Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1192

Brussel, 27 juli 2009

EU maakt nieuw spectrum vrij voor nieuwe en snellere mobiele diensten

Europa heeft vandaag een belangrijke stap gezet in de richting van een nieuwe generatie mobiele diensten. Na het Europees Parlement heeft de Raad van ministers het licht op groen gezet voor een voorstel van de Europese Commissie om de Europese wetgeving – de zogenaamde GSM‑richtlijn – over het gebruik van het voor mobiele diensten benodigde radiospectrum te moderniseren. Krachtens de GSM‑richtlijn van 1987 is een deel van de 900 Mhz‑spectrumband gereserveerd voor de toegangstechnologie voor GSM‑diensten (Global System for Mobile of, oorspronkelijk, Groupe Spécial Mo bile), zoals mobiele telefoons. De bijgewerkte richtlijn maakt het nu mogelijk de 900 Mhz‑frequentieband te gebruiken voor de verlening van snellere, pan‑Europese diensten als mobiel internet zonder dat de GSM‑diensten daardoor worden verstoord. Deze nieuwe flexibiliteit zal sterkere concurrentie op de Europese telecommarkt stimuleren en bijdragen tot een sneller en breder verspreid gebruik van draadloze breedbanddiensten, een van de motoren van economisch herstel. De hervorming van de GSM‑richtlijn zal naar verwachting tot 1,6 miljard euro besparingen voor de sector opbrengen. De vernieuwde GSM‑richtlijn treedt naar verwachting in oktober van dit jaar in werking. De Commissie heeft de hervorming van de GSM‑richtlijn parallel met die van de EU‑telecomvoorschriften voorgesteld. De hervormde GSM‑richtlijn is de eerste van verschillende belangrijke telecomrichtlijnen waarover wordt onderhandeld. Het akkoord dat nu is bereikt tussen het Parlement en de Raad, effent het terrein voor een sterkere draadloze sector.

“De GSM‑norm is niet alleen tot stand gekomen in Europa, maar heeft Europa ook een succesverhaal bezorgd. Door de GSM‑richtlijn te actualiseren, heeft de EU nu een omgeving gecreëerd waarin Europa zich kan ontwikkelen tot wereldmarktleider voor een nieuwe generatie diensten en technologieën”, aldus EU‑commissaris voor telecommunicatie Viviane Reding. “Mijn dank gaat uit naar het Europees Parlement en de Raad van ministers, die dit dankzij hun snelle overeenkomst over de hervorming van dit belangrijke stuk telecomwetgeving mogelijk hebben gemaakt . Deze hervorming ruimt beperkingen voor de marktdeelnemers uit de weg en stelt hen in staat nieuwe technologieën voor de ontwikkeling van snelle mobiele breedbanddiensten ter beschikking te stellen op de GSM banden. Dit moet Europa’s draadloze sector een krachtige injectie geven en het Digitale Europa stevig op de rails zetten.” In november 2008 heeft de Europese Commissie voorgesteld de frequenties die voor mobiele telefoons waren toegewezen, te delen met meer geavanceerde technologieën - in eerste instantie de 3G‑mobiele breedbandtechnologie (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS).

Dit voorstel werd in mei met 578 stemmen goedgekeurd door het Europees Parlement MEMO/09/219 ). Nu dat voorstel vandaag door de 27 telecomministers is bekrachtigd, kan de hervormde richtlijn in werking treden. Dankzij de nieuwe voorschriften wordt het bovendien gemakkelijker om de spectrumtoewijzing op de 900 Mhz‑frequentieband aan te passen met het oog op nog nieuwere, zeer snelle breedbandtechnologieën van de vierde generatie.

Consumenten kunnen hun huidig mobieltje zonder problemen verder gebruiken, maar kunnen ook nieuwe technologieën toepassen om toegang te krijgen tot snelle breedbanddiensten. De hervormde richtlijn zal de sector economisch ten goede komen en het gebruik van nieuwe draadloze diensten bevorderen dankzij de lagere netwerkkosten die voortvloeien uit het gebruik van lagere‑frequentiebanden. De telecomsector zal hierdoor tot 1,6 miljard euro kapitaalkosten kunnen besparen voor de terbeschikkingstelling van één enig Europawijd netwerk.

Procedureverloop

Krachtens de GSM‑richtlijn van 1987 werden bepaalde radiofrequenties (op de 900 Mhz‑band) toegewezen voor de verlening van GSM‑diensten. Na verloop van tijd bleek dat de richtlijn moest worden aangepast om meer geavanceerde draadloze technologieën van de volgende generatie toegang te bieden tot deze band van het radiospectrum.

In november 2008 kwam de Commissie, als reactie op de steeds snellere technologische ontwikkelingen, met haar voorstel de richtlijn te wijzigen en de coëxistentie van GSM‑technologieën en nieuwe technologieën op de 900 Mhz‑frequenties mogelijk te maken. Zodra technisch vaststaat dat coëxistentie met GSM‑technologieën mogelijk is, zal de 900 Mhz‑band worden opengesteld voor andere systemen. Als eerste is UMTS aan de beurt, waarvan de compatibiliteit nu al is vastgesteld.

In haar toespraak "Digital Europe – Europe's Fast Track to Economic Recovery" van 9 juli ( SPEECH/09/336 ) heeft commissaris Reding een Digitale Agenda voor Europa voorgesteld, met daarin als een van de eerste actiepunten een snel akkoord over de hervorming van de GSM‑richtlijn.

Volgende stappen

De geactualiseerde richtlijn zal in september door de voorzitter van het Europees Parlement en van de Raad van ministers worden ondertekend en vervolgens in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Tegelijkertijd zal de Commissie een besluit vaststellen dat samen met de bijgewekte richtlijn van kracht zal worden en dat de tech nische maatregelen bevat voor een richtlijnconforme coëxistentie van GSM‑ (2G‑mobiele telefoons) en UMTS‑systemen (3G‑toestellen die snel mobiel internet toevoegen aan de reguliere telefoondiensten) op GSM‑frequenties. Dit besluit zal gebaseerd zijn op het besluit dat de EU heeft vastgesteld voor de invoering van een mechanisme tot vaststelling van technische harmonisatievoorschriften en dat gestoeld is op bijdragen van de nationale deskundigen op het gebied van radiofrequenties Radio Spectrum . Het besluit voorziet in de mogelijkheid om aan de hand van wijzigingen technische gebruiksparameters op te nemen voor andere niet‑GSM‑systemen waarvan de compatibiliteit eventueel in een latere fase wordt vastgesteld. De nationale overheden krijgen dan zes maanden de tijd om de richtlijn in nationaal recht om te zetten, het besluit ten uitvoer te leggen en er op die manier voor te zorgen dat de GSM‑spectrumbanden daadwerkelijk ter beschikking worden gesteld voor 3G.


Side Bar