Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1204

V Bruselu dne 30. července 2009

Více než 2 miliony studentů programu Erasmus

Podle nových, dnes zveřejněných statistik byl program EU pro mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání (Erasmus) úspěšný i v akademickém roce 2007/2008, kdy umožnil více než 162 000 evropských studentů a 27 000 akademických pracovníků studovat či vyučovat v zahraničí. Program Erasmus také poprvé podpořil 20 000 studentů, kteří se zúčastnili pracovních stáží v podnicích a organizacích v jiných zemích, a téměř 5 000 univerzitním pracovníkům umožnil účast na odborné přípravě v zahraničí. Počet studentských výměn v rámci programu Erasmus zahrnující studium i stáže v zahraničí vzrostl ve srovnání s rokem 2006/2007 o 5,2 %, přičemž jen mobilita studentů se zvýšila o 2,1 %. Na základě těchto nejnovějších údajů lze předpokládat, že do poloviny roku 2009 překročil počet studentů programu Erasmus hranici 2 milionů.

Komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figeľ k tomu řekl: „Výměn v rámci programu Erasmus se může účastnit stále více evropských studentů. Skutečnost, že tento program od svého zahájení v roce 1987 pomohl zajistit studium nebo pracovní stáž v zahraničí už dvěma milionům studentů, je důkazem jeho celoevropského úspěchu. Výzkumy jasně ukazují, že tato nadnárodní mobilita je velmi přínosná nejen pro jednotlivé účastníky, ale i pro jejich vzdělávací instituce a celou společnost. Nyní bychom chtěli na úspěch programu Erasmus navázat a nabídnout obdobné příležitosti všem mladým lidem, kteří se chtějí vzdělávat v zahraničí. K tomuto účelu jsme nedávno zahájili veřejnou konzultaci, která nám má pomoci stanovit nejlepší strategii k dosažení tohoto cíle.“

Z údajů o mobilitě studentů a pracovníků v rámci programu Erasmus v akademickém roce 2007/2008, které dnes zveřejnila Komise, vyplývá, že za 21 let (tedy v letech 1987–2008) studovalo v zahraničí v rámci programu Erasmus přibližně 1 846 600 studentů . V roce 2007/2008 studovalo v zahraničí 162 695 studentů programu Erasmus . Toto číslo je sice představuje meziroční růst o 2,1 %, avšak tempo růstu zpomaluje a v deseti zemích dokonce došlo k poklesu. V jiných zemích, například ve Spojeném království či Nizozemsku, však počet studentů odjíždějících na studijní pobyt v rámci programu Erasmus roste .

K novým příležitostem, které program Erasmus nabízí, patří mobilita studentů ve formě pracovních stáží , které v roce 2007/2008 využilo 20 002 stážistů , přičemž jejich počet v budoucnu pravděpodobně poroste. Zdá se, že v programu Erasmus dochází k posunu od studia k pracovních stážím. Po zavedení odborné přípravy zaměstnanců se navíc program Erasmus nyní zaměřuje na všechny složky vysokoškolského vzdělávání. V roce 2007/2008 zamířilo za odbornou přípravou do podniků a partnerských institucí 4 883 vysokoškolských zaměstnanců.

Počet hostujících učitelů se dále zvýšil o více než 5 %. V akademickém roce 2007/2008 odešlo vyučovat do partnerské instituce v zahraničí 27 157 učitelů. Od zavedení tohoto druhu výměn se jich zúčastnilo téměř 200 000 učitelů a dalších vysokoškolských zaměstnanců.

Započteme-li všechny druhy studentských výměn včetně stáží, zúčastnilo se programu mobility studentů Erasmus v roce 2007/2008 celkem 182 697 studentů. Současně se také výrazně zvýšila průměrná výše měsíčního stipendia pro studenty v rámci programu Erasmus u obou druhů mobility na více než 250 eur. Stalo se tak díky značnému zvýšení rozpočtu akcí mobility v rámci programu Erasmus na 372 milionů EUR v roce 2007, kdy byl zaveden program EU pro celoživotní učení.

Země, které na studijní pobyty v rámci programu Erasmus vysílají největší podíl svých studentů, jsou Lichtenštejnsko (6,43 %), Rakousko (1,77 %), Česká republika (1,54 %) a Španělsko (1,41 %).

Souvislosti

V současnosti pobírá stipendium z programu Erasmus v určité fázi studia asi 4 % evropských studentů. Erasmus pomáhá nejen studentům a vysokoškolským pracovníkům. Prostřednictvím intenzivních programů, sítí, projektů a dalších opatření také podporuje spolupráci vysokých škol a otevírá se i podnikům a společnosti. Do programu se zapojily i Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, čímž vzrostl počet zúčastněných zemí na 33.

Další informace:

Podrobnější statistické informace včetně rozdělení nejnovějších údajů podle zemí: „Erasmus programme: new figures on participation“ (Program Erasmus: nové údaje o účasti) MEMO/09/355 , 30. července 2009.

Evropská komise: The Erasmus programme [včetně statistických informací]

Evropská komise: veřejná konzultace: Green Paper on promoting the learning mobility of young people (Zelená kniha o podpoře mobility mladých lidí ve vzdělávání)


Side Bar