Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1192

Briselē, 2009. gada 27. jūlijā

ES atbrīvo jaunu frekvenču spektru jauniem un ātrākiem mobilo sakaru pakalpojumiem

Šodien Eiropa spēra svarīgu soli pretim jaunai mobilo sakaru pakalpojumu paaudzei. Padome piekrita Eiropas Parlamentam, apstiprinot Eiropas Komisijas priekšlikumu modernizēt Eiropas tiesību aktus, tā saukto GSM direktīvu, attiecībā uz mobilo sakaru pakalpojumiem nepieciešamā radiofrekvenču spektra izmantošanu. GSM direktīvā, ko pieņēma 1987. gadā, paredzēts daļu no 900MHz radiofrekvenču spektra joslas izmantot GSM (Globālā mobilo sakaru sistēma jeb sākotnēji Groupe Spécial Mobile) piekļuves tehnoloģijām, tādām kā mobilie tālruņi. Atjauninātajā direktīvā patlaban noteikts, ka 900 MHz radiofrekvenču joslu izmantos, lai sniegtu ātrākus Eiropas mēroga pakalpojumus, piemēram, mobilo sakaru interneta pakalpojumus, vienlaikus nodrošinot GSM pakalpojumu nepārtrauktību. Jaunie elastīgie noteikumi sekmēs spēcīgāku konkurenci Eiropas telesakaru tirgū un veicinās bezvadu platjoslas pakalpojumu izplatīšanos īsākā laikposmā un plašākā mērogā, kas ir viens no ekonomikas atveseļošanas virzītājspēkiem. Lēš, ka GSM direktīvas reforma radīs nozares ietaupījumus līdz pat 1,6 miljardu eiro apmērā. Paredzams, ka atjauninātā direktīva stāsies spēkā šā gada oktobrī. Komisija bija izteikusi priekšlikumu vienlaicīgi veikt gan GSM direktīvas, gan ES telesakaru noteikumu reformu. Pašlaik apspriestā reformētā GSM direktīva ir viena no vairākām būtiskām direktīvām telesakaru nozarē, par kuru Parlamenta un Padomes panāktā vienošanās paver ceļu spēcīgākai ekonomikai bezvadu pakalpojumu jomā.

GSM standarts, kas izveidots Eiropā, ir guvis panākumus . Atjauninot GSM direktīvu, ES ir pavērusi ceļu jaunai pakalpojumu un tehnoloģiju paaudzei jomā, kurā Eiropa var būt pasaules līdere ," teica ES komisāre telesakaru jautājumos Viviāna Redinga. „Vēlos pateikties Eiropas Parlamentam un Ministru padomei par šādas iespējas sniegšanu, īsā laikposmā piekrītot veikt reformu šajā ļoti būtiskajā tiesību aktu kopumā telesakaru jomā. Šī reforma palīdzēs novērst operatoriem noteiktos ierobežojumus tā, lai tie varētu izmantot jaunas tehnoloģijas GSM joslās un izstrādāt ātrgaitas mobilo sakaru platjoslas pakalpojumus. Tam vajadzētu sekmēt Eiropas ekonomikas izaugsmi bezvadu pakalpojumu jomā un palīdzēt uzsākt digitālas Eiropas izveidi.”

Eiropas Komisija 2008. gada novembrī ierosināja mobilajiem tālruņiem piešķirtajā radiofrekvenču diapazonā ieviest citas, modernākas tehnoloģijas, sākot ar 3G mobilās platjoslas tehnoloģiju (Universālā mobilo telesakaru sistēma, UMTS). Parlaments apstiprināja priekšlikumu maijā ar 578 balsīm ( MEMO/09/219 ). Pateicoties šīsdienas 27 ES dalībvalstu telesakaru ministru izteiktajam galīgajam apstiprinājumam, reformētā direktīva var stāties spēkā. Piemērojot jaunos noteikumus, ir vieglāk pielāgot spektra sadalījumu 900 MHz frekvenču joslā, lai varētu izmantot arī jaunās 4. paaudzes ātrgaitas platjoslas tehnoloģijas.

Patērētāju pašreizējie mobilie tālruņi turpinās strādāt bez problēmām, bet tie varēs arī izmantot jaunās tehnoloģijas, lai piekļūtu ātrgaitas platjoslas pakalpojumiem. Reformētā direktīva arī pozitīvi ietekmēs nozares ekonomiku, kā arī veicinās jaunu bezvadu pakalpojumu izplatīšanos, pateicoties tīkla izmaksu samazinājumiem, ko radīs zemākas frekvences joslu izmantošana. Tādējādi telesakaru nozares ietaupījumi būs līdz 1,6 miljardi eiro kapitālizmaksās vienota tīkla nodrošināšanai visā Eiropā.

Vispārēja informācija

Ar 1987. gadā pieņemto GSM direktīvu GSM pakalpojumiem piešķīra konkrētas radiofrekvences (900 MHz joslā). Tomēr bija pienācis laiks direktīvu atjaunināt, lai šajā radiofrekvenču joslā varētu ietvert arī modernākas, nākamās paaudzes bezvadu tehnoloģijas.

Komisija 2008. gada novembrī reaģēja uz aizvien straujākām izmaiņām tehnoloģiju jomā, ierosinot grozīt direktīvu, lai ļautu jaunajām tehnoloģijām darboties līdztekus GSM 900 MHz frekvenču joslā. 900 MHz joslu atvērs citām sistēmām, tiklīdz būs izveidota tehniskā iespēja tām darboties līdztekus GSM. Pirmo sāks izmantot UMTS tehnoloģiju, jo jau ir pierādīts, ka tā ir saderīga.

Savā 9. jūlija runā „Digitāla Eiropa — Eiropas ātrais ceļš uz ekonomikas atveseļošanu” ( SPEECH/09/336 ) ES komisāre telesakaru jautājumos Viviāna Redinga nāca klajā ar „Digitālo programmu Eiropai”, kurā kā viena no pirmajām darbībām ietverta drīza vienošanās par GSM direktīvas reformu.

Turpmākie pasākumi

Atjaunināto direktīvu septembrī parakstīs Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji, un pēc tam tā tiks publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī . Vienlaikus Komisija pieņems lēmumu, kas stāsies spēkā vienā un tajā pašā dienā ar atjaunināto direktīvu un kurā būs izklāstīti tehniskie pasākumi, ar kuriem darīs iespējamu GSM (2G mobilie tālruņi) un UMTS sistēmu (3G mobilie tālruņi, kuri papildus parastajiem tālruņa pakalpojumiem spēj izmantot ātrgaitas mobilo internetu) līdzāspastāvēšanu GSM frekvencēs saskaņā ar minēto direktīvu. Lēmuma pamatā būs ES radiofrekvenču spektra lēmums , ar ko izveido mehānismu tehnisko harmonizācijas noteikumu pieņemšanai, pamatojoties uz atzinumiem, kuri saņemti no valstu ekspertiem radiofrekvenču jomā. Lēmumā paredzēta iespēja veikt grozījumus, lai ietvertu tehniskā lietojuma parametrus turpmākām sistēmām, kas nav GSM sistēmas, kuru saderību var pārbaudīt vēlākā posmā. Pēc tam valstu administrācijām sešu mēnešu laikposmā būs jātransponē direktīva un jāīsteno lēmums, lai GSM spektra frekvenču joslas būtu pilnībā pieejamas 3G.


Side Bar