Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1204

Brüsszel, 2009. július 30.

Az Erasmus résztvevőinek száma elérte a 2 milliós határt

A ma közzétett, legújabb számadatok szerint az EU felsőoktatási mobilitást és együttműködést célzó Erasmus-programja a 2007-2008 tanévben is folytatta sikeres pályafutását, lehetővé téve, hogy több mint 162 000 európai diák, illetve 27 000 egyetemi oktató külföldre menjen tanulni vagy tanítani. Az Erasmus történetében először került arra sor, hogy a program 20 000 diákot külországbeli vállalatoknál vagy szervezeteknél történő elhelyezkedésükben is segített, továbbá mintegy 5 000 egyetemi dolgozónak tette lehetővé, hogy külföldi képzésben vegyen részt. Az Erasmus segítségével megvalósított csereprogramok száma, ha figyelembe vesszük mind a külföldi tanulmányokat, mind a szakmai gyakorlatot, 5,2 %-os növekedést mutat a 2006/2007-es tanévhez képest, míg ha csak a tanulmányi célú mobilitást tekintjük, a növekedés mértéke 2,1 %. A legfrissebb adatok alapján feltételezhető, hogy 2009 közepére az Erasmus-programban részt vevő diákok száma meghaladta a kétmilliót.

E számadatokkal kapcsolatban Jàn Figel', az oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta: „Európa egyre több hallgatója kapcsolódhat be az Erasmus-csereprogramokba. Az a tény, hogy a program 1987-es beindítása óta kétmillió diákot segített abban, hogy külföldre mehessen tanulni és tapasztalatot szerezni, az Erasmust európai sikertörténetté avatja. A kutatások világosan jelzik, hogy nem csak a mobilitással élni tudó személyek, hanem azok oktatási intézményei, sőt a társadalom egésze nagy előnyökre tesz szert az ilyen, nemzetek közötti mobilitásnak köszönhetően. Ma az Erasmus sikeréből kiindulva azt szeretnénk, ha minden olyan fiatalnak, aki külföldre szeretne menni tanulni, hasonló lehetőségeket tudnánk nyújtani. Ebből kiindulva a közelmúltban nyilvános konzultációt kezdeményeztünk arról, mi lenne a leghatékonyabb stratégia e cél megvalósítása érdekében.”

Az Erasmus-program felsőoktatási hallgatók és dolgozók 2007/2008. évi mobilitására vonatkozó, a Bizottság által ma nyilvánosságra hozott adatok azt mutatják, hogy az 1987-2008 között eltelt 21 év során mintegy 1 846 600 diák tudott az Erasmus-programnak köszönhetően külföldön tanulni. A 2007/2008-as tanévben 162 695 Erasmus-hallgató tanult külföldön. Míg ez az érték az előző évi adatokhoz képest 2,1 %-os növekedést jelent, a növekedés üteme lassul, tíz ország esetében pedig csökkenés tapasztalható. Más országokban viszont, mint például az Egyesült Királyságban vagy Hollandiában, a külföldre utazó Erasmus-hallgatók száma ugrásszerű növekedést mutat .

Az Erasmus által nyújtott új lehetőségek közül a szakmai gyakorlat , ami 2007/2008 során 20 002 gyakornoki szerződést jelentett, várhatóan egyre nagyobb részt fog nyerni. Elképzelhető, hogy az Erasmuson belül áthelyeződik a hangsúly a tanulásról a külföldi szakmai gyakorlatra. Ezen túlmenően a dolgozók képzésének bevezetésével az Erasmus ezentúl minden felsőoktatásban érdekeltnek szól. 2007/2008 során 4 883 felsőoktatási dolgozó ment külföldre, hogy vállalatoknál vagy partnerintézményeknél képzésen vegyen részt.

A tanítási megbízatások száma több mint 5 százalékkal tovább növekedett. A 2007/2008-as tanév során 27 157 tanár utazhatott külföldre, hogy partnerintézménynél tanítson. Amióta ezt a fajta csereprogramot bevezették, mintegy 200 000 tanár és egyetemi dolgozó vett benne részt.

A 2007/2008-ban regisztrált 182 697 résztvevővel az Erasmus diákcsereprogram több mint 5 %-os növekedést ért el, figyelembe véve valamennyi csereprogramot, beleértve a szakmai gyakorlatra irányuló mobilitást is. Ezzel párhuzamosan az Erasmus-hallgatók havi ösztöndíja is jelentősen megnövekedett, havi átlagban több mint 250 euróra, valamennyi csereprogramot tekintve . Ez az Erasmus-költségvetés mobilitásra fordítható részének jelentős, 372 millió euróra történő 2007-es megemelésének köszönhető, az EU egész életen át tartó tanulásra irányuló programjának bevezetésével.

A hallgatók létszámához képest a legtöbb Erasmus-diákot külföldre küldő országok sorrendje a következő: Liechtenstein (6,43 %), Ausztria (1,77 %), a Cseh Köztársaság (1,54 %) és Spanyolország (1,41 %).

Háttér

Jelenleg az európai hallgatók körülbelül 4 %-a részesül tanulóévei során valamikor Erasmus-ösztöndíjban . Az Erasmus-program nem csak hallgatókat vagy felsőoktatási dolgozókat támogatja, hanem az intenzív programokban, hálózatokban, projektekben és más intézkedésekben együttműködő felsőoktatási intézményeket is, valamint ez utóbbiak nyitását az üzleti szféra és a társadalom felé. 2009-ben Horvátország és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság belépésével a programban részt vevő országok száma 33-ra nőtt.

További információk:

Az országonkénti legfrissebb lebontást is tartalmazó, részletes statisztikai információkkal kiegészített tájékoztató a következő címen érhető el: „Erasmus-program: Új számadatok a részvételre vonatkozóan”, MEMO/09/355 , 2009. július 30.

Európai Bizottság: The Erasmus programme [statisztikai információkat is tartalmaz]

Európai Bizottság: Nyilvános konzultáció: Green Paper on promoting the learning mobility of young people (a fiatalok tanulási mobilitásának előmozdításáról szóló zöld könyv)


Side Bar