Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1192

Brüssel, 27. juuli 2009

EL annab uute ja kiiremate mobiiliteenuste jaoks vabaks uue raadiosagedusala

Euroopa astus täna olulise sammu uue põlvkonna mobiilsideteenuste suunas. Euroopa Liidu Nõukogu järgis Euroopa Parlamendi eeskuju ja kiitis samuti heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku kaasajastada Euroopa õigusakte, mis käsitlevad mobiilsideteenuste kasutamiseks vajalikku raadiosagedusala (nn GSMi direktiiv). GSMi direktiiv aastast 1987 reserveerib osa 900MHz raadiosagedusalast GSMi (globaalne mobiilsidesüsteem, algselt Groupe Spécial Mobile) kasutamise tehnoloogiate jaoks, näiteks mobiiltelefonidele. Ajakohastatud direktiiviga on nüüd kavas lubada 900 MHz raadiosagedusala selliste kiiremate ja üleeuroopaliste teenuste kasutamiseks nagu näiteks mobiilne internet, tagades samas ka GSMi teenuste jätkuva toimimise. Selline uus paindlik lähenemine kasvatab konkurentsi Euroopa telekommunikatsiooniturul ja soodustab traadita lairibateenuste kiiremat ja laialdasemat kättesaadavaks tegemist, mis on majanduse elavdamise üks tõukejõude. GSMi direktiivi reformist loodetakse telekommunikatsioonitööstuses kuni 1,6 miljardi euro suurust säästu. Uuendatud direktiiv peaks jõustuma selle aasta oktoobris. Komisjon tegi ettepaneku reformida GSMi direktiivi samaaegselt ELi telekommunikatsioonieeskirjade reformiga. Reformitud GSMi direktiiv on mitme olulise telekommunikatsioonisektori direktiivi seas esimene läbiarutatud direktiiv, mille suhtes parlamendis ja nõukogus saavutatud kokkulepe sillutab nüüd teed traadita side abil suhtleva majanduse juurde ja tugevdab seda.

„GSMi standard tõi edu Euroopasse, kus ta oli loodud. GSMi direktiivi kaasajastades on EL sillutanud teed teenuste ja tehnoloogia uuele põlvkonnale, kus Euroopa võib sammuda kogu maailma esirinnas," teatas ELi telekommunikatsioonivolinik Viviane Reding. „Avaldan siinkohal tänu Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule, et nad seda võimaldasid ja olid kiiresti nõus selle olulise telekommunikatsioonikakti reformimisega. Reform eemaldab tõkked operaatorite teelt, nii et nad võivad GSMi sagedusribadel välja tuua uued tehnoloogiad, et arendada kiireid mobiilside lairibateenuseid See peaks andma oodatud tõuke traadita sidet kasutavale Euroopa majandusele ja aitama digitaalsel Euroopal hoogu sisse saada."

Novembris 2008 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku jagada mobiiltelefonidele ettenähtud raadiosagedusalasid teiste moodsamate tehnoloogiatega, alates näiteks 3G mobiilside lairibatehnoloogiast (universaalne mobiilsidesüsteem, UMTS). Euroopa Parlament kiitis selle ettepaneku maikuus 578 häälega heaks ( MEMO/09/219 ). ELi 27 telekommunikatsiooniministri antud tänane lõplik heakskiit annab sellega reformitud direktiivile jõustumisõiguse. Uute reeglitega muutub lihtsamaks ka sageduste jagamine 900 MHz sagedusala sees kasvõi näiteks 4. põlvkonna kiire lairibatehnoloogia kasutuselevõtuks.

Tarbijate praegused telefonid jm seadmed töötavad probleemitult edasi, kuid kiireid lairibateenuseid võib tarbida ka uute tehnoloogiate abil. Reformitud direktiivil on telekommunikatsioonisektorile ka positiivne majanduslik mõju ning ta mõjub soodsalt uute traadita teenuste pakkumisele, sest vähenevad madalamate sagedusalade kasutusega seotud võrgukulud. Sellega loodetakse telekommunikatsioonitööstuses ühtse üleeuroopalise võrgustiku pealt säästa kuni 1,6 miljardit eurot kapitalikulusid.

Taust

Vastavalt GSMi direktiivile aastast 1987 eraldati GSMi teenustele teatavad raadiosagedused (900 MHz sagedusalas). Kuid direktiivi tuli ajakohastada, et moodsamad, järgmise põlvkonna traadita tehnoloogiad saaksid samuti seda raadiosagedusala kasutada.

Novembris 2008 reageeris komisjon sellele tehnoloogilise muutuse kasvavale tempole ettepanekuga muuta direktiivi nii, et uued tehnoloogiad saaksid koos GSMiga 900 MHz sagedusala kasutada. 900 MHz sagedusala avatakse teistele süsteemidele niipea, kui GSMiga kooseksisteerimise tehniline võimalus on loodud. Siis käivitub UMTS, mis on oma ühilduvust juba tõestanud.

ELi telekommunikatsioonivolinik Reding tutvustas oma 9. juuli kõnes „Digitaalne Euroopa – Euroopa kiireim tee majanduse elavdamise juurde“ ( SPEECH/09/336 ) Euroopa digitaalset tegevuskava, mis sisaldas esimese tegevuspunktina kiiret kokkuleppele jõudmist GSMi direktiivi reformi osas.

Edasised sammud

Ajakohastatud direktiivile kirjutavad septembris alla Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu presidendid ja seejärel avaldatakse direktiiv Euroopa Liidu Teatajas. Samal ajal võtab komisjon vastu otsuse, mis jõustub samal päeval kui ajakohastatud direktiiv ja kus sätestatakse tehnilised meetmed, et muuta vastavalt direktiivile võimalikuks GSMi (2G mobiiltelefonid) ja UMTS süsteemide (3G telefonid, millega saab lisaks tavalistele telefoniteenustele kasutada kiiret mobiilset internetti) kooseksisteerimine GSMi sagedusaladel. See otsus hakkab põhinema ELi otsusel raadiospektri k asutamise kohta. Otsusega kehtestatakse liikmesriikide raadiosagedusekspertidelt saadud teabe põhjal tehnilise ühtlustamise eeskirjade vastuvõtmise mehhanism. Otsusega nähakse ette võimalused edaspidisteks muudatusteks, et hõlmata uute süsteemide tehnilisi kasutusparameetreid, mis ei ole GSM süsteemid ja mille ühilduvusega võib tegeleda hiljem. Liikmesriikide valitsustel on seejärel kuus kuud aega direktiivi ülevõtmiseks ja otsuse rakendamiseks, et GSMi raadiosagedused 3G telefonidele ka praktikas avada.


Side Bar