. jūlijā

Erasmus programmas studentu skaits sasniedz 2 miljonus

Saskaņā ar šodien publicētajiem jaunākajiem datiem Eiropas Savienības Erasmus programma sadarbībai augstākās izglītības jomā turpina sekmīgi darboties 2007./2008. mācību gadā, dodot iespēju vairāk nekā 162 000 Eiropas student u un 27 000 akadēmisko aprindu pārstāvju doties uz citu valsti, lai studētu vai mācītu. Saistībā ar Erasmus programmu vismaz 20 000 studentu pirmo reizi varēja doties darba praksē uz uzņēmumiem un organizācijām citās valstīs, un gandrīz 5 000 universitātes mācībspēku varēja piedalīties apmācībā ārzemēs. Erasmus programmas studentu apmaiņa, skaitot kopā studijas un darba praksi ārzemēs, ir palielinājusies par 5,2 % salīdzinājumā ar 2006./2007. mācību gadu; attiecībā uz studiju periodiem pieaugums ir 2,1 %. Pamatojoties uz šiem jaunākajiem datiem, var pieņemt, ka līdz 2009. gada vidum Erasmus programmā būs piedalījušies vairāk nekā 2 miljoni studentu.

Komentējot šos skaitļus, Eiropas izglītības, apmācības, kultūras un jaunatnes komisārs Jāns Figeļs teica: “Aizvien vairāk Eiropas studentu izmanto iespēju piedalīties Erasmus apmaiņas programmās. Par Erasmus panākumiem liecina tas, ka ar šīs programmas palīdzību kopš tās sākuma 1987. gadā 2 miljoni studentu varējuši piedalīties mācībās un darba praksē ārzemēs. Pētījumi nepārprotami apstiprina, ka no šīs pārrobežu mobilitātes iegūst ne tikai atsevišķas personas, bet arī mācību iestādes un sabiedrība kopumā. Tagad mēs vēlamies paplašināt Erasmus programmu un piedāvāt vienādas iespējas visiem jauniešiem, kuri vēlas doties studēt uz ārzemēm. Šim nolūkam nesen ir uzsākta publiskā apspriešana par vislabāko stratēģiju šā mērķa sasniegšanai.”

Komisijas šodien publicētie dati par Erasmus studentu un mācībspēku mobilitāti 2007./2008. mācību gadā liecina, ka 21 gadu laikposmā no 1987. līdz 2008. gadam apmēram 1 846 600 studentu ir izmantojuši vienu Erasmus studiju posmu. 2007./2008. mācību gadā ārzemēs studēja 162 695 Erasmus studenti . Lai arī tas ir ikgadējs pieaugums par 2,1 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu izaugsmes tempi palēninās — 10 valstīs izaugsmes skaitļi ir negatīvi. Tomēr citās valstīs, piemēram, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē, izbraucošo Erasmus studentu skaits strauji pieaug.

Erasmus piedāvā arī tādas jaunas iespējas, kā studentu mobilitāte darba praksē , kuru 2007./2008. mācību gadā izmantoja 20 002 stažieri , un nākotnē interese par to varētu augt. Galvenā uzmanība Erasmus programmā acīmredzot pārvietojas no mācību uz darba prakses mobilitāti. Turklāt īstenojot mācībspēku apmācību , Erasmus tagad ir vērsta uz visiem augstākās izglītības jomā iesaistītajiem. Lai piedalītos apmācībā, 4 883 augstāko mācību iestāžu mācībspēki 2007./2008. mācību gadā devās uz uzņēmumiem un partnerorganizācijām ārvalstīs.

Mācību norīkojumu skaits turpināja pieaugt par vairāk nekā 5 %. Lai nolasītu mācību kursu partneriestādē, 2007./2008. mācību gada laikā 27 157 augstskolu pasniedzēji devās uz ārzemēm. Kopš tika ieviesta šāda veida apmaiņa, tajā ir piedalījušies gandrīz 200 000 augstskolu pasniedzēj u un citu universitātes mācībspēku.

Erasmus studentu mobilitāte paaugstinājās vairāk nekā par 5 % — 182 697 studenti 2007./2008. mācību gadā (skaitot studentu apmaiņu un praksi kopā). Jāatzīmē arī, ka abos studentu mobilitātes veidos ievērojami tika palielināts Erasmus studentu ikmēneša pabalsts — vidēji 250 eiro mēnesī . Tas izskaidrojams ar straujo pieaugumu Erasmus budžetā, kas paredzēts mobilitātes pasākumiem, proti, 2007. gadā pēc tam, kad ieviesa ES mūžizglītības programmu, šiem pasākumiem ir paredzēti 372 miljoni eiro.

Salīdzinot ar kopējo studentu skaitu valstī, vislielākais Erasmus studentu skaits ir Lihtenšteinā (6,43 %), Austrijā (1,77 %), Čehijas Republikā (1,54 %) un Spānijā (1,41 %).

Vispārēja informācija

Pašlaik lēš, ka Eiropas studentu skaits, kuri saņem Erasmus stipendiju kādā no studiju posmiem, ir 4 %. Erasmus paredzēts ne tikai studentiem un universitātes mācībspēkiem, bet tas arī atbalsta augstāko mācību iestāžu sadarbību, veidojot intensīvas programmas, sadarbības tīklus, projektus un citus pasākumus un iesaistot arī uzņēmējdarbības vidi un plašu sabiedrību. Pēc tam kad programmai 2009. gadā pievienojās Horvātija un Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, valstu skaits tajā ir palielinājies uz 33.

Papildinformācija:

Paziņojums ar detalizētāku statistikas informāciju, tostarp jaunāko datu sadalījumu pa valstīm — Erasmus programma: jauni skaitļi par dalību” 2009. gada 30x. jūlija PAZIŅOJUMS/09/355 .

Eiropas Komisija. The Erasmus programme [tostarp papildu statistikas informācija]

Eiropas Komisija. Publiskā apspriešana: Green Paper on promoting the learning mobility of young people . (Zaļā grāmata par jauniešu mācību mobilitātes veicināšanu).


Side Bar