Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1204

Briuselis, 2009 m. liepos 30 d.

Programoje Erasmus jau dalyvavo per 2 milijonus studentų

Naujausiais šiandien paskelbtais duomenimis, ES programa Erasmus , kuria skatinamas judumas ir bendradarbiavimas aukštojo mokslo srityje, buvo sėkmingai tęsiama ir 2007–2008 akademiniais metais. Pagal ją daugiau kaip 162 000 Europos studentų ir 27 000 mokslininkų išvyko į užsienį mokytis arba dėstyti. Pirmą kartą pagal programą Erasmus buvo paremta net 20 000 studentų, atlikusių praktiką kitų valstybių įmonėse ir organizacijose, o beveik 5 000 universitetų darbuotojų galėjo tobulintis užsienyje. Programos studentų mainai, skaičiuojant tiek studijas, tiek praktiką užsienyje, palyginti su 2006–2007 m., išaugo 5,2 %, o vien judumas mokymosi tikslais padidėjo 2,1 %. Remiantis naujausiais duomenimis, galima manyti, kad iki 2009 m. vidurio programoje dalyvavo daugiau kaip 2 mln. studentų.

Komentuodamas šiuos duomenis, už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimą atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figelis sakė: „Vis daugiau ir daugiau Europos studentų gali dalyvauti Erasmus mainų programoje. 1987 m. pradėta įgyvendinti programa , 2 milijonams studentų padėjo išvykti mokytis ar atlikti praktiką užsienyje, taigi ją galima vadinti tikra Europos sėkmės istorija. Tyrimai akivaizdžiai rodo, kad tarptautinė judumo programa davė daug naudos ne tik programų dalyviams, bet ir jų mokslo institucijoms ir visuomenei apskritai. Matydami programos Erasmus sėkmę, norėtume visiems jaunuoliams, norintiems vykti mokytis į užsienį, tokią galimybę suteikti. Neseniai pradėjome viešąsias konsultacijas, kad parengtume geriausią strategiją šiam tikslui pasiekti.“

Šiandien Komisijos paskelbti studentų ir mokslininkų judumo pagal programą Erasmus 2007–2008 akademiniais metais duomenys rodo, kad per dvidešimt vienus metus (1987–2008 m.) maždaug 1 846 600 studentų tam tikrą laikotarpį galėjo studijuoti pagal programą Erasmus . 2007–2008 m. pagal šią programą užsienyje mokėsi 162 695 studentai. Nors, palyginti su praeitais metais, tai yra 2,1 % daugiau, augimas lėtėja, o iš dešimties valstybių išvyko mažiau studentų negu pernai. Tačiau iš kai kurių valstybių, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų, daugiau studentų išvyko mokytis pagal programą Erasmus .

Viena programos Erasmus teikiamų naujų galimybių – studentų stažuotėmis –2007–2008 m. pasinaudojo 20 002 studentai ir jų skaičius ateityje veikiausiai didės. Programos Erasmus stipendininkai vis dažniau renkasi ne studijas, o stažuotes užsienyje. Negana to, atsiradus darbuotojų profesinio tobulėjimo galimybei, programoje gali dalyvauti visi asmenys, priklausantys aukštojo mokslo sistemai. 2007–2008 m. 4 883 aukštojo mokslo institucijų darbuotojai tobulinosi užsienio įmonėse ir institucijose partnerėse.

Toliau daugėjo paskyrimų dėstyti – jų skaičius išaugo daugiau kaip 5 %. 2007–2008 akademiniais metais 27 157 dėstytojai išvyko į užsienį mokyti institucijose partnerėse. Nuo mainų programos pradžios joje dalyvavo beveik 200 000 dėstytojų ir kitų universitetų darbuotojų.

2007–2008 akademiniais metais programoje Erasmus dalyvavo 182 697 studentai, jų judumas, skaičiuojant bendrai visus mainus, taip pat ir stažuočių tikslais, padidėjo daugiau kaip 5 %. Taip pat labai padidėjo programoje Erasmus dalyvaujančių studentų stipendijos: abiejų studentų judumo rūšių vidutinė stipendija yra didesnė nei 250 eurų per mėnesį . Tai įvyko padidinus programos biudžetą, skirtą judumui skatinti (2007 m. iki 372 mln. EUR), pradėjus veikti ES Mokymosi visą gyvenimą programai.

Valstybės, kurių studentų pagal programą Erasmus išvyksta daugiausia, palyginti su bendru studentų skaičiumi, – tai Lichtenšteinas (6,43 %), Austrija (1,77 %), Čekija (1,54 %) ir Ispanija (1,41 %).

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu apie 4 % Europos studentų studijų laikotarpiu gauna programos Erasmus stipendiją. Programoje gali dalyvauti ne tik studentai ir universitetų darbuotojai, bet ir aukštojo mokslo institucijos, dirbama kartu pagal intensyvias programas, organizuojami tinklai, rengiami projektai ir kitos priemonės, įtraukiami tiek verslo pasaulio, tiek visuomenės atstovai. 2009 m. programoje pradėjus dalyvauti Kroatijai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, dalyvaujančių valstybių skaičius išaugo iki 33.

Išsamesnė informacija:

Išsamesnės statistinės informacijos, įskaitant pasiskirstymą pagal valstybes, rasite „Programa Erasmus: naujausi duomenys apie dalyvavimą programoje“, MEMO/09/355 , 2009 m. liepos 30 d.

Europos Komisija, The Erasmus programme [daugiau statistinės informacijos]

Europos Komisijos viešosios konsultacijos: „Žalioji knyga dėl besimokančio jaunimo judumo skatinimo“ .


Side Bar