Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1194

Brisele, 2009.gada 27.jūlijs

Eiropas Savienības prezidentūras un Eiropas Komisijas kopīgs paziņojums par otrā maksājuma piešķiršanu Latvijai maksājumu bilances stabilizācijai

Šodien ES pārskaitīja Latvijai 1,2 miljardus eiro, kas ir otrais maksājums saistībā ar šā gada janvārī Latvijai piešķirto palīdzību maksājumu bilances stabilizācijai. ES sagaida, ka Latvija izpildīs nosacījumus turpmāko maksājumu saņemšanai. Šie nosacījumi ir iestrādāti Saprašanās memorandā, kā arī papildinātajā Saprašanās memorandā, ko ES un Latvijas valsts iestādes parakstīja 13. jūlijā.

ES ir gandarīta par sasniegto attiecībā uz Nodomu vēstuli starp Starptautiskā Valūtas Fonda (SVF) ekspertiem un Latviju. Šie notikumi un pastāvīgais spēcīgais ES atbalsts, ko jūnijā uzsvēra arī Eiropadome, sniedz Latvijai finansiālo un politisko pārliecību, lai tā turpmākajos mēnešos un gados varētu veikt nepieciešamo budžeta un ekonomikas pielāgošanu un strukturālās reformas.

Latvijas valdībai 2009. gadā jāveic budžeta konsolidācijas pasākumi, kā plānots jūnijā pieņemtajos budžeta grozījumos, lai panāktu kopbudžeta deficītu zem 10 % no IKP, un vajadzības gadījumā nekavējoties īstenotu papildu pasākumus. Tai jāstrādā ātri un izlēmīgi, lai noteiktu tos papildu pasākumus, kas iekļaujami 2010. gada budžetā – vismaz 500 miljonu latu apjomā –, lai 2010. gada budžetu pieņemtu ar ilgtspējīgiem pasākumiem konsolidācijas virzienā, t.i., ar budžeta deficītu, kas nepārsniedz 8,5% no IKP.

Visi š ie pasākumi nepieciešami, lai vidējā termiņā sekmētu Latvijas iedzīvotāju nodarbinātību un ienākumus, nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi un tautsaimniecības attīstību, risinātu problēmas ar ekonomikas nelīdzsvarotību, tai skaitā konkurētspēju, un panāktu ārējo maksājumu bilances stabilizāciju. Tādējādi būtu nodrošināta programmas dzīvotspēja un Latvijas spēja atdot kredītu starptautiskajiem aizdevējiem.

Paturot prātā šos mērķus, ES turpinās cieši sadarboties ar Latvijas valsts pārvaldi un SVF, lai nodrošinātu Latvijas ekonomikas reformu programmas sekmīgu ieviešanu un visu ar starptautisko Latvijas atbalsta programmu saistīto aizdevumu savlaicīgu atmaksāšanu.

Vairāk informācijas par Latvijai piešķirto atbalstu maksājumu bilances stabilizācijai:

http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15672_en.htm


Side Bar