Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1192

Bruselj, 27. julija 2009

EU sprošča še večji del spektra za nove in hitrejše mobilne storitve

Evropa je danes napravila pomemben korak naproti novi generaciji mobilnih storitev. Po Evropskem parlamentu je tudi Svet ministrov potrdil predlog Evropske komisije za posodobitev evropske zakonodaje – t. i. direktive o GSM – glede uporabe radijskega spektra, potrebnega za mobilne storitve. Direktiva o GSM iz leta 1987 je rezervirala uporabo dela frekvenčnega pasu spektra 900 MHz za tehnologije za dostop do GSM (globalni sistem za mobilne komunikacije ali prvotno Groupe Spécial Mobile), kamor spadajo npr. mobilni telefoni. Posodobljena direktiva zdaj omogoča uporabo frekvenčnega pasu 900 MHz za vzpostavitev hitrejših vseevropskih storitev, npr. mobilnega interneta, vendar hkrati ne ogroža nadaljevanja storitev GSM. To ustvarjanje novih možnosti bo spodbudilo konkurenčnost na evropskem trgu telekomunikacij ter prispevalo k hitrejši in širši uveljavitvi brezžičnih širokopasovnih storitev, ki so eden od dejavnikov za oživitev gospodarstva. Z reformo direktive o GSM naj bi bilo predvidoma mogoče prihraniti do 1,6 milijarde EUR. Prenovljena direktiva naj bi začela veljati ta oktober. Komisija je reformo direktive o GSM predlagala vzporedno z reformo predpisov EU o telekomunikacijah. Reformirana direktiva o GSM je prva od mnogih pomembnih direktiv v sektorju telekomunikacij, ki so v postopku pogajanj, sporazum s Parlamentom in Svetom pa zdaj odpira vrata h krepitvi brezžičnega gospodarstva.

„Standard GSM je zgodba o uspehu za Evropo, kjer je nastal. S posodobitvijo direktive o GSM utira EU pot novi generaciji storitev in tehnologij, pri katerih lahko Evropa prevzame vodilno vlogo,“ je povedala Viviane Reding, komisarka EU za telekomunikacije. „Želim se zahvaliti Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov, da sta s hitrim dogovorom omogočila reformo tega zelo pomembnega dela zakonodaje o telekomunikacijah. Ta reforma bo odpravila ovire za operaterje, tako da bodo lahko ti v pasu za GSM uporabili nove tehnologije za razvoj mobilnih širokopasovnih storitev visokih hitrosti. To bi bila dobrodošla spodbuda brezžičnemu gospodarstvu Evrope, ki bi omogočila hiter razvoj digitalne Evrope.“

Evropska komisija je novembra 2008 predlagala uporabo dela radijskih valov, rezerviranih za mobilne telefone, še za druge naprednejše tehnologije, najprej pa za širokopasovne mobilne tehnologije tretje generacije (univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem – UMTS). Evropski parlament je maja s 578 glasovi potrdil predlog ( MEMO/09/219 ). S tem, ko je 27 ministrov držav članic EU za telekomunikacije danes dokončno potrdilo reformirano direktivo, bo lahko ta zdaj začela veljati. Nova pravila olajšujejo tudi prilagajanje razporeditve spektra v frekvenčnem pasu 900 MHz, da bi omogočila uvedbo še novejše četrte generacije širokopasovnih storitev visokih hitrosti.

Obstoječe naprave potrošnikov bodo še naprej delovale brez težav, vendar bodo omogočale uporabo novih tehnologij za dostop do širokopasovnih storitev visokih hitrosti. Reformirana direktiva bo imela tudi pozitiven gospodarski učinek na sektor in bo spodbujala nove brezžične storitve, saj se bodo z uporabo nizkofrekvenčnih pasov zmanjšali stroški omrežja. To bo telekomunikacijskemu sektorju pri vzpostavljanju enotnega evropskega omrežja omogočilo prihraniti do 1,6 milijarde EUR stroškov kapitala.

Ozadje

Direktiva o GSM iz leta 1987 je nekatere radijske frekvence (v pasu 900 MHz) dodelila storitvam GSM. Vendar je bilo treba direktivo posodobiti, da bi tudi naprednejšim brezžičnim tehnologijam naslednje generacije omogočili uporabo tega pasu radijskega spektra.

Komisija se je novembra 2008 na čedalje hitrejše tehnološke spremembe odzvala s predlogom spremembe direktive, s katero bodo lahko frekvenčni pas 900 MHz poleg GSM uporabljale tudi nove tehnologije. Pas 900 MHz bo odprt za druge sisteme, ko bodo vzpostavljene tehnične možnosti za soobstoj z GSM. UMTS se je kot prvi že pokazal za kompatibilnega.

Komisarka EU za telekomunikacije Redingova je v svojem govoru z dne 9. julija „Digitalna Evropa – Evropa v peti prestavi v smeri oživitve gospodarstva“ ( SPEECH/09/336 ) predstavila „digitalni načrt za Evropo“, ki je hiter dogovor o reformi direktive o GSM postavil na sam vrh seznama.

Naslednji koraki

Posodobljeno direktivo bosta predsednika Evropskega parlamenta in Sveta ministrov podpisala v septembru, nato pa bo objavljena v Uradnem listu EU. Hkrati bo Komisija sprejela odločbo, ki bo začela veljati na isti dan kot posodobljena direktiva in bo določila tehnične predpise, ki bodo v skladu z direktivo omogočali soobstoj GSM (druga generacija mobilnih telefonov) in sistemov UMTS (tretja generacija telefonov, ki poleg navadnih telefonskih storitev omogočajo tudi mobilni internet visokih hitrosti) v frekvenčnem pasu za GSM. Ta odločba bo temeljila na odločbi EU o radijskem spektru , ki vzpostavlja mehanizem za sprejetje pravil za tehnično uskladitev, katerih podlaga bodo prispevki nacionalnih strokovnjakov za radijske frekvence. Predvidene so tudi morebitne spremembe za vključitev tehničnih parametrov uporabe za nadaljnje sisteme onkraj GSM, katerih kompatibilnost bo vzpostavljena šele pozneje. Državne uprave bodo imele na voljo šest mesecev za prenos direktive in izvedbo odločbe, s čimer bo dejansko omogočena uporaba spektra GSM za 3G.


Side Bar