Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1192

Bruxelles, den 27. juli 2009

EU frigiver nye frekvensressourcer til nye og hurtigere mobiltjenester

Europa tog i dag et stort skridt hen imod en ny generation af mobiltjenester. Ministerrådet godkendte ligesom Europa-Parlamentet et forslag fra Europa-Kommissionen om at modernisere EU-lovgivningen – det såkaldte GSM-direktiv – om anvendelsen af frekvensressourcer til mobiltjenester. Ved GSM-direktivet fra 1987 forbeholdes anvendelsen af en del af 900 MHz-frekvensbåndet for GSM(Global System for Mobile eller oprindeligt Groupe Spécial Mobile)-adgangsteknologier som f.eks. mobiltelefoner. Det opdaterede direktiv giver nu mulighed for, at 900 MHz-frekvensbåndet kan benyttes til hurtigere fælleseuropæiske tjenester som f.eks. mobilt internet, samtidig med at GSM-tjenesterne videreføres. Denne nye fleksibilitet vil skærpe konkurrencen på Europas telekommunikationsmarked og medvirke til en hurtigere og mere omfattende indførelse af trådløse bredbåndstjenester, som er en af drivkræfterne bag den økonomiske genopretning. Der ventes besparelser i sektoren på op til 1,6 mia. EUR som følge af reformen af GSM-direktivet. Det opdaterede GSM-direktiv ventes at træde i kraft til oktober. Det er Kommissionen, der har foreslået at ændre GSM-direktivet sideløbende med reformen af EU-telekommunikationsreglerne. Det opdaterede GSM-direktiv er det første af en række betydningsfulde direktiver i telekommunikations­sektoren, som er under forhandling, og hvor Parlamentets og Rådets opbakning nu baner vejen for en stærkere trådløs økonomi.

" GSM-standarden har været en succes for Europa, hvor den så dagens lys. Gennem opdateringen af GSM-direktivet har EU banet vejen for en ny generation af tjenester og teknologier, hvor Europa kan blive førende på verdensplan," sagde EU's telekommunikationskommissær Viviane Reding. "Jeg vil gerne takke Europa-Parlamentet og Ministerrådet for at gøre dette muligt ved hurtigt at give deres opbakning til reformen af denne meget betydningsfulde lovgivning på telekommunikationsområdet. Ved reformen fjernes hindringer for mobilselskaberne, så de kan indføre nye teknologier i GSM-båndene og udvikle mobile højhastighedsbredbåndstjenester. Dette skulle give Europas trådløse økonomi en velkommen saltvandsindsprøjtning og medvirke til at give startskuddet til et digitalt Europa."

I november 2008 foreslog Europa-Kommissionen at dele æteren for mobiltelefoner med andre, mere avancerede teknologier startende med mobil 3G-bredbåndsteknologi (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS). Forslaget blev godkendt af Europa-Parlamentet i maj med 578 stemmer ( MEMO/09/219 ). Med dagens endelige godkendelse fra de 27 EU-telekommunikationsministre kan det opdaterede direktiv nu træde i kraft. De nye regler gør det endvidere nemmere at tilpasse tildelingen af frekvensressourcer i 900 MHz-frekvensbåndet til de kommende 4G-højhastighedsbredbånds­teknologier, som skal indføres.

Forbrugernes nuværende håndsæt vil fortsat kunne fungere uden problemer, men de kan også benytte de nye teknologier til at få adgang til højhastigheds­bredbåndstjenester. Det opdaterede direktiv vil også få en positiv økonomisk virkning for sektoren og fremme indførelsen af nye trådløse tjenester takket være de reducerede netomkostninger som følge af anvendelsen af lavere frekvensbånd. Derved vil telekommunikationssektoren kunne spare op til 1,6 mia. EUR i anlægsudgifter til tilvejebringelsen af et fælleseuropæisk net.

Ba ggrund

Ved GSM-direktivet fra 1987 blev der tildelt visse frekvensressourcer (i 900 MHz-båndet) til GSM-tjenester. Det var imidlertid nødvendigt at opdatere direktivet, således at mere avancerede trådløse teknologier af næste generation også kunne benytte dette bånd.

I november 2008 reagerede Kommissionen på det stadig stigende tempo i teknologiudviklingen og foreslog, at direktivet blev ændret for at give mulighed for, at nye teknologier kunne benyttes side om side med GSM i 900 MHz-frekvenserne. 900 MHz-båndet vil blive åbnet for andre systemer, lige så snart det er blevet teknisk muligt, at de kan fungere side om side med GSM. Dette vil blive indledt med UMTS, som allerede har vist sig at være kompatibelt.

I sin tale "Digital Europe – Europe's Fast Track to Economic Recovery" den 9. juli ( SPEECH/09/336 ) forelagde EU's telekommunikationskommissær Viviane Reding en "digital dagsorden for Europa", der som et af de højest prioriterede indsatsområder omfattede ønsket om en hurtig aftale om reform af GSM-direktivet.

De næste skridt

Det opdaterede direktiv vil blive undertegnet af formændene for Europa-Parlamentet og Ministerrådet i september og derefter offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende . Samtidig vil Kommissionen vedtage en beslutning, som vil træde i kraft samme dag som det opdaterede direktiv, og hvori der redegøres for, hvilke tekniske foranstaltninger der giver mulighed for, at GSM (2G-mobiltelefoner) og UMTS-systemer (3G-telefoner, som føjer højhastighedsmobilinternet til almindelige telefontjenester) kan fungere side om side på GSM-frekvenser i overensstemmelse med direktivet. Beslutningen vil bygge på EU's beslutning om frekvensressourcerm , hvorved der blev indført en ordning for vedtagelse af regler for teknisk harmonisering baseret på input modtaget fra nationale radiofrekvenseksperter. Den omfatter muligheden for, at der kan foretages ændringer for at indsætte tekniske brugsparametre for yderligere ikke-GSM-systemer, som der kan etableres kompatibilitet for på et senere stadium. De nationale myndigheder har derefter seks måneder til at omsætte direktivet og gennemføre beslutningen, således at GSM-frekvensbåndene reelt stilles til disposition for 3G.


Side Bar