Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1204

Bruxelles, den 30. juli 2009

Erasmus er nu oppe på 2 millioner studerende

Ifølge nye tal, der er offentliggjort i dag, har EU's Erasmus-program for mobilitet og samarbejde inden for videregående uddannelser også været en succes i skoleåret 2007/08. Erasmus har nemlig givet over 162 000 europæiske studerende og 27 000 undervisere mulighed for at rejse til udlandet for at læse eller undervise. For første gang har Erasmus også hjulpet ca. 20 000 studerende til en praktikplads i virksomheder og organisationer i andre lande og har gjort det muligt for næsten 5 000 ansatte på højere uddannelsesinstitutioner at videreuddanne sig i udlandet. Udvekslingen af studerende gennem Erasmus, der omfatter både studie- og praktikophold i udlandet, steg med 5,2 % i forhold til 2006/07, mens væksten i studiemobiliteten alene var på 2,1 %. På grundlag af disse nye tal anslås det, at Erasmus nåede en milepæl på 2 millioner studerende midt i 2009.

I en kommentar til disse tal udtalte Ján Figel', EU-kommissær for uddannelse, kultur og ungdom: "Flere og flere europæiske studerende får mulighed for at deltage i Erasmus-udvekslingerne. Alene det, at 2 millioner studerende siden starten i 1987 har kunnet rejse til udlandet på et studie- eller praktikophold, gør Erasmus til en succeshistorie i Europa. En nærmere undersøgelse viser tydeligt, at ikke blot personer, der er villige til at rejse, men også uddannelsesinstitutionerne og samfundet har store fordele af mobiliteten på tværs af grænserne. Nu vil vi gerne bygge videre på succeshistorien og give alle unge, som ønsker at rejse til udlandet for at uddanne sig, de samme muligheder. Derfor har vi for nylig indledt en offentlig høring om den bedste strategi i denne henseende."

Kommissionen har i dag offentliggjort t allene for Erasmus-mobiliteten for de studerende og de højere uddannelsesinstitutioners personale i skoleåret 2007/08, og de viser, at der i de 21 år fra 1987 til 2008 var ca. 1 846 600 studerende , der via Erasmus-programmet tilbragte en studieperiode i udlandet. I 2007/08 læste 162 695 studerende i udlandet. Det svarer til en stigning på 2,1 % i forhold til det foregående år, men alligevel er vækstraten faldende, og ti lande har meldt om negativ vækst. I andre lande, f.eks. Det Forenede Kongerige og Nederlandene, er antallet af Erasmus-studerende på studieophold dog steget støt .

Blandt de nye muligheder i Erasmus-programmet blev de studerendes mobilitet i form af praktikophold udnyttet af 20 002 praktikanter i 2007/2008, og det forventes at blive flere i de kommende år. Noget tyder på, at der i Erasmus har været et skift fra studiemobilitet til praktikmobilitet. Med indførelsen af muligheden for videreuddannelse af personale henvender Erasmus sig nu til alle inden for den videregående uddannelse. I 2007/08 rejste 4 883 ansatte på højere uddannelsesinstitutioner til udlandet for at videreuddanne sig på virksomheder og partnerinstitutioner.

Antallet af udvekslede undervisere fortsatte med at stige med over 5 %. I skoleåret 2007/08 rejste 157 undervisere til udlandet for at undervise på en partnerinstitution. Siden denne type udveksling blev indført, har næsten 200 000 undervisere og andre ansatte på højere uddannelsesinstitutioner benyttet sig af denne mulighed.

Med i alt 182 697 studerende i 2007/08 er Erasmus-mobiliteten blandt de studerende vokset med over 5 % for alle typer udvekslinger, herunder praktikophold. Samtidig er det månedlige tilskud til Erasmus-studerende også steget betragteligt til over 250 EUR om måneden i gennemsnit for de to typer mobilitet tilsammen . Det skyldes en markant forøgelse af Erasmus-budgettet for mobilitetsindsatsen til 372 mio. EUR i 2007, efter at EU-programmet for livslang læring blev lanceret.

De lande, der udsender flest Erasmus-studerende i forhold til antallet af hjemlige studerende, er Liechtenstein (6,43 %), Østrig (1,77 %), Tjekkiet (1,54 %) og Spanien (1,41 %).

Baggrund

For øjeblikket modtager skønsmæssigt 4 % af de studerende i Europa et Erasmus-tilskud på et eller andet tidspunkt i studieforløbet. Erasmus henvender sig ikke kun til studerende og personale på højere uddannelsesinstitutioner, men støtter også de højere uddannelsesinstitutioner gennem et samarbejde om intensive programmer, netværker, projekter og andre tiltag og i tilnærmelsen til både erhvervslivet og samfundet. Når Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kommer med i 2009, vokser antallet af deltagerlande til 33.

Yderligere oplysninger:

Memo med mere udførlige statistiske data og en oversigt over de nyeste tal fordelt efter land: "Erasmus programme: new figures on participation" MEMO/09/355 , 30 July 2009.

Europa-Kommissionen : Erasmus-programmet [med flere statistiske data]

Europa-Kommissionen : Offentlig høring om grønbogen om fremme af de unges læringsmobilitet


Side Bar