Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1192

Bryssel 27. heinäkuuta 2009

EU vapauttaa radiotaajuuksia uusille nopeammille mobiilipalveluille

Euroopassa otettiin tänään tärkeä askel kohti matkaviestintäpalvelujen uutta sukupolvea. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi Euroopan parlamentin jälkeen Euroopan komission ehdotuksen matkaviestinnän radiotaajuuksia koskevan eurooppalaisen lainsäädännön uudistamisesta. Tähän saakka alaa on säännelty ns. GSM-direktiivillä. Vuodelta 1987 peräisin olevalla GSM-direktiivillä varataan osa 900 MHz:n taajuusalueesta GSM-tarkoituksiin käytettäväksi esim. matkapuhelinviestinnässä (lyhenne tulee sanoista ”Global System for Mobile” tai alunperin ”Groupe Spécial Mobile”). Nyt uudistettu direktiivi mahdollistaa 900 MHz:n taajuusalueen käytön entistä nopeammissa yleiseurooppalaisissa palveluissa, kuten mobiililaajakaistassa, kuitenkin niin, että GSM-palvelujen jatko turvataan. Tämä uusi joustavuus lisää kilpailua Euroopan telemarkkinoilla ja edesauttaa osaltaan langattoman laajakaistan nopeampaa ja laajempaa leviämistä. Langattoman laajakaistan saatavuuden lisäämistä pidetään yhtenä talouden elpymisen vetureista. GSM-direktiivin uudistuksen odotetaan johtavan alalla jopa 1,6 miljardin euron kustannussäästöihin. Uuden direktiivin on määrä tulla voimaan lokakuussa tulevana syksynä. Komissio on pyrkinyt uudistamaan GSM-direktiiviä samanaikaisesti EU:n muun telelainsäädännön uudistamisen kanssa. Uudistettu GSM-direktiivi on ensimmäinen useista tärkeistä neuvoteltavina olevista telealan direktiiveistä. Nyt saatu parlamentin ja neuvoston hyväksyntä tasoittaa tietä entistä vahvemmalle langatonta viestintä hyödyntävälle taloudelle.

GSM-standardi on ollut varsinainen menestystarina Euroopalle, jossa se syntyikin . Tarkistamalla GSM-direktiiviä EU tasoittaa nyt tietä uuden sukupolven palveluille ja teknologioille, joissa Eurooppa voi päästä maailman ykköseksi ,” sanoi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Haluankin kiittää Euroopan parlamenttia ja ministerineuvostoa, jotka ovat näin mahdollistaneet kehityksen hyväksymällä nopeassa tahdissa tämän telelainsäädännön hyvin tärkeän osan uudistuksen. Uudistus poistaa esteitä operaattoreilta niin, että ne voivat hyödyntää GSM-taajuuksilla uutta teknologiaa nopeiden mobiililaajakaistapalvelujen kehittämiseksi. Niiden käyttöönotto antaisi tervetullutta lisäpuhtia Euroopan langattoman viestinnän taloudelliselle kehitykselle ja auttaisi digitaaliajan Euroopan esiinnousua.”

Marraskuussa 2008 Euroopan komissio ehdotti, että matkapuhelinkäyttöön varattuja radiotaajuuksia voitaisiin käyttää myös muunlaisessa kehittyneessä teknologiassa, aluksi kolmannen sukupolven mobiililaajakaistateknologiassa (ns. UMTS, Universal Mobile Telecommunications System ). Ehdotus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa toukokuussa 578 äänellä ( MEMO/09/219 ). Uudistettu direktiivi saadaan nyt lopullisesti voimaan, kun EU:n 27 jäsenvaltion viestintäministerit antoivat sille tänään hyväksyntänsä. Uusien sääntöjen ansiosta on myös helpompi sovittaa taajuuksien käyttöä eri tarkoituksiin 900 MHz:n taajuusalueen sisällä, mikä mahdollistaa jopa uudempien neljännen sukupolven nopeiden laajakaistatekniikoiden käytön.

Kuluttajien nykyiset puhelimet ja päätelaitteet toimivat jatkossakin ongelmitta, mutta niissä voidaan lisäksi käyttää uusia tekniikoita nopeiden laajakaistapalvelujen mahdollistamiseksi. Direktiiviuudistuksella on myönteinen vaikutus myös alan talouteen ja se edistää uusien langattomien palvelujen käyttöönottoa, kun alhaisempien taajuuskaistojen käyttö alentaa verkkokustannuksia. Tämä johtaa telealalla jopa 1,6 miljardin euron säästöihin pääomakustannuksissa, kun tarkastellaan Euroopan laajuisen yksittäisen verkon ylläpitoa.

Taustaa

Vuoden 1987 GSM-direktiivillä varattiin tietyt radiotaajuudet (900 MHz:n taajuusalue) GSM-matkapuhelupalveluille. Ilmeni kuitenkin tarve päivittää direktiiviä, jotta myös kehittyneemmät seuraavan sukupolven langattomat teknologiat voisivat käyttää tätä taajuusaluetta.

Marraskuussa 2008 komissio vastasi yhä nopeutuvaan teknologian muutokseen ehdottamalla direktiiviin muutoksia, joiden ansiosta uuden tekniikat voisivat toimia 900 MHz:n taajuusalueella rinnan GSM:n kanssa. 900 MHz:n taajuusalue avataan muille järjestelmille heti, kun rinnakkaiskäyttö GSM:n kanssa on saatu teknisesti mahdollistettua. Ensimmäiseksi GMS:n rinnalle tulee UMTS, jonka yhteensopivuus on jo kyetty osoittamaan.

Puheessaan ” Digital Europe – Europe's Fast Track to Economic Recovery ” 9. heinäkuuta ( SPEECH/09/336 ) EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding esitteli Euroopan digitaaliajan toimintasuunnitelman, jossa mainittiin yhtenä ensimmäisistä tavoitteista nopea sopiminen GSM-direktiivin uudistamisesta.

Seuraavat vaiheet

Euroopan parlamentin puhemies ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja allekirjoittavat tarkistetun direktiivin syyskuussa, minkä jälkeen se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Samoihin aikoihin komissio tekee päätöksen, joka tulee voimaan samana päivänä tarkistetun direktiivin kanssa. Päätöksessä määritellään ehdot, joilla GSM-järjestelmät (toisen sukupolven ns. 2G-matkapuhelimet) ja UMTS-järjestelmät (kolmannen sukupolven ns. 3G-puhelimet, joissa on tavallisten puhelintoimintojen lisäksi nopea internet-yhteys) voivat toimia GSM-taajuuksilla rinnakkain direktiivin mukaisesti. Päätös perustuu radiotaajuuksia koskevaan EU:n päätökseen. Päätöksellä luodaan mekanismi, jonka avulla voidaan asettaa teknisiä yhdenmukaistamissääntöjä kansallisilta radiotaajuusasiantuntijoilta saatujen lausuntojen pohjalta. Päätös antaa mahdollisuuden asettaa myöhemmillä muutoksilla teknisiä käyttöehtoja myös muille järjestelmille, joiden yhteensopivuus GSM:n kanssa voidaan kyseisellä taajuusalueella osoittaa. Jäsenvaltioilla on tämän jälkeen kuusi kuukautta aikaa sisällyttää direktiivi lainsäädäntöönsä ja panna päätös täytäntöön niin, että GSM-taajuudet ovat käytännössäkin 3G-järjestelmien käytettävissä.


Side Bar