Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1192

V Bruselu dne 27. července 2009

EU uvolňuje nové spektrum pro nové a rychlejší mobilní služby

Evropa dnes učinila důležitý krok směrem k nové generaci mobilních služeb. Rada ministrů schválila po Evropském parlamentu návrh Evropské komise na modernizaci evropských právních předpisů – tzv. směrnice GSM – v oblasti využívání rádiového spektra potřebného k mobilním službám. Směrnice GSM z roku 1987 vyhrazuje používání části pásma rádiového spektra 900 MHz přístupovým technologiím GSM (Global System for Mobile či původně Groupe Spécial Mobile), jako jsou mobilní telefony. Aktualizovaná směrnice nyní umožňuje využívat kmitočtové pásmo 900 MHz k poskytování rychlejších, celoevropských služeb, např. mobilního internetu, a zároveň zajistit plynulé poskytování služeb GSM. Tento nový pružný prvek upevní hospodářskou soutěž na evropském trhu telekomunikací a přispěje k rychlejšímu a širšímu zavedení bezdrátových širokopásmových služeb, jež jsou jednou z hnacích sil hospodářského oživení. Očekává se, že reformou směrnice GSM odvětví ušetří až 1,6 miliardy EUR. Nová směrnice vstoupí podle předpokladů v platnost v říjnu tohoto roku. Komise navrhla reformu směrnice GSM souběžně s reformou telekomunikačních předpisů EU. Reformovaná směrnice GSM je první z mnoha důležitých projednávaných směrnic v odvětví telekomunikací, jejíž schválení Parlamentem a Radou připravuje cestu k silnějšímu bezdrátovému hospodářství.

„Norma GSM slavila v Evropě, v níž se zrodila, úspěch. Aktualizací směrnice GSM připravila EU cestu pro novou generaci služeb a technologií, ve které může být Evropa světovou jedničkou,“ uvedla komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. „Ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu a Radě ministrů, že to všechno umožnily rychlým schválením reformy této velmi důležité části telekomunikačních právních předpisů. Zmíněná reforma odstraní omezení kladená na operátory, kteří tak budou moci zavádět v pásmech GSM nové technologie na rozvoj vysokorychlostních mobilních širokopásmových služeb. To by mělo dát první impuls k rychlému růstu evropského bezdrátového hospodářství a přispět k odstartování digitální Evropy.“

V listopadu 2008 Evropská komise navrhla sdílení rozhlasových vln přidělených mobilním telefonům s jinými, modernějšími technologiemi, počínaje mobilní širokopásmovou technologií 3G (univerzální mobilní telekomunikační systém, UMTS). Návrh byl schválen Evropským parlamentem v květnu poměrem 578 hlasů ( MEMO/09/219 ). Po dnešním konečném schválení ministry pro telekomunikace 27 členských států EU může nyní reformovaná směrnice vstoupit v platnost. Nové předpisy rovněž usnadňují přizpůsobit přidělování spektra v kmitočtovém pásmu 900 MHz pro zavádění ještě novějších vysokorychlostních širokopásmových technologií, technologií 4. generace.

Stávající kapesní telefony budou nad ále fungovat bez problémů, ale zákazníci budou moci pro přístup k vysokorychlostním širokopásmovým službám využívat i nové technologie. Reformovaná směrnice bude mít též příznivý hospodářský dopad na odvětví a podpoří zavádění nových bezdrátových služeb, a to díky snížení nákladů na provoz sítí danému využíváním pásem nižších kmitočtů. Odvětví telekomunikací tak ušetří až 1,6 miliardy EUR kapitálových nákladů na vybudování jediné celoevropské sítě.

Souvislosti

Směrnice GSM z roku 1987 přidělila určitou část rádiových kmitočtů (v pásmu 900 MHz) službám GSM. Směrnici však bylo třeba aktualizovat tak, aby toto pásmo rádiového spektra mohly využívat i modernější bezdrátové technologie příští generace.

V listopadu 2008 Komise reagovala na zvyšující se tempo technologických změn návrhem na změnu směrnice s cílem umožnit v kmitočtovém pásmu 900 MHz koexistenci nových technologií se systémem GSM. Pásmo 900 MHz se jiným systémům otevře poté, co se možnost jejich koexistence s GSM z technického hlediska potvrdí. Prvním z těchto systémů bude UMTS, jehož kompatibilita již prokázána byla.

Ve svém projevu „Digitální Evropa – rychlá cesta Evropy k hospodářskému oživení“ ze dne 9. července ( SPEECH/09/336 ) představila komisařka EU pro telekomunikace Redingová „digitální program pro Evropu“, mezi jehož prvními opatřeními bylo i rychlé schválení reformy směrnice GSM.

Další postup

Aktualizovaná směrnice bude v září podepsána předsedy Evropského parlamentu a Rady ministrů a následně bude zveřejněna v Úředním věstníku EU. Komise zároveň přijme rozhodnutí, které vstoupí v platnost v týž den jako aktualizovaná směrnice a které stanoví technická opatření, jež v souladu se směrnicí umožní koexistenci systému GSM (mobilních telefonů 2G) a UMTS (telefonů 3G, v jejichž případě jsou běžné telefonní služby doplněny o vysokorychlostní mobilní internet) v kmitočtovém pásmu GSM. Toto rozhodnutí bude vycházet z rozhodnutí EU o rádiovém spektru , které vytváří mechanismus pro přijímání technických harmonizačních předpisů na základě informací od národních odborníků v oblasti rádiového spektra. Počítá také se změnami, které umožní zahrnout technické parametry používání dalších systémů jiných než GSM, jejichž kompatibilita bude potvrzena až později. Vnitrostátní správní orgány budou mít poté šest měsíců na provedení směrnice do vnitrostátního práva a na provedení rozhodnutí, aby mohla být příslušná pásma spektra GSM technologii 3G účinně zpřístupněna.


Side Bar