Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1204

Bryssel 30. heinäkuuta 2009

Erasmus-opiskelijoita jo 2 miljoonaa

Tänään julkistettujen tuoreiden tietojen mukaan EU:n korkea-asteen koulutuksen liikkuvuus- ja yhteistyöohjelma Erasmus oli suosittu myös lukuvuonna 2007–2008: sen kautta lähti ulkomaille opiskelemaan tai opettamaan yli 162 000 eurooppalaista opiskelijaa ja 27 000 opettajaa. Ensimmäistä kertaa Erasmus-ohjelmasta tuettiin myös yli 20 000 opiskelijan työharjoittelua ulkomaisissa yrityksissä ja organisaatioissa ja annettiin lähes 5 000:lle korkeakouluhenkilöstöön kuuluvalle tilaisuus ammatilliseen kouluttautumiseen ulkomailla. Erasmus-opiskelijavaihto, kun mukaan luetaan sekä opiskelu että työharjoittelu ulkomailla, lisääntyi 5,2 prosenttia lukuvuodesta 2006–2007. Opiskeluun liittyvän liikkuvuuden kasvu oli 2,1 prosenttia. Näiden uusimpien lukujen perusteella voidaan päätellä, että vuoden 2009 puoliväliin mennessä Erasmus-ohjelmassa ylittyi 2 miljoonan opiskelijan raja.

Euroopan komissiossa koulutuksesta, kulttuurista ja nuorisoasioista vastaava komissaari Ján Figel’ kommentoi lukuja todeten, että yhä useammat eurooppalaiset opiskelijat pystyvät osallistumaan Erasmus-vaihtoon. ”Ohjelman alettua vuonna 1987 sen avulla on päässyt ulkomaille opiskelemaan tai työharjoitteluun 2 miljoonaa opiskelijaa, joten kyseessä on eurooppalainen menestystarina.” Figel’ lisäsi tutkimusten osoittavan, että kansainvälisestä liikkuvuudesta hyötyvät huomattavasti sekä siihen osallistuvat yksilöt että heidän oppilaitoksensa samoin kuin koko yhteiskunta. ”Nyt haluaisimme onnistuneen Erasmus-ohjelman pohjalta tarjota vastaavia mahdollisuuksia kaikille nuorille, jotka haluavat lähteä ulkomaille opiskelemaan. Sitä varten on vastikään käynnistetty julkinen kuuleminen parhaista tavoista, joilla tavoite voitaisiin saavuttaa”, Figel’ totesi .

Komission tänään julkistamat tiedot opiskelijoiden ja akateemisen henkilöstön Erasmus-liikkuvuudesta lukuvuonna 2007–2008 osoittavat, että ohjelman 21  toimintavuoden aikana (1987–2008) noin 1 846 600 opiskelijaa on voinut suorittaa opiskelujakson Erasmus-ohjelman puitteissa. Lukuvuonna 2007–2008 ulkomailla opiskeli 162 695 Erasmus-opiskelijaa . Vaikka tämä merkitsee 2,1 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna, kasvuvauhti on hidastumassa, ja 10 maassa liikkuvuus on kääntynyt laskuun. Eräissä muissa maissa, esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa, Erasmus-opiskelujaksolle lähtijöiden määrä on kuitenkin lisääntynyt .

Erasmuksen tarjoamista uusista mahdollisuuksista työharjoitteluun liittyvän opiskelijoiden liikkuvuuden puitteissa toteutui 20 002 harjoittelujaksoa lukuvuonna 2007–2008, ja tulevaisuudessa määrän odotetaan kasvavan. Näyttää siltä, että Erasmus-ohjelmassa liikkuvuus on painottumassa opiskelun sijaan työharjoitteluun. Kun Erasmuksessa aloitettiin lisäksi henkilöstön ammatillinen koulutus , se tarjoaa nyt mahdollisuuksia korkea-asteen koulutuksen kaikille osapuolille. 4 883 korkea-asteen oppilaitosten henkilöstön jäsentä oli harjoittelussa ulkomaisessa yrityksessä tai kumppanioppilaitoksessa lukuvuonna 2007–2008.

Opetustehtäviin osallistujien määrä kasvoi edelleen yli 5 prosenttia. Lukuvuonna 2007–2008 ulkomaisiin kumppanioppilaitoksiin lähti opettamaan 27 157 opettajaa. Sen jälkeen kun tämän tyyppiset vaihdot aloitettiin, niihin on osallistunut lähes 200 000 opettajaa ja muuta korkeakoulujen työntekijää.

Erasmuksen opiskelijaliikkuvuuteen osallistui yhteensä 182 697 opiskelijaa lukuvuonna 2007–2008, joten kasvua oli yli 5 prosenttia, kun mukaan luetaan kaiken tyyppiset opiskelijavaihdot eli myös työharjoittelut. Myös Erasmus-opiskelijoiden kuukausiapuraha kasvoi huomattavasti, keskimäärin yli 250 euroon kuukaudessa, kun katsotaan molemman tyyppistä opiskelijaliikkuvuutta yhteensä . Tämä johtui liikkuvuustoimiin osoitettujen varojen reippaasta lisääntymisestä Erasmuksen talousarviossa. EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman myötä määrä nostettiin 372 miljoonaan euroon vuonna 2007.

Suhteessa opiskelijamääräänsä eniten opiskelijoita Erasmus-vaihtoon lähettävät maat ovat Liechtenstein (6,43 %), Itävalta (1,77 %), Tšekki (1,54 %) ja Espanja (1,41 %).

Taustaa

Nykyisin arviolta 4 prosenttia eurooppalaisista opiskelijoista saa Erasmus-apurahan opintojensa jossakin vaiheessa. Erasmus palvelee sekä opiskelijoiden että korkeakouluhenkilöstön tarpeita ja lisäksi auttaa korkea-asteen oppilaitoksia tekemään yhteistyötä intensiiviohjelmien, verkostojen, hankkeiden ja muiden toimien avulla sekä luomaan yhteyksiä liike-elämään ja yhteiskuntaan. Ohjelmaan osallistuvien maiden määrä kasvaa 33:een, kun Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia liittyvät mukaan vuonna 2009.

Lisätietoja:

Tarkempia tilastotietoja ja tuoreimmat luvut maittain jaoteltuina muistiossa ”Erasmus programme: new figures on participation” MEMO/09/355 , 30. heinäkuuta 2009.

Euroopan komissio: Erasmus-ohjelma (EN) [mukana lisää tilastotietoja]

Euroopan komissio: Julkinen kuuleminen: Vihreä kirja nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämisestä


Side Bar