Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1192

Bruxelles, 27 iulie 2009

UE eliberează un nou spectru de frecven țe pentru servicii de comunicații mobile noi, mai rapide

Europa a luat astăzi o măsură importantă în vederea implementării unei noi genera ții de servicii de comunicații mobile. Consiliul de Miniștri a urmat Parlamentul European aprobând o propunere a Comisiei Europene de modernizare a legislației europene privind utilizarea spectrului de frecvențe radio necesar serviciilor de comunicații mobile – „Directiva GSM”. Această directivă din 1987 pune la dispoziția tehnologiilor de acces GSM (sistem global de comunicații mobile sau Groupe Spécial Mobile, la origine), cum sunt telefoanele mobile, o parte din banda de 900MHz a spectrului de frecvențe. Directiva actualizată permite în prezent utilizarea benzii de frecvență de 900MHz pentru a asigura servicii paneuropene mai rapide, cum este internetul mobil, fără a afecta continuitatea serviciilor GSM. Această nouă flexibilitate va contribui la stimularea concurenței pe piața europeană a telecomunicațiilor și la extinderea mai rapidă a serviciilor wireless de bandă largă, unul din factorii determinanți ai redresării economice. Ca urmare a revizuirii Directivei GSM, se estimează economii de până la 1,6 miliarde EUR în acest sector de activitate. Se preconizează că noua directivă va intra în vigoare în luna octombrie a acestui an. Comisia propusese revizuirea Directivei GSM în paralel cu revizuirea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor. Directiva GSM revizuită este prima dintr-o serie de directive importante privind sectorul telecomunicațiilor care sunt în curs de negociere și în cazul cărora acordul dintre Parlament și Consiliu deschide în prezent calea unei economii wireless mai puternice.

Standardul GSM reprezintă un exemplu de reușită pentru Europa, continentul pe care a luat naștere. Prin actualizarea Directivei GSM, UE pregătește terenul pentru o nouă generație de servicii și de tehnologii unde Europa poate fi lider mondial” , a declarat comisarul european pentru telecomunicații Viviane Reding. „Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Consiliului de Miniștri care, aprobând cu promptitudine revizuirea acestui text legislativ foarte important pentru domeniul telecomunicațiilor, înlesnesc realizarea acestui deziderat. Această reformă va elimina constrângerile cu care se confruntă operatorii, astfel încât aceștia să poată promova noi tehnologii în benzile GSM pentru a dezvolta servicii de comunicații mobile de bandă largă de mare viteză, ceea ce ar trebui să constituie un stimulent binevenit pentru economia wireless a Europei și să contribuie la lansarea unei Europei digitale.”

În noiembrie 2008, Comisia Europeană a propus partajarea undelor radio alocate pentru telefoanele mobile cu alte tehnologii mai avansate, începând cu tehnologia mobilă de bandă largă de generația a treia (sistemul universal de telecomunicații mobile, UMTS). În luna mai, propunerea a fost aprobată de Parlamentul European cu 578 de voturi pentru( MEMO/09/219 ) .

Prin decizia finală de aprobare luată astăzi de cei 27 de miniștri ai telecomunicațiilor, directiva revizuită poate intra acum în vigoare. De asemenea, datorită noilor reglementări este mai ușor să se adapteze alocarea spectrului în banda de frecvență de 900MHz pentru a facilita utilizarea acesteia chiar și pentru tehnologii mai noi de bandă largă de generația a patra.

Telefoanele de care dispun consumatorii în prezent vor continua să func ționeze fără probleme, numai că aceștia vor putea folosi și tehnologii noi de acces la serviciile de bandă largă de mare viteză. De asemenea, directiva revizuită va avea efecte economice pozitive asupra sectorului telecomunicațiilor și va promova introducerea unor noi servicii wireless, grație reducerii costurilor de rețea ca urmare a utilizării unor benzi de frecvențe mai joase, ceea ce va duce, în sectorul telecomunicațiilor, la economii de până la 1,6 miliarde EUR la nivelul costurilor de capital pentru realizarea unei rețele europene unice.

Context

Prin Directiva GSM din 1987 se alocau anumite frecvențe radio (în banda de 900MHz) pentru serviciile GSM. Era însă necesară actualizarea directivei astfel încât această bandă a spectrului de frecvențe radio să poată fi utilizată și pentru tehnologiile wireless de nouă generație mai avansate.

În noiembrie 2008, Comisia a reacționat față de ritmul tot mai accelerat al evoluției tehnologiilor propunând modificarea directivei pentru a permite coexistența noilor tehnologii și a serviciilor GSM în banda de frecvență de 900MHz. Banda de frecvență de 900MHz va fi deschisă și altor sisteme odată cu stabilirea posibilității tehnice de utilizare a acesteia împreună cu tehnologia GSM. Se va începe cu serviciile UMTS deoarece compatibilitatea acestora este deja demonstrată.

Comisarul pentru telecomunicații Viviane Reding a prezentat, în discursul Europa digitală – calea cea mai rapidă spre redresarea economică a Europei ( SPEECH/09/336 ), o “Agendă digitală pentru Europa” cuprinzând, printre primele măsuri care trebuie luate, un acord rapid privind revizuirea Directivei GSM.

Etapele următoare

Directiva actualizată va fi semnată în septembrie de către pre ședintele Parlamentului European și președintele Consiliului de Miniștri, iar apoi va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene . În același timp, Comisia va adopta o decizie, care va intra în vigoare la aceeași dată cu directiva actualizată, de stabilire a măsurilor de ordin tehnic care să permită coexistența serviciilor GSM (a doua generație de telefoane mobile) și sistemelor UMTS (a treia generație de telefoane mobile, care oferă internet mobil de mare viteză pe lângă serviciile obișnuite de telefonie) în banda de frecvențe alocată serviciilor GSM prin directivă. Decizia respectivă se va baza pe decizia UE privind spectrul de frecvențe radio care stabilește un mecanism de adoptare a unor norme tehnice de armonizare pe baza cooperării cu experții în spectrul de frecvențe radio din cadrul autorităților naționale și care prevede posibilitatea unor modificări în vederea includerii unor parametri tehnici de utilizare pentru sisteme mai moderne care nu se bazează pe tehnologia GSM și a căror compatibilitate poate fi stabilită ulterior. Administrațiile naționale vor avea apoi la dispoziție șase luni pentru a transpune directiva și pentru a implementa decizia astfel încât benzile din spectrul de frecvențe alocate serviciilor GSM să fie efectiv disponibile pentru tehnologiile de generația a treia.


Side Bar