Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Bryssel den 23 januari 2009

Kommissionen tar hjälp av Europas superdatorer för att hitta hållbara energikällor

Ett samarbete mellan forskare om en potentiellt sett enorm ny källa till hållbar energi kan med hjälp av europeiska superdatorer påskynda ett arbete som syftar till att tillgodose hela världens energibehov. Idag tillkännagav Europeiska kommissionen att den kommer att ge forskare i hela Europa som arbetar med kärnfusion (som utnyttjar energi från reaktioner som t.ex. solens värme) tillgång till Deisa, nätverket med Europas kraftfullaste nationella superdatorer. Det här kommer hjälpa dem med komplicerade delar av forskningsverksamheten, som simuleringar av en fusionsreaktors drift. Deisa, Europas distribuerade superdatortjänst med hög kapacitet, använder det europeiska Géant-nätet (MEMO/08/133), som är världens största datornätverk, för att ta del av de enorma mängderna data och den enorma processorkraften i Europas superdatorer. Deisa kommer att få 26 miljoner euro från EU från och med 2004-2011. Forskarna ingår i det pågående globala forskningsprojektet Iter (latin för ”vägen”), som syftar till att demonstrera fusionskraftens potential som ren, säker och varaktig energikälla. Tänkbara källor till fusionsbränsle finns överallt, och ett gram bränsle kan ge lika mycket energi som elva ton kol. Kommissionen har satsat på att ge forskarna tillgång till de europeiska superdatorerna för att bidra till arbetet med Iter, det globala fusionsenergiexperimentet som håller på att byggas i Frankrike.

”Vi förväntar oss att det nya partnerskapet mellan Deisas superdatorer och det europeiska kärnfusionsforskarnaska få enorma effekter för kärnfusionens potential att bli en ekonomiskt livskraftig energikälla och stärka den europeiska satsningarna inom detta område. Det här visar att Europa fortfarande ligger i framkanten av den globala forskningen, när man för samman sina bästa forskare och infrastrukturer", säger Viviane Reding, kommissionär med ansvar för informationssamhället och medierna. ”Det har länge funnits ett starkt förhållande präglat av förtroende mellan de mest välrenommerade centrumen för superdatorer och kommissionen, och det gagnar nu nyckelområden inom den europeiska forskningen. Mer forskning om fusionskraft kan föra oss närmare en potentiell lösning på Europas energibehov.”

”De europeiska forskare som sysslar med fusion har redan haft stor nytta av de europeiska superdatortjänsterna i flera år. Viktiga simuleringar kan nu utföras med de moderna superdatorernas fulla kraft”, säger doktor Hermann Lederer, som är chef för tillämpningsstödet vid det tyska superdatorcentrumet RZG.

”Storskaliga simuleringar av kärnfusion och materialegenskaper på tekniskt avancerade superdatorer är nödvändiga för genomförandet och utformningen av fusionsexperiment, både i dag och i framtiden", säger professor Frank Jenko från Max Planck-institutet för plasmafysik.

Forskarna arbetar med att hitta ett sätt att använda kärnfusionens enorma potential att klara jordens energibehov. Iter, som är ett världsomspännande projekt för att demonstrera fusionskraftens vetenskapliga och tekniska genomförbarhet, omfattar forskare från 25 europeiska länder och från hela världen. Anläggningen håller nu på att byggas Frankrike (Cadarache i södra Frankrike).

Kommissionen meddelade i dag att man kommer att ge dessa forskare tillgång till Deisa (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications), det europeiska konsortiet av ledande superdatorcenter, som kommer att tillhandahålla viktiga superdatortjänster och stöd för fusionsrelaterade simuleringar. Superdatorsimuleringar är mycket viktiga för utformningen av fusionskraftverk och optimerar deras prestanda i drift.

Deisa driver i dagsläget tolv av världens 100 mest kraftfulla superdatorer och ger Europas ledande forskare en kraftfull och användarvänlig superdatormiljö.

Bakgrund:

Europeiska kommissionens forskningsprogram finansierar insatser för att optimera Europas bästa forskningsinfrastrukturer för att bidra till skapandet av europeiska forskningsintressen och stödja skapandet av forskningsinfrastrukturer och därigenom hjälpa industrin att stärka sin kunskapsbas och sitt tekniska kunnande.

Mer information om forskningsinfrastrukturer:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Europeiska kommissionen finansierade Deisa-projektet inom sina forskningsprogram från 2002-2006 och 2007-2013 med totalt 26 miljoner euro. Deisa är ett konsortium av ledande superdatorcenter i Europa som ska utveckla datavetenskapen när det gäller superdatorer. Konsortiet driver en europatäckande komplex datorinfrastrukutur med hög prestanda. Över 160 europeiska forskningsinstitut och universitet (och andra från Nord- och Sydamerika, Asien och Australien) använder Deisa.

Iter är ett gemensamt internationellt forskningsprojekt som ska demonstrera fusionskraftens vetenskapliga och tekniska genomförbarhet. Projektets samarbetspartner är EU (representerat av Euratom), Japan, Kina, Indien, Sydkorea, Ryssland och USA. Iter kommer att byggas i södra Frankrike (Cadarache). Europe är ledande partner och bidrar med nästan hälften av de totala resurserna ifråga om både personal och finansiering.


Side Bar