Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1192

Briuselis, 2009 m. liepos 27 d.

Europos Sąjunga skiria daugiau dažnių naujoms spartesnio judriojo ryšio paslaugoms

Šiandien Europa žengė svarbų žingsnį naujos kartos judriojo ryšio paslaugų link. Ministrų Taryba, kaip prieš tai Europos Parlamentas, patvirtino Europos Komisijos pasiūlymą atnaujinti vieną Europos teisės aktą, vadinamąją GSM direktyvą, susijusią su judriojo ryšio paslaugoms reikalingų radijo dažnių spektro naudojimu. Pagal 1987 m. GSM direktyvą dalis 900 MHz dažnių juostos paskirta GSM (visuotinės judriojo ryšio sistemos (orig. Groupe Spécial Mobile )) prieigos technologijoms, tokioms kaip mobilieji telefonai. Pagal atnaujintą direktyvą 900 MHz dažnių juostą leidžiama naudoti spartesnio ryšio paslaugoms, tokioms kaip mobilusis internetas, teikti Europos mastu, kartu užtikrinant, kad GSM paslaugos ir toliau būtų teikiamos. Taip bus užtikrintas didesnis lankstumas, skatinama konkurencija Europos telekomunikacijų rinkoje ir prisidedama prie spartesnio ir platesnio belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų, kurios yra vienas iš ekonomikos atsigavimą skatinančių veiksnių, diegimo. Tikimasi, kad pakeitus GSM direktyvą sektorius sutaupys 1,6 mlrd. EUR.Atnaujintoji direktyva turėtų įsigalioti šį spalį. Kartu su GSM direktyva Komisija pasiūlė pakeisti ir ES telekomunikacijų taisykles. Atnaujintoji GSM direktyva – pirmoji iš keleto svarbių svarstomų telekomunikacijų sektoriaus direktyvų; Parlamento ir Tarybos pritarimas atitinkamam pasiūlymui atveria kelią kurti tvirtesnę belaidžiu ryšiu grindžiamą ekonomiką.

„GSM standartas – viena iš Europos, kurioje jis sukurtas, sėkmės istorijų. Atnaujindama GSM direktyvą ES žengė svarbų žingsnį naujos kartos paslaugų ir technologijų srityje, kurioje Europa gali būti tarp pirmaujančiųjų pasaulyje, – sakė už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding . – Norėčiau padėkoti Europos Parlamentui ir Ministrų Tarybai už tai, kad sudarė sąlygas sparčiai susitarti dėl šio labai svarbaus telekomunikacijų srities teisės akto pakeitimo. Pakeitus direktyvą bus pašalintos operatoriams kylančios kliūtys, ir jie galės diegti naujas technologijas GSM dažnių juostose ir teikti sparčiojo judriojo plačiajuosčio ryšio paslaugas. Tai tikrai turėtų paskatinti belaidžiu ryšiu grindžiamos Europos ekonomikos plėtotę ir Skaitmeninės Europos kūrimą.“

2008 m. lapkritį Europos Komisija pasiūlė mobiliesiems telefonams skirtas radijo bangas leisti naudoti ir kitoms pažangesnėms technologijoms, visų pirma 3G judriojo plačiajuosčio ryšio technologijai (Visuotinė judriojo ryšio telekomunikacijų sistema (UMTS)). Gegužę šį pasiūlymą 578 balsais patvirtino Europos Parlamentas ( MEMO/09/219 ). Šiandien pasiūlymą galutinai patvirtino už telekomunikacijas atsakingi 27 ES valstybių narių ministrai, todėl atnaujintoji direktyva jau gali įsigalioti. Naujosios taisyklės taip pat palengvins sąlygas pritaikyti dažnio skyrimą 900 MHz dažnių juostoje, kad būtų galima diegti netgi naujesnes ketvirtosios kartos sparčiojo plačiajuosčio ryšio technologijas.

Šiuo metu naudojami telefonai ir toliau sklandžiai veiks, tačiau dabar vartotojai galės gauti sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas naudodamiesi naujomis technologijomis. Be to, atnaujintoji direktyva turės teigiamą ekonominį poveikį visam sektoriui ir skatins diegti naujas belaidžio ryšio paslaugas, nes pradėjus naudoti mažesnio dažnio juostas sumažės tinklo sąnaudos. Dėl to telekomunikacijų sektorius galės sutaupyti iki 1,6 mlrd. EUR kapitalo išlaidų bendro Europos tinklo diegimo reikmėms.

Pagrindiniai faktai

Pagal 1987 m. GSM direktyvą tam tikri radijo dažniai 900 MHz juostoje skirti GSM paslaugoms. Tačiau direktyvą reikėjo atnaujinti, kad šią radijo dažnių juostą būtų galima naudoti ir pažangesnėms naujos kartos belaidžio ryšio technologijoms.

2008 m. lapkritį Komisija, atsižvelgdama į didėjančią technologijų pokyčių spartą, pasiūlė pataisyti direktyvą, kad 900 MHz dažnių juostoje kartu su GSM būtų galima naudoti ir naujas technologijas. Kai bus išspręsti suderinimo su GSM techniniai klausimai, 900 MHz juosta taps atvira kitoms sistemoms. Bus pradėta nuo UMTS, nes jos suderinamumas jau patvirtintas.

Liepos 9 d. pasakytoje kalboje „Skaitmeninė Europa – spartaus Europos ekonomikos atsigavimo pagrindas“ ( SPEECH/09/336 ) už telekomunikacijas atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding pateikė Europos skaitmeninę darbotvarkę, kurioje nurodė, kad būtina kuo greičiau susitarti dėl GSM direktyvos pakeitimo.

Tolesni veiksmai

Atnaujintąją direktyvą rugsėjį pasirašys Europos Parlamento ir Ministrų Tarybos pirmininkai; po to direktyva bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje . Kartu Komisija priims sprendimą, kuriame bus nurodytos techninės priemonės, leisiančios GSM dažnių juostoje tuo pačiu metu naudoti GSM (2G mobiliuosius telefonus) ir UMTS sistemas (3G telefonus, kuriais be įprastinių telefono paslaugų galima naudotis ir sparčiuoju judriojo ryšio internetu); sprendimas įsigalios tą pačią dieną, kaip ir atnaujintoji direktyva. Šis sprendimas bus pagrįstas ES sprendimu dėl radijo dažnių spektro , kuriame nustatyta, kaip priimti techninio suderinimo taisykles, parengtas remiantis nacionalinių radijo dažnių ekspertų patarimais. Jame numatyta galimybė daryti pakeitimus, kad būtų įtraukti kitų ne GSM sistemų, kurių suderinamumas gali būti nustatytas ateityje, techninio naudojimo parametrai. Po to nacionalinės valdžios institucijos turės per šešis mėnesius perkelti direktyvą į nacionalinę teisę ir įgyvendinti sprendimą, kad GSM dažnių juostos būtų parengtos naudoti 3G.


Side Bar