Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1204

Brüssel, 30. juuli 2009

Erasmus ületab 2 miljoni õppuri künnise

Uute, täna avaldatud arvude järgi jätkas Euroopa Liidu kõrgharidusalase liikuvuse ja koostöö programm Erasmus 2007/08. õppeaastal edukursil, andes rohkem kui 162 000 Euroopa üliõpilasele ja 27 000 õppejõule võimaluse käia välismaal õppimas või õpetamas. Esmakordselt toetas Erasmus ka koguni 20 000 üliõpilast tööpraktika läbimisel teiste riikide ettevõtetes ja organisatsioonides ning võimaldas peaaegu 5000 ülikoolitöötajal välismaal koolitust saada. Erasmuse raames toimuvate üliõpilasvahetuste arv, kuhu on arvatud nii välismaal õppimine kui ka tööpraktika, kasvas 2006/07. õppeaastaga võrreldes 5,2%, samas kui õppimisalane liikuvus üksi suurenes 2,1%. Nende uusimate arvude põhjal võib eeldada, et 2009. aasta keskpaigaks on Erasmus ületanud 2 miljoni üliõpilase künnise.

Neist näitajatest rääkides sõnas Euroopa hariduse, koolituse, kultuuri ja noorsooküsimuste volinik Ján Figel’: „Erasmuse üliõpilasvahetustest saab osa üha rohkem Euroopa üliõpilasi. Tõsiasi, et programm on alates aastast 1987 aidanud 2 miljonil üliõpilasel välismaal õppimas ja tööpraktikal käia, teeb Erasmusest vaieldamatult eduka ettevõtmise. Uuringud näitavad selgelt, et niisugusest riikidevahelisest liikuvusest saavad suurt kasu mitte üksnes liikujad ise, vaid ka haridusasutused, kus nad õpivad, ja ühiskond tervikuna. Nüüd tahaksime Erasmuse senisest edust lähtudes pakkuda samu võimalusi kõikidele noortele, kes tahavad välismaale õppima minna. Selleks algatasime hiljuti avaliku konsultatsiooni, et leida selle eesmärgi saavutamiseks parimat strateegiat.“

Täna komisjoni poolt avaldatud andmetest Erasmuse üliõpilaste ja õppejõudude liikuvuse kohta 2007/08. õppeaastal ilmneb, et 21-aastasel ajavahemikul 1987–2008 sai Erasmuse programmi alusel mõnda aega välismaal õppida 1 846 600 üliõpilast . 2007/08. õppeaastal õppis Erasmuse raames välismaal 162 695 üliõpilast . Kuigi seda on 2,1% rohkem kui eelmisel aastal, on kasv aeglustumas ning 10 riigis on see jäänud negatiivseks. Teistes riikides aga, näiteks Ühendkuningriigis ja Madalmaades, on sealt Erasmuse raames välismaale minevate üliõpilaste arvu kasv kiirenenud .

Uute Erasmuse pakutavate võimaluste hulgas andis üliõpilaste liikuvus tööpraktikaks 2007/08. õppeaastal 20 002 praktikandikohta ja edaspidi suureneb see tõenäoliselt veelgi. Näib, et Erasmuse raames võib olla toimunud nihe välismaal õppimiselt välismaal tööpraktikal käimisele. Nüüd, mil programmi on võetud ka õppejõudude koolitamine , hõlmab Erasmus kõiki kõrghariduse osalisi. 2007/08. õppeaastal käisid 4883 kõrgharidusasutuste õppejõudu välismaa ettevõtetes ja partnerkõrgkoolides koolitust saamas.

Õpetamisülesandega liikujate arv suurenes selgi õppeaastal rohkem kui 5%. 2007/08. õppeaastal käis 27 157 õppejõudu välismaal partnerkõrgkoolis õpetamas. Sestsaadik, kui niisugune õppejõudude vahetus sisse viidi, on selles osalenud peaaegu 200 000 õppejõudu ja muud ülikoolitöötajat.

Erasmuse üliõpilaste liikuvusprogrammis osales 2007/08 kokku 182 697 üliõpilast, mis tähendab rohkem kui 5% kasvu; siia hulka on arvatud igat liiki üliõpilasvahetused, sealhulgas tööpraktika. Samal ajal suurenes märkimisväärselt ka Erasmuse üliõpilaste kuustipendium, ulatudes mõlemat tüüpi üliõpilasliikuvuse puhul kokku keskmiselt rohkem kui 250 euroni . See tulenes asjaolust, et ELi elukestva õppe programmi käivitamisega suurenes Erasmuse liikuvusmeetmete eelarve 2007. aastal järsult 372 miljoni euroni.

Riigid, mille üliõpilastest suurim protsent on käinud Erasmuse raames välismaal, on Liechtenstein (6,43%), Austria (1,77%), Tšehhi Vabariik (1,54%) ja Hispaania (1,41%).

Taust

Praegu saab hinnanguliselt 4% Euroopa üliõpilastest mingis õpingute etapis Erasmuse stipendiumi . Seega ei paku Erasmus võimalusi mitte üksnes üliõpilastele ja õppejõududele, vaid toetab ka kõrgharidusasutusi nende omavahelises ühistöös intensiivprogrammide, võrgustikuprojektide ja muude meetmete kaudu ning aitab neil luua sidemeid ärimaailma ja ühiskonnaga. Aastal 2009 lisanduvad osalejariikide hulka Horvaatia ja endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik ning sellega tõuseb osalejariikide hulk 33-ni.

Lisateave:

Üksikasjalikumaid statistilisi andmeid, sealhulgas uusimaid arvnäitajaid riikide kaupa saab märgukirjast „Erasmus programme: new figures on participation" MEMO/09/355 , 30 juuli 2009.

Euroopa Komisjon: Erasmuse programm [veebilehelt leiab ka statistilisi andmeid]

Euroopa Komisjon: avalik konsultatsioon: roheline raamat „Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas”


Side Bar